Podeli
Foto: Printscreen/YouTube/AN Edits

Digitalna era omogućila je da dva klika na kompjuterskom mišu, nekim ljudima od života naprave pakao. Posebno se to odnosi na termin "osvetnička pornografija", što je fenomen koji je poslednjih godina postao sveprisutan u Srbiji, kada bivši partneri iz raznih pobuda, perverzije ili osvete javno objavljuju intimne snimke na društvenim mrežama izlažući osobu koja je na snimku raznim uvredama, pretnjama i osudama. Ovim problemom na svoj način pozabavila se i pravna struka. Iako termin osvetnička pornografija ne postoji u Krivičnom zakonu Srbije, sve ono što potpada pod ovaj termin svodi se na krivično delo iznude.

Osvetničkom pornografijom osim pravne struke, bave se i psihologija, psihijatrija i sociologija, svaka na svoj način i u tom pogledu ne postoji neka jedinstvena definicija termina, već su pogledi struke povodom ovih pitanja različiti, ali u jednom se slažu: u pitanju je moralna izopačenost i psihopatologija, koja bi svakako, kako pravnici kažu, morala da bude uvedena kao krivično delo, jer se ovakvim ponašanjem čini velika šteta žrtvama.

Ekspanzija osvetničke pornografije krenula je sa pojavom društvenih mreža, posebno onih gde nema nikakve zadrške u objavljivanju eksplicitnih snimaka i gde se dozvoljava širenje govora mržnje, najviše mizoginije jer u skoro 99 posto slučajeva žrtve su žene, čiji partneri iz raznoraznih razloga nalaze objašnjenje zašto su objavili snimke.

“Kod nas u društvu postoji seksualno licemerje. Ako devojka ima više partnera onda je kurva, prostitutka, kamenjarka i tako dalje. Ako  momak ima više devojaka onda je faca, laf i Kazanova. Znači, u našem društvu vlada naopak sistem vrednosti , što znači da je seksualno licemerstvo nejednako između muškaraca i žena”, kaže za Nova.rs klinički psiholog, Radomir Čolaković.

On smatra da su ljudi koji objavljuju ovakve snimke partnera nesigurne ličnosti, neurotičari pa i seksualne psihopate, koje pokušavaju da nanesu štetu osobama sa kojima su bili u emotivnim odnosima.

“Zapravo oni više govore o sebi nego o partnerki. Suština je seksualno licemerstvo. Nema tu neke velike filozofije”, naglašava Čolaković.

Foto: Privatna arhiva

Na pitanje Nova.rs koji motivi postoje da neko objavi nečiji eksplicitni snimak u javnosti, Čolaković kaže:

“Radi se o frustriranoj osobi. Frustriran je time što je poražen, ostavljen na neki način, a reakcija na frustraciju je agresija. E sad, ima više vrsta agresija: od verbalne, neverbalne, pa do šamara i ubistava. To je jedan vid agresije da se nekom nanese šteta. On misli da će na taj način nekom naneti štetu, ako objavi snimak. Nažalost i hoće. Međutim, sa stručne strane gledajući, u pitanju su psihopate, jer to pametan čovek sebi ne bi nikad dozvolio, pogotovo što je sa tom osobom imao lepe trenutke i što je on takođe na snimku”.

Čolaković dodaje da je njegov interes da objavi poruku: “Ja, pa ja i ja” i da njega baš briga jer on nema empatiju i ne misli da je to mogla biti njegova sestra, majka.

“Koliko je ljudi ostavljeno, pa šta, idu dalje, a psihopata ne trpi poraz”, dodaje on i ponovo naglašava da je u pitanju seksualno licemerstvo jer je osim nje i on na snimku. O sa tim više govori o svojim manama nego o njoj. To nije osvetnička pornografija nego licemerje”, naglašava Čolaković.

Sociolozi sa druge strane imaju drugačiji pogled i smatraju da je zapravo osvetnička pornografija, kako kaže Ratko Božović, kompenzacija za ranije jade, osveta je uvek u znaku mržnje i netolerancije i ima isključivost koja je izvan prostora bontona i racionalnog odnosa.

“Prosto, to je izgubljena mera u odnosu između ljudi. Osveta je sama po sebi divlja pravda. To je pomalo i estetsko, ali u najvećoj meri etičko pitanje. Bili smo dobri, bilo je sve kako treba, a onda nije išlo kako treba, nisi bio kao ja…. “, kaže Božović.

Foto: NOVA S

Božović podseća i da je “osvetnička pornografija” moralni problem i podseća na izreku “ne čini drugom ono što ne želiš sebi” .

“Sama okolnost da imate izgubljenu meru u svemu tome, tu osvetničku patologiju, sve se to može podvesti pod ekstremna ponašanja”, dodaje on.

Na pitanje da li poplava takvih snimaka na internetu dokazuje da smo mi ušli u ekstremnu patologiju, Božović potvrđuje i dodaje: “nego šta”.

“Ipak, međuljudski odnosi bi morali da imaju jednu skrovitost odbrane onog što nije javno, i što se ne pokazuje. Tu se intima prevrće kao preokrenuta čarapa. Objavljuje se nešto što bi trebalo da ostane u nekoj skrovitosti iz prethodnih odnosa. To je veliki poremećaj međuljudskih odnosa.”

A šta kaže pravna struka o “osvetničkoj pornografiji”?  Interesantno je da naš krivični zakonik ne poznaje ovo krivično delo, nego se ono obično nalazi između krivičnog dela iznude i ucene – član 214 i član 215. Međutim, “osvetnička pornografija” može da se podvede i pod član 144: Neovlašćeno fotografisanje, član 145. Neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka, ukoliko je žrtva punoletna.

Foto:Ivan Simić

“Osvetnička pornografija kao termin nije prepoznata u našem krivičnom zakonodavstvu, mada smatram da bi trebalo razmišljati da ta krivična dela inoviramo u naš krivično pravni sistem, jer se kod nas javljaju sve češće pojave koje ukazuju da pojedinci iz osvete lili bilo kojih drugih pobuda, žele da svojim bivšim ili sadašnjim partnerima iz nekog razloga nanesu štetu. “, kaže za Nova.rs beogradski advokat, Ivan Simić.

Simić dodaje da se “osvetnička pornografija” može podvoditi pod krivično delo ucene, ali je to blago krivično delo.

“Iznuda ne mora biti samo radi sticanja neke materijalne koristi. Može se podvesti i pod to da se nekom nanese nematerijalna šteta. Iznuda je dosta ozbiljnije krivično delo nego neovlašteno snimanje i fotografisanje. Po mom shvatanju “osvetnička pornografija” je usmerena da se nekom nanese šteta, i smatram da bi bilo uputnije i podobnije da se to neprihvatljivo društveno ponašanje podvede pod to krivično delo”, dodaje on i naglašava da bi takvo neprihvatljivo društveno ponašanje sankcionisati kao posebno krivično delo, ali dok se to ne uspostavi u njemu ima elemenata iznude.

“Kao što sam rekao, niko nema pravo da nanese štetu trećem licu  i objavljuje nešto što je protivno njegovom ugledu i časti bez obzira da li se radi o nekoj novčanoj ili nenovčanoj koristi.

Šta je osvetnička pornografija

Osvetnička pornografija predstavlja deljenje eksplicitnog sadržaja kako bi se osoba prikazana na tom sadržaju ponizila, uplašila, kako bi izgubila kredibilitet i slično. Uz materijal često budu objavljenje i druge privatne informacije o osobi kao što su ime i prezime, mesto stanovanja, radno mesto ili broj telefona. Motivi osobe koja materijal iznosi u javnost zavise od nekoliko faktora. Nekada se radi o bivšem partneru koji je razočaran zbog završetka veze, pa objavljivanjem fotografija i videa želi da ponizi drugu stranu. Privatni sadržaj može se pojaviti u javnosti i kao rezultat hakovanja mobilnog telefona ili kompjutera. Kada su deca i tinejdžeri u pitanju, dešava se da svađe i nesuglasice u društvu dovode do deljenja ovakvog materijala. Eksplicitan sadržaj može biti napravljen svojevoljno, između dve osobe u poverenju, ili protiv svoje volje, kada je snimanje i fotografisanje tajno, ili još gore prisiljeno. Ni u jednom slučaju nije u redu deliti takav sadržaj bez pristanka i znanja osoba koje su učestvovale u njegovom pravljenju.

Komentari

Vaš komentar