Foto: Filip Krainčanić/Nova.rs

Savet Filološkog fakulteta u Beogradu ocenio je da prethodna v.d. dekanka tog fakulteta dr Anđelka Mitrović pokušava opstruiše "nastojanja kolektiva da izađe iz institucionalne krize".

U saopštenju tog tela je navedeno da prethodna v.d. dekanka dopisima osporava odluke legalnih i legitimnih organa Fakulteta – Saveta i Nastavno-naučnog veća i da „naročito zabrinjava pokušaj onemogućavanja studentskih predstavnika da učestvuju u radu Saveta Filološkog fakulteta“.

Savet navodi da su „u skladu sa stavovima Univerziteta i Ministarstva prosvete, usvajanje Statuta i izbor predsednika Saveta i vršioca dužnosti dekana Filološkog fakulteta bili neophodan uslov za normalizaciju stanja na Fakultetu“.

„Na sednici održanoj 22. oktobra izabran je predsednik Saveta dr Boško Suvajdžić, i verifikovani su mandati izabranim članovima Saveta iz redova nastavnika odnosno studenata. Na sledećoj sednici, održanoj 27. oktobra, izabran je, takođe većinom glasova, novi v. d. dekana– prof. dr Jelena Kostić Tomović, kao i zamenica predsednika Saveta – prof. dr Ljudmila Popović. Savet je takođe obavešten da je Statut Filološkog fakulteta dobio pozitivno mišljenje na sednici Odbora za statutarna pitanja Univerziteta u Beogradu“, kaže se u saopštenju.

Savet ocenjuje da „sve ove napore prethodni v. d. dekana prof. dr Anđelka Mitrović, kojoj je 30. septembra istekao radni odnos (na šta je više puta upozoreno iz Rektorata UB), pokušava da osujeti svojim najnovijim dopisima“.

„Sve to odlaže i otežava hitne poslove u vezi sa akreditacijom Fakulteta. Naglašavamo da smo se u ovim postupcima rukovodili isključivo interesima studenata, zaposlenih i Filološkog fakulteta u celini“, kaže se u saopštenju koje je potpisao predsednik Saveta dr Boško Suvajdžić.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram