Foto:Vesna Lalić/Nova.rs

"Javna medijska ustanova Radio-televizija Srbije raspisuje javni konkurs za imenovanje generalnog direktora", objavio je RTS na svom portalu. Objava dolazi samo dva dana pošto je propao prethodni konkurs.

Pre samo dva dana, 19. avgusta, Upravni odbor Radio-Televizije Srbije nije  izabrao generalnog direktora po prethodnom konkursu, pa se i očekivalo da će biti raspisan novi konkurs, a da će u međuvremenu najverovatnije dosadašnji generalni direktor Dragan Bujošević ostati na toj funkciji kao vršilac dužnosti.

Danas je na sajtu RTS osvanuo novi konkurs za generalnog direktora.

Prema propozicijama novog konkursa, mandat generalnog direktora je 5 godina, i jedno lice može biti imenovano za generalnog direktora najviše dva puta.

Kandidati za generalnog direktora ne mogu biti nosioci javne funkcije, ni funkcije u političkoj stranci.

Pročitajte još:

Za generalnog direktora ne može biti imenovano lice koje ne može biti član Upravnog odbora, izuzev zaposlenih kod pružalaca medijskih usluga.

Oni koji žele da učestvuju na konkursu za generalnog direktora RTS moraju da poseduju:

– državljanstvo Republike Srbije

– prebivalište na teritoriji Republike Srbije

– VSS i da je ugledan stručnjak iz oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova ustanove javnog medijskog servisa

– najmanje 10 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima

Foto:Vesna Lalić/Nova.rs

RTS zahteva i da, prilikom konkurisanja za izbor za generalnog direktora, svaki kandidat uz prijavu sa biografijom dostavi i:

– uverenje o državljanstvu,

– uverenje o prebivalištu,

– dokaz o zahtevanoj stručnoj spremi(original diploma ili fotokopija overena kod notara),

– dokaz o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima u trajanju od najmanje 10 godina,

– program rada i upravljanja RTS-om za period imenovanja

– ispunjava druge uslove propisane zakonom (dokaz da se ne vodi krivični postupak i dokaz da lice nije osuđivano)

Prijave sa biografijom i dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostavljaju se pisarnici RTS, a rok od 30 dana za prijavljivanje kandidata teče od danas, odnosno „od dana objavljivanja javnog konkursa u ‘Službenom glasniku’, jednom dnevnom listu i na sajtu RTS-a.

„Upravni odbor Javne medijske ustanove Radio-televizije Srbije će imenovati generalnog direktora Radio-televizije Srbije u roku od 45 dana od dana otvaranja prijava na konkurs, u skladu sa važećim Pravilnikom o postupku i uslovima izbora imenovanih lica.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

O rezultatima javnog konkursa kandidati će biti obavešteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru“, saopštio je RTS.

***

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Svi komentari (0)