Foto: Medija centar Beograd

Zaštitnik građana zatražio je od Ministarstva prosvete da svim obrazovnim ustanovama u Srbiji dostavi preporuku o obezbeđivanju zakonitosti i transparentnosti postupaka izdavanja u zakup školskog prostora, budući da su u postupku kontrole zakonitosti i pravilnosti rada jedne škole u Resniku utvrđene brojne nepravilnosti.

U postupku pokrenutom po sopstvenoj inicijativi, Zaštitnik građana je utvrdio da je Osnovna škola „Kosta Abrašević“ iz Resnika načinila propust u radu prilikom davanja u zakup fiskulturne sale jer nije obezbedila jednake uslove za sve zainteresovane sportske klubove, niti je na transparentan način obavilo izbor kluba koji će dobiti u zakup fiskulturnu salu u školskoj 2018/2019. godini.

U cilju obezbeđivanja zakonitosti i transparentnosti postupaka izdavanja u zakup delova školskog prostora, a u skladu sa svojim naporima na otklanjanju sistemskih nedostataka, Zaštitnik građana je zatražio od nadležnog ministarstva da preporuku za otklanjanje nepravilnosti u radu škole iz Resnika dostavi i svim drugim školama u Srbiji radi otklanjanja nepravilnosti u radu i sprečavanja nezakonitog postupanja u budućnosti.

Zaštitnik građana u preporuci navodi da škola iz Resnika prilikom raspolaganja imovinom u javnoj svojini treba da obezbedi zakonitost i transparentnost postupka izbora zakupca, da jasno definiše kriterijume na osnovu kojih će se vršiti izbor najbolje ponude, da obezbedi jednake uslove za sve učesnike i da jasno obrazloži razloge donete odluke.

Otklanjanjem nedostataka smanjuje se mogućnost koruptivnih radnji a postiže bolja ekonomska iskorišćenost prostora kada se on ne koristi za nastavu, čime se mogu poboljšati uslovi boravka dece u školi, navodi Zaštitnik građana.

Od nadležnog ministarstva i škole u Resniku očekuje da ga u roku od 15 dana obaveste o postupanju po preporukama.

Komentari

Svi komentari (0)