Slobodan Tešić Foto:Shutterstock/MUP Srbije

Policajac Milan Vukomanović koji je istraživao sumnjive poslove trgovca oružjem bliskog vlasti, Slobodana Tešića, sa državnom fabrikom Zastava oružje, prvi put je u sudnici Višeg suda u Beogradu javno govorio kako mu je, po naredbi „odozgo“, oduzet taj predmet, kako je degradiran i poslat na drugo radno mesto.

Zbog svega toga on je preko advokata Ivana Ninića tužio MUP Srbije „radi zaštite u vezi sa uzbunjivanjem, sa predlogom za određivanje privremene mere“. Tražio je da se ukine njegovo premeštanje na drugo radno mesto, odluka o oduzimanju službenih stvari i zabrana rada na toj istrazi, kao i vraćanje na posao – inspektora za borbu protiv korupcije u Odseku za borbu protiv korupcije u Upravi kriminalističke policije (UKP).

Republičko pravobranilaštvo koje zastupa MUP je na početku ovog postupka 8. juna 2023. pokušalo da ospori da je Vukomanović uopšte uzbunjivač, pa je sud zbog toga naložio da se tokom suđenja izvedu brojni dokazi.

U Višem sudu u Beogradu 1. novembra Vukomanović je prvi put u javnosti – jer je suđenje javno – govorio šta se dešavalo od kada je aprila 2022. zadužen da vodi istragu Tešićevih poslova sa Zastava oružjem. Rekao je da je istragu nasledio od kolege Stefana Radojevića, koji je postao privremeni šef Odseka za korupciju, u kome su obojica radili i da je od Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg tužilaštva u Kraljevu dobio zahtev za obavezno „prikupljanje informacija“.

„Osnov za postupanje tužilaštva, mene i mog odeljenja bio je izveštaj Državne revizorske institucije (DRI) iz koga je na jedan suptilan način proizlazilo da postoje indicije o nepravilnostima“, rekao je u sudu Vukomanović.

On je, da podsetimo, po nalogu tužilaštva prikupljao dokaze o sumnjama da su dve Tešićeve firme, Vektura trans i Partizan teh, na osnovu komisionog ugovora prodavale Zastavino oružje po višim cenama od dogovorenih i razliku u ceni zadržale za sebe, umesto da ga isplate državnoj fabrici.

Slobodan Tešić Foto: Krik.rs

U izveštaju DRI, koji je bio osnov za postupanje Vukomanovića, navodi se da je Zastava oružje iskazala prihode od dve Tešićeve firme od ukupno 3,5 miliona evra na osnovu nepotpune dokumentacije. Tešić je prethodno, u toku kontrole DRI, odbijao da dostavi dodatnu dokumentaciju, što je i izazvalo sumnju, pa revizor obaveštava tužilaštvo, a ono se obraća policiji. Kada je slučaj preuzeo Vukomanović, on se za pomoć obratio kolegama iz Beograda, ali tada njegovi šefovi od njega zahtevaju da – odustane od dalje istrage. Pošto je on to odbio, oduzimaju mu slučaj, a već sutradan, po nalogu načelnika UKP-a Bogdana Pušića, prebačen je na drugo radno mesto, a zatim i ražalovan i oduzete su mu službene stvari – pištolj, značka i lisice. Vukomanović je podneo žalbu Višem sudu u Beogradu koji privremeno nalaže MUP-u da ga vrati na staro radno mesto kriminalističkog inspektora, kao i da mu se vrati oduzet predmet – istraga poslovanja Tešića i Zastava oružja.

Odmazda nad inspektorom je, međutim, nastavljena. Još jednom odlukom načelnik UKP-a Bogdan Pušić ponovo ga upućuje na drugo radno mesto i opet mu se oduzima istraga zbog koje se i našao na udaru. O tome je prvi pisao BIRN septembra 2022. Vukomanović je o tome prvi put javno govorio prošle srede, 1. novembra, u sudu. U iskazu je opisao da je u istrazi prvo razgovarao sa generalnim direktorom Zastave i njegovim saradnicima zaduženim za finansije i prodaju oružja, te da je o daljim planovima izvestio i kolegu Stefana Radojevića.

