Foto: Filip Krainčanić/Nova.rs

Pristup Vlade Srbije u rešavanju pandemije koronavirusa mora da bude zasnovan na poštovanju ljudskih prava, a mere koje država privremeno propisuje moraju biti promišljene, srazmerne, pravno utemeljene, dostupne i razumljive svim licima na koja se odnose, saopštio je Beogradski centar za ljudska prava.

Beogradski centar za ljudska prava apelovao je na nadležne državne organe da sve mere odstupanja od zagarantovanih ljudskih i manjinskih prava za vreme vanrednog stanja, budu srazmerne svrsi njihovog vodjenja, saglasne obavezujućim odredbama koje se odnose na vanredno stanje i u skladu sa načelima o zabrani diskriminacije.

U tom centru navode da ograničenje slobode kretanja koje je stupilo na snagu 18. marta 2020. godine naredbom ministra unutrašnjih poslova Nebošje Stefanovića unosi niz nedoumica i otvara prostor za proizvoljno tumačenje i potencijalne zloupotrebe.

Ističu da propisana sva ograničenja kretanja, i ona za lica smeštena u azile i prihvatne centre, moraju biti precizirana i zvanično pisano objašnjena.

Ta organizacija, izmedju ostalog, smatra da je neophodno da se propišu pravila bezbednog higijenskog ponašanja na javnim mestima, da se gradjani sa hroničnim oboljenjima pogodnim za razvoj težih posledica koronavirusa stave u isti režim sa gradjanima starijim od 65, odnosno 70 godina, u cilju zaštite njihovog zdravlja i da se advokatima omogući da, u svojstvu izabranih ili branilaca odredjenih po službenoj dužnosti, pristupaju svojim branjenicima pred sudovima, javnim tužilaštvima i policijom.

Pratite nas na društvenim mrežama: Facebook, Instagram, Twitter.