U Vaskrsu je sadržana suština hrišćanske vere – nada u sveopšte, a samim tim i sopstveno vaskrsnuće, obnovu života. Prema Vaskrsu, kao glavnom pokretnom prazniku, ravnaju se i ostali pokretni crkveni praznici.