Advokati: Katastar ne funkcioniše, oštećeni građani

Društvo 23. okt. 202013:36
Podeli:
Foto: N1

Advokatska komora Srbije poslala je pismo premijerki Srbije Ani Brnabić sa željom da, kako kažu, otvori pitanje nefunkcionisanja Republičkog geodetskog zavoda. Kažu da ovaj problem ima "dramatičan uticaj na celokupni sistem javnih evidencija o stvarnim pravima građana na nepokretnostima i njihovim pravima", piše N1.

„Advokatska komora Srbije ukazuje da je Republički geodetski zavod prestao da funkcioniše na način koji obezbeđuje potpuno i zakonito ostvarivanje prava građana, i to u meri koja prevazilazi uobičajene i dozvoljene zastoje i probleme u uspostavljanju novog sistema (digitalizacije), piše N1.

Trenutno postavljeni organizacioni i personalni sistem u RGZ-u, ne može odgovoriti svojoj svrsi, zahtevima Vlade Republike Srbije, Svetske banke i naših građana“, navodi se u saopštenju iz Advokatske komore Srbije.

Oni su premijerki uz pismo dostavili i analizu problema u radu i postupanju RGZ-a.

Ta analiza je, dodaju, sačinjena na osnovu javno dostupnih podataka koji su objavljeni na internet stranicama Vlade Srbije, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Svetske banke i Republičkog geodetskog zavoda, kao i iz svakodnevnih izveštaja koje Advokatska komora Srbije dobija od svojih članova.

Analiza obuhvata obradu i zakonskih propisa koja reguliše ovu oblast, prikupljene podatake, iskustava od strane advokata koji postupaju pred RGZ-om i pritužbi građana.

Advokati kažu da digitalizacija katastra predstavlja iskorak napred i neophodnu alatku u daljem razvoju elektronskog poslovanja, ali…

„Proces digitalizacije, ne može da bude sam sebi cilj, već podrazumeva stvaranje elektronske baze podataka i komunikacijskog kanala između katastra i korisnika, kojom se, u međuvremenu, ne rešava pitanje odlučivanja po primljenim zahtevima za upis stvarnih prava na nepokretnostima.

Uređenost katastarskog sistema, njegova efikasnost, pouzdanost i pravna sigurnost građana koja bi iz toga proizilazila se danas nalazi na nižem stupnju od perioda pre započete reforme i izmena Zakona o državnom premeru i katastru, donošenja Zakona o postupka upisa u katastar nepokretnosti i vodova i pokušaja donošenja reformskih mera u ovoj oblasti.

RGZ, ustrojen na ovaj način, ne može odgovoriti zahtevima i potrebama građana, niti potrebama savremenog pravnog sistema“, naglašavaju iz Advokatske komore Srbije.

Ovakvo stanje stvari jedino predstavlja plodno tle za koruptivne radnje, dodaju.

„Zbog toga je potrebna hitna reakcija države kako bi se sprečio verovatni krah katastarskog sistema u dogledno vreme. Advokatska komora Srbije je u Analizi problema o radu i postupanju Republičkog geodetskog zavoda ukazala na odredbe Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova koje je neophodno izmeniti, a koje izmene bi stvorile uslove sa zaštitu zajemčenih ljudskih prava, pravnu sigurnosti i efikasniji rad ove republičke organizacije.

Advokatura je tokom javne rasprave koja je predhodila usvajanju ovog Zakona ukazivala na pogrešna rešenja koja će stvoriti probleme u radu, što je pokazalo i dvogodišnje iskustvo u primeni zakona“, navode.

Građani Srbije i advokati koji su u svom svakodnevnom radu upućeni na rad Republičkog geodetskog zavoda se, dodaju, suočavaju sa neefikasnim, netransparentnim, nedostupnim, nepouzdanim i nezakonitim radom Republičkog geodetskog zavoda koji ih onemogućava u ostvarivanju prava i obavljanju delatnosti.

„Smatramo da je neophodno da Vlada Srbije hitno reaguje i pristupi izmenama Zakona o postupku uspisa u katastar nepokretnosti i vodova, odgovarajućih podzakonskih akata i preduzme mere na rešavanju organizacionih i personalnih problema u radu Republičkog geodetskog zavoda“, naglašavaju u Advokatskoj komori.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Vaš komentar