MHE Brusnik. Naglo povećanje vodostaja na reci Moravici, pomor ribe, mini hidroelektrana, Brusnik
Foto: Nova.rs

Usled naglog povećanja vodostaja, od skoro dva metra visine, na Moravici, u delu kojim protiče kroz teritoriju Arilja, pre nedelju dana dogodio se veliki ekocid.

Za svega desetak minuta došlo uginuća velike količine ribe u reci. Naime, zbog ispuštanja vode iz akumulacije MHE Brusnik, pokrenula se velika količina mulja. Ribe su zbog toga ostale bez kiseonika, a mrtva riba je satima plutala Moravicom.

MHE Brusnik. Naglo povećanje vodostaja na reci Moravici, pomor ribe, mini hidroelektrana, Brusnik
Foto: Nova.rs

Po prijavi uginuća ribe iz reke Moravica u opštini Arilje, republička inspekcija zaštite životne sredine izašla je na teren u najkraćem roku i konstatovala da je do uginuća ribe došlo 07. avgusta, jer je mini hidroelektrana „Brusnik“ ispuštala veliku količinu vode iz akumulacije.

Zbog uočene nezakonitosti, odnosno ispuštanja vode iz akumulacije, inspekcija zaštite životne sredine podneće prijavu za privredni prestup protiv mini hidroelektrane „Brusnik“.

Prijavu za privredni prestup podneće i korisnik ribarskog područja „Zapadna Morava“ – „Balkan Eco Team“ iz Prijepolja, koji će takođe zahtevati od privrednog subjekta naknadu štete u skladu sa Pravilnikom o načinu određivanja i visini naknade štete nanete ribljem fondu, donetim od strane Ministarstva zaštite životne sredine.

MHE Brusnik. Naglo povećanje vodostaja na reci Moravici, pomor ribe, mini hidroelektrana, Brusnik
Foto: Nova.rs

Korisnik ribarskog područja izvršio je kontrolu ribolovne vode po nalogu republičke inspekcije za ribarstvo Ministarstva zaštite životne sredine, a vanredni nadzor mini hidroelektrane „Bresnik“ izvršila je i vodna inspekcija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

MHE Brusnik. Naglo povećanje vodostaja na reci Moravici, pomor ribe, mini hidroelektrana, Brusnik
Foto: Nova.rs

BONUS VIDEO Protest i akcija vađenja cevi iz reke u Rakiti

***
Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram