Uz pomoć ugljenih olovaka, ulični umetnik je uspeo da stvori neverovatna 3D dela na ulicama južne Kine.