Podeli
Foto: Nemanja Jovanović/Nova.rs

Iako se pokret "Dveri" u političkom životu Srbije kao po nekom automatizmu svrstava na stranu srpske desnice, lider ovog pokreta Boško Obradović u intervjuu za portal Nova.rs kaže da oni nikada to nisu bili, niti to mogu da budu u zapadnom smislu tog koncepta.

“Pogotovu ne “ekstremna desnica” što je etiketa koja je namerno lepljena Dverima od strane naših političkih protivnika i ideoloških neistomišljenika iz redova vlasti i opozicije sa željom da nas diskvalifikuju iz političke utakmice”, navodi Obradović.

Odgovarajući na pitanje da li se u poslednje vreme politika Dveri menja, te polako naginje ka politici koju u Nemačkoj zastupa CDU Angele Merkel, Obradović kaže da je pokret koji vodi po mnogo čemu blizak raznim konzervativnim i demohrišćanskim evropskim političkim organizacijama koje su danas na vlasti u Austriji, Nemačkoj, Poljskoj i Mađarskoj, te da je nemački model socijalno – tržišne privrede svakako ideal kome treba težiti.

Evidentne su promene u temama kojima se bavite u javnosti. Da li Dveri prave otklon od svoje dugogodišnje desničarske politike?

Dveri nisu i ne mogu biti desnica u zapadnom smislu tog koncepta, a još manje “ekstremna” desnica. Ali jesmo pokret očuvanja svega vrednog u našoj tradiciji što doprinosi održanju srpskog naroda, srpske države i svih njenih građana u uslovima kompleksne post-moderne situacije. Dakle za nas ideje nemaju vrednost po tome da li su veštački konstruisane kao “leve” ili “desne”, već da li one omogućuju očuvanje i razvoj našeg naroda i države. Podela na levo i desno, za nas je anahrona, nezanimljiva i što je najvažnije, nefunkcionalna za srpsko društvo danas. Dveri su nove u srpskom političkom polju, i po svom idejnom sadržaju, ali i po metodu bavljenja politikom. Zato smo realna alternativa vlasti i njena glavna meta.

Foto:Vladislav Mitić/Nova.rs

Veliku pažnju izazvao je vaš nastup na N1 i priča o ekologiji.

Tema porodice ili zaštite životne sredine u Srpskom pokretu je primer javnih politika koje baštine ono najbolje i iz “desnih” i iz “levih” političkih tradicija. Tačno je da smo stavili veliki akcenat na ekologiju i da “zeleni patriotizam” smatramo važnim delom nacionalne i građanske svesti i vrhunskim patriotizmom. Upravo je ovo prava tema za jednu političku organizaciju koja zastupa moderni, dinamični, progresivni konzervativizam jer konzervativno upravo znači čuvarno, a nema važnije misije od očuvanja prirode i zaštite životne sredine u Srbiji koja ima problem sa kvalitetom vazduha, vode i hrane, bukom, zračenjem i otpadom, kao i uzurpacijom javnog dobra poput reka i planina od strane investitora koji brinu samo o profitu, ali ne i o posledicama po životnu sredinu.

Iako se zelene teme vezuju uglavnom za tzv. novolevičarske grupacije, i predstavlju deo tzv. post-materijalnih politika, mi smatramo da su “zelene teme” konzervativne, par ekselans. Ali evo i u ovoj oblasti Dveri ruše tabue i pokazuju da zaštita životne sredine može biti prvorazredna konzervativna ili – ako baš insistirate – “desna” politička tema. U tom smislu ne vidim nikakav otklon od naše dosadašnje politike već upravo njeno moderno proširivanje i produbljivanje, i adekvatan odgovor zahtevu vremena.

Postoje poređenja sa promenom u politici koju je svojevremeno napravio Aleksandar Vučić. Ima li tu mesta za poistoovećivanje?

Nema. Vučić i njegov sistem su lažni u svim svojim pojavnim oblicima.Vučić je pristao da promeni kompletna svoja politička uverenja i ideologiju zarad podrške zapadnih mentora da bi došao na vlast. Dveri su ostale dosledne i principijalne u svim svojim bazičnim ideološkim i političkim stavovima: porodica na prvom mestu, ekonomski patriotizam – podrška domaćim bankama i preduzetnicima, briga o selu i domaćoj poljoprivredi, očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije, EU-skepticizam, zaštita tradicionalnih i nacionalnih vrednosti kao što su srpski jezik, ćirilica, istorijska sećanja, nacionalna kultura… Mi smatramo da vreme naših političkih ideja tek dolazi i nismo spremni da trgujemo i prodajemo svoja uverenja zarad dolaska na vlast.

Srbiji treba promena korumpiranog sistema

Mi smo potpuno uvereni da je program Dveri ono što nasušno treba Srbiji. Neka Dveri nikada ne dođu na vlast ako će da liče na dosadašnje srpske političare. Mi smo jedna nova generacija političara i moramo se razlikovati od onoga što nas je upropastilo, a to je upravo ovaj stranačko-parazitski sistem za čiju se promenu zalažemo. Jer, ovde više nije dovoljna promena vlasti već nam je potrebna promena kompletnog korumpiranog političkog sistema koji