Foto: Screenshot/Tv Pink

„Sledeće što sam uradio je da sam uputio zamolnicu kolegama u Beogradu da izvrše provere u Partizan tehu i Vekturi trans. Osnov za moju zamolnicu je bio nalog iz zahteva za prikupljanje potrebnih obaveštenja Višeg tužilaštva u Kraljevu, a takav plan je bio napravljen i od kolege Radojevića. U zahtevu je stajala formulacija `izvršiti neophodne provere`, kao i `uvid u poslovnu dokumentaciju`“, rekao je Vukomanović, navodeći da ga je nakon toga pozvao kolega iz Beograda Miloš Calić, koji mu je saopštio da je zamolnica stigla, ali da moraju da traže odobrenje, po hijerarhiji u MUP-u.

„To je značilo u konkretnom slučaju da nema samostalnosti u radu. Prema mom iskustvu, ovakve situacije su se dešavale kada je bilo potrebno izvršiti proveru ljudi koji imaju veze sa političkim životom ili se radi o uticajnim ljudima iz sveta biznisa. Bilo je malo ovakvih slučajeva, ali je bilo. Meni se prvi put dogodilo u radu da mi se tako nešto kaže.“

Kako su počeli pritisci

Vukomanović je u sudnici govorio i o tome kako su krenuli pritisci na njega. Naveo je da mu je kolega Radojević usmeno tražio da napravi predlog izveštaja povodom istrage „na belo“, što je značilo da bi ga on uputio „onima gore“, mimo službenih obrazaca. Objasnio je da „onima gore“ podrazumeva da neko, načelnik Odeljenja ili neko još iznad u hijerarhiji, da odobrenje da takav izveštaj može da ide u tužilaštvo u Kraljevu.

„Rekao sam Radojeviću da ne želim to tako da uradim, da mogu jedino da sačinim `na belo` presek predmeta, što smo nekada u praksi radili i što može da bude korisno, a predstavlja zapravo izveštaj šta je do sada urađeno, sa planom šta dalje. Uradio sam takav presek i poslao Radojeviću“, predočio je Vukomanović i naveo da ga je Radojević potom zamolio da napravi izveštaj o tom predmetu bez dela u kome navodi da je potrebno preduzeti i neke druge radnje, ali je on to odbio.

„Rekao sam: `Stefane, ja to neću raditi, nema smisla, nije plod dosadašnje prakse`. Radojević je otišao do Miroslava Simovića, koji je u to vreme bio zaposlen u Jedinici za finansijske istrage, koja ni hijerarhijski ni horizontalno nije imala veze sa mojim Odeljenjem za borbu protiv korupcije. Međutim, Simović je po usmenom nalogu načelnika UKP Bogdana Pušića obavljao poslove, kako je sam isticao, koordinatora rada našeg odeljenja sa ovlašćenjima načelnika. On je bio prisutan u našem odeljenju, davao naloge i to je bilo opštepoznato. Kada smo Stefan Radojević i ja otišli u kancelariju kod Simovića, on je počeo da postavlja pitanja u vezi tog predmeta. Prvo pitanje je bilo: `Šta vidiš iz izveštaja DRI?`. Odgovorio sam: `Upoznat sam sa tim, ali ovde imamo jasnu smernicu koju je prihvatilo i tužilaštvo i bez daljeg ispitivanja ovaj predmet je bez smisla`. Tvrdio je da inače DRI u izveštajima piše `svašta`. Nakon toga on mi je rekao: `Stigao je nalog odozgo, napiši izveštaj o ovome do sada i obustavi rad`. Kratko sam rekao: `Neću`. Nekoliko puta je on ponavljao da uradim ono što traži, a ja sam ponavljao da neću. Zatim me je pitao: `Čuješ šta ti govorim?` Tako je razgovor išao u smeru nedostojnog jednog oficira policije. Potom mi je rekao da ili tako uradim ili će pokrenuti disciplinski postupak protiv mene. Odgovorio sam mu: `To što od mene tražite je za mnogo teži postupak od disciplinskog`. Na kraju mi je rekao da će mi oduzeti predmet. Odgovorio sam da može to da učini, ali da ja neću postupiti po tom nalogu. Kolega Radojević je sve vreme bio prisutan, ali se nijednom rečju nije uključivao u razgovor“, rekao je Vukomanović na javnom suđenju.

O svemu tome sačinio je službenu belešku i objasnio da ju je po propisanom protokolu službeno predao neposrednom rukovodiocu Stefanu Radojeviću. Zatim je naveo šta se dešavalo: „Mislim da je ovu belešku Radojević predao i u štampanom obliku i putem službenog mejla. Trag o službenim beleškama mora postojati u odeljenjima za borbu protiv korupcije i u Kragujevcu i u Beogradu“.

Ovde je suđenje prekinuto na molbu Vukomanovića zbog neodložnog posla u MUP-u. Nastavak je zakazan za 14. februar 2024.

Ivan Ninić Foto:Dragan Mujan/Nova.rs

NIN je, međutim, imao uvid u tužbu koju je advokat Ivan Ninić podneo protiv MUP-a u ime inspektora. Vukomanović je, kako je naveo, službenu belešku o pritisku koji je na njega vršen u samoj stanici, sačinio odmah, 20. aprila 2023. U belešci čiji se navodi citiraju u tužbi protiv MUP-a piše: „Na kraju tih izlaganja (koordinator Miroslav Simović) postavio je pitanja – `Tvoj konačni odgovor je` ili `Razmisli, šta si odlučio` kao jedna od lošijih tehnika policijskog ispitivanja, a sve sa ciljem da pristanem na njegov zahtev da izveštaj u predmetu dostavim bez vršenja zahtevanih provera. Na svaki od tih Simovićevih zahteva jasno sam odgovorio da je njegov zahtev nezakonit i da neću po njemu postupiti”.

Ceo predmet istrage koju je vodio Vukomanović predat je 20. aprila 2023. Tužilaštvu u Kraljevu, pa se u tužbi protiv MUP-a konstatuje da je tim činom učinjeno prvo uzbunjivanje. Nakon toga Vukomanović je Tužilaštvu za organizovani kriminal, uz službenu belešku, dostavio izveštaj šta se dešavalo u istrazi. Podneo je i krivičnu prijavu protiv Miroslava Simovića, šefa Odseka jedinice za finansijske istrage u Kragujevcu, koji obavlja i poslove rukovođenja Odeljenjem za borbu protiv korupcije sa ovlašćenjima načelnika, i protiv nepoznatih počinilaca iz MUP-a zbog sumnje da su počinili trgovinu uticajem. Tužilaštvo za organizovani kriminal je tu prijavu uputilo Posebnom odeljenju za sprečavanje korupcije Višeg tužilaštva u Kraljevu, gde je pokrenut i predistražni postupak zbog sumnjivog poslovanja Tešića sa Zastava oružjem.

Već 22. maja 2022. Vukomanović je premešten na drugo radno mesto. U tužbi advokata Ninića se navodi da je Vukomanović prebačen „bez ikakve logičke veze i srodnosti između tipičnih policijskih poslova na radnom mestu kriminalističkog inspektora za borbu protiv korupcije na administrativne poslove na radnom mestu glavnog službenika za koordinaciju poslovnih procesa II u okviru Sektora za materijalno-finansijske poslove MUP-a… Posle više od 10 godina kriminalističkog rada raspoređen je na radno mesto referenta u pisarnici, gde mu je posao bio da sedi u pisarnici i da prima poštu“.

Žalbena komisija Vlade Srbije odbila je žalbu Vukomanovića na odluku o premeštaju 25. jula 2022. U tužbi se podseća da je Viši sud u Beogradu 9. septembra 2022. odlučio da se Vukomanović privremeno vrati na stari posao i da nastavi istragu. Zatim je Vukomanović 10 dana kasnije podneo inicijativu da se pokrene disciplinski postupak protiv Miroslava Simovića. Vraćen mu je predmet istrage poslovanja Tešića sa Zastavom, ali je video da je predmet nekompletan. Sačinio je ponovo dve službene beleške i u jednoj je naveo: „Da usmeni nalozi šefa odseka Stefana Radojevića predstavljaju jasnu indiciju o uspostavljanju kontrole nad istraživanjem u predmetu kako bi Miroslav Simović i lica od kojih on prima naređenja, korake u istraživanju mogli da prenose subjektima koje treba istražiti“. To je Vukomanović detaljno obrazložio i u prijavi koju je podneo protiv Simovića. Dan nakon što je dobio predmet 21. septembra 2022. Vukomanović je ponovo premešten na drugo radno mesto i naravno sklonjen je sa te istrage.

Tako poslovanje trgovca oružjem Slobodana Tešića, čije su veze sa sadašnjim vlastima brojne, nije pod istragom u Srbiji.

Ljudi iz vrha vlasti, dok su još bili u opoziciji, imali su veze sa Tešićem koji je bio pod sankcijama UN. On je, uz sudsko odobrenje, bio pod merama nadzora, pa je tako sadašnji predsednik Srbije Aleksandar Vučić „upao“ u presretnute razgovore sa Tešićem. Protiv Tešića je u Srbiji još 2003. zbog nedozvoljene trgovine oružjem bio pokrenut krivični postupak, a UN su ga stavile na crnu listu.

Novi magazin je pre izbora 2012. otkrio da je Tešić bio finansijer tada opozicionog SNS-a. Uz napore nove vlasti Tešić je posle 10 godina 2013. skinut sa crne liste UN, a Ministarstvo spoljnih poslova mu je dodelilo diplomatski pasoš. Njegova starija ćerka Danijela Vasilijević bila je kandidat za poslanika na listi SNS 2012. Ostala je bez mandata, ali je jedno vreme radila u MUP- u. Kada je Aleksandar Vulin postao ministar policije, Danijela je prešla u Upravu za međunarodnu operativnu policijsku saradnju, u koju stižu Interpolove poternice. Oktobra 2021. dok je ona još bila tamo, u tu Upravu je stiglo obaveštenje da je Tunis raspisao poternicu za Tešićem zbog sumnji da je učestvovao u pranju novca.

U velike poslove sa oružjem Tešić je ušao kada je Vučić bio PPV, ministar odbrane, sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i šef Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Da je bilo tako potvrđuje i fotografija iz 2013. na kojoj se vidi kako je Tešić u društvu Vučića prisustvovao zvaničnom sastanku sa predstavnicima Libije. Do danas nije objašnjeno po kom osnovu je Tešić prisustvovao tom sastanku i zašto je kiparski Karso limitid bio posrednik između Libije i državnog Jugoimport SDPR.

Najviše spornih poslova Tešića sa državnim preduzećima otkrio je uzbunjivač iz Krušika, Aleksandar Obradović. Vektura trans i Partizan tek, koji su prema izveštaju DRI imali sumnjive poslove sa Zastavom, među pet su Tešićevih preduzeća koja su imala i najviše sumnjivih poslova sa Krušikom. Obradović je otkrio da je Krušik Tešićevim firmama robu prodavao po damping cenama, a NIN je već pisao da je tako sklopljeno 14 ugovora vrednih više od 72 miliona dolara i 5,9 miliona evra.

Više o ovome pročitajte u nedeljniku NIN.

Bonus video: Opština Vlasotince nagradila ćerku trgovca oružjem Slobodana Tešića