Manji broj prijavljenih na Filološkom od broja mesta Foto:N1

Deo nastavnika i saradnika Filološkog fakulteta u Beogradu zatražio je hitno zakazivanje sednice Saveta Fakulteta i izbor novog vršioca dužnosti dekana ove obrazovne ustanove koji bi u skladu sa zakonom upravljao Fakultetom do okončanja procesa usvajanja novog Statuta i izbora novog dekana, rečeno je na konferenciji za novinare.

Profesorka Ivana Trbojević rekla je da se traži hitno zakazivanje sednice Nastavno-naučnog veća i glasanje o novom Statutu, kao i poštovanje zakona i univerzitetskih propisa koji nalažu da bivši dekan Filološkog fakulteta profesorka Ljiljana Marković i sadašnji v.d. dekan Anđelka Mitrović od 1. oktobra ove godine budu u penziji.

U saopštenju za javnost nastavnika i saradnika Filološkog fakulteta, koje je, na konferenciji za novinare pročitala Trbojević, navodi se da je sa Marković i Mitrović zaključen Aneks ugovora o radu kojim im se produžava radni odnos za 52 dana po osnovu vanrednog stanja.

Trbojević je rekla da je rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović tražila da se izabere novi v.d.dekan Filološkog fakulteta, jer to po zakonu Mitrović više ne može da bude, kao i da je „Prosvetna inspekcija u dopisu od 8.oktobra ‘podsetila’ v.d. upravu da je u nadležnosti Saveta Fakulteta imenovanje v. d. dekana ukoliko je prethodnom istekao mandat“.

Upravnik Katedre za opštu lingvistiku Jasmina Moskovljević Popović rekla je da je zamenica predsednika Saveta Tatjana Samardžija Grek nadležna da sazove sednicu Saveta, što je neophodno da bi bio izglasan novi v.d. dekan, ali ona to do sada nije učinila.

Član Statutarne komisije Adrijana Marčetić rekla je da je Nacrt Statuta Filološkog fakulteta, koji je usklađen sa Statutom Univerziteta u Beogradu i Zakonom o visokom obrazovanju, završen 29. septembra ove godine.

Nacrt Statuta je usvojila Statutarna komisija, on je 30. septembra zaveden i pečatiran u Arhivi Fakulteta, a predsednica Statutarne komisije profesorka Katarina Rasulić ga je predala v.d.dekanu Anđelki Mitrović.

Marčetić je rekla da je dužnost Mitrović bila da Nacrt stavi na dnevni red sednice Nastavno-naučnog veća nakon čijeg usvajanja bi bio prosleđen Savetu koji bi ga prihvatio i zatim poslao Univerzitetu gde se nastavlja dalja procedura, ali ona to nije učinila.

„Očigledna je namera v.d.dekana Anđelke Mitrović i prodekanki Jelene Vujić i Biljane Dojčinović da prolongiraju i opstruiraju ovu proceduru“, rekla je ona.

Marčetić je rekla da iza saopštenja, koje je pročitala Trbojević, stoji najveći broj profesora Filološkog fakulteta.

Vršilac dužnosti prodekana za nastavu na Filološkom fakultetu Dalibor Sokolović rekao je da su nesagledive posledice zbog haosa koji vlada na fakultetu.

To, kako je naglasio, može da bude problem i zato što nisu počeli proces akreditacije, a sledeće godine ističe akreditacija za veliki deo njihovih programa.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram