Foto: Insajder printscreen

Elektroprivreda Srbije samo u poslednje dve godine je na tenderima dodelia poslove vredne preko milijardu dinara firmi Aseko, u kojoj je donedavno direktorsku funkciju obavljao Igor Brnabić, brat premijerke Srbije. To je utvrdila Državna revizorska institucija tokom kontrole poslovanja ovog državnog preduzeća.

Pročitajte još...

Podsetimo, ogranak poljske firme “Asseco SEE” u Beogradu do skora je vodio brat premijerke Ane Brnabić, ali je nakon pritiska javnosti i napisa o poslovanju te firme odlučio da podnese ostavku.

“Ja nisam tema cele te kampanje. Aseko nije tema cele te kampanje. Tema te kampanje je Ana Brnabić. Meni je dosta toga da ja budem tu neka koletaralna šteta”, naveo je nedavno za Insajder Igor Brnabić.

U Izveštaju DRI navodi se da je javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ nije postupalo u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama u 2018. i 2019. godini prilikom
planiranja, sprovođenja postupaka i izveštavanja o javnim nabavkama čija procenjena vrednost iznosi 43,38 milijarde dinara.

U pomenutom dokumentu se navodi da je kompanija Aseko, dok je brat premijerke bio na njenom čelu, sa Elektroprivredom Srbije (EPS), čiji je direktor Milorad Grčić, tokom 2019. i 2020. godine sklopio ugovore u vrednosti od preko jedne milijarde dinara bez PDV(1,346,432,316).

Koji ugovori su potpisani

U izveštaju se navodi da je sa EPS ugovor sklopio konzorcijum čiji su članovi Aseko i državna preduzeća “Telekom Srbija“ i “ MTS sistemi i integracije“.

U pitanju je usluga, kako se precizno u izveštaju DRI navodi, koja se odnosila na “razvoj i implementaciju softverskih servisa i modula koji omogućavaju sistematsko praćenje SLA ugovora kao i praćenje radnih naloga u procesu održavanja EEO na 110 kV, 35 kV, 20/10 kV i 0,4 kV”.

Igor Brnabić Foto:N1

Ugovor je zaključen 11. februara 2019. godine, a ukpuna vrednost posla, bez PDV-a , iznosi 767,840,000 dinara.

Pomenutog meseca, 28.02.2019, Aseko, zajedno sa firmom “Spark Analytics“ d.o.o., sklapa još jedan ugovor sa EPS-om, koji se odnosio na “implementaciju sistema za optimizaciju naplate potraživanja i segmentaciju tržišta”. Vrednost posla iznosila je 149,712,000 dinara bez PDV.

Pročitajte još...

Iste godine (07. oktobra), navodi se u izveštaju DRI, sklopljen je još jedan ugovor. Za posao za održavanje i unapređenje jedinstvenog sistema za upravljanje poslovnom dokumentacijom konkurisali su ponuđači “Asseco SEE” d.o.o, Beograd i “FADATA“ d.o.o., Beograd, a vrednost posla iznosila je 229,738,600 bez PDV.

Tri meseca kasnije, 10. januara 2020. godine EPS-u je dostavljena ponuda firmi  “Asseco SEE“ d.o.o., Beograd, “Telegroup“ d.o.o., Beograd i “Asseco Poland S.A.“, Poljska, za uslugu “Oracle podrška, održavanje licenci”. Vrednost ugovora bila je 199,141,716 dinara bez PDV.

U postupku revizije ovog ugovora, DRI navodi da je utvrđeno kako učesnik u ponudi „Asseco Poland S.A.“, Poljska, nije dostavio dokaz da je izmirio doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima države na čijoj teritoriji ima sedište, čime nije ispunio obavezan uslov kojim je predviđeno da ponuđač mora dokazati da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države, kada ima sedište na njenoj teritoriji.

DRI u izveštaju navodi da je Asseco Poland S.A.“, Poljska u ponudi dostavio dokument u kome  izjavljuje da je ponuđač izmirio doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima države u kojoj ima sedište. Međutim, ispostavilo se da pomenuti  dokument nije overen, odnosno ponuđač u ponudi nije naveo da se u državi u kojoj ima sedište ovaj dokaz ne izdaje.

„Imajući u vidu navedeno, ponuda izabranog ponuđača sadrži bitan nedostatak, zbog čega je ista morala biti odbijena kao neprihvatljiva“, stoji, između ostalog, u izveštaju DRI.

Tepić: Nemeštene nabavke

Potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić, izjavila je danas da je izveštaj državnog revizora potvrdio da je EPS sklapao protivzakonite ugovore i da je direktor te kompanije nezakonito na njenom čelu. 

Izveštaj Državne revizorske institucije o poslovanju EPS-a, koji se odnosi na javne nabavke i ugovore sa fizičkim licima, je, prema njenim rečima, potvrdio da je tokom 2018. i 2019. godine Milorad Grčić kontinuirano kršio zakon.

“Revizor je potvrdio da je od 97 ugovora u čak 82 slučaja reč o samo jednom ponuđaču. To znači da su uslovi za te javne nabavke bile nameštene ili da se Milorad Grčić potrudio da otera od EPS-a sve druge ponuđače. Poslednji je momenat da tužilaštvo počne da reaguje”, navela je ona

Podsetimo, pored EPS-a, Aseko je u prethodnim godinama sklapao ugovore i sa drugim državnim preduzećima i firmama, među kojima su vladina Kancelarija za IT , Ministarstvo pravde,  Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja,  Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo finansija, PIO fond…

Kako je ranije pisao naš portal, multinacionalna kompanija „Aseko“ prihodovala je u periodu od 1. januara 2019. do 31. decembra iste godine 881 milion poljskih zlota, od čega 250 miliona iz Srbije (preko 55 miliona evra), što zapravo znači da više od četvrtine godišnje zarade ove firme dolazi iz naše zemlje – 28 odsto.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Svi komentari (1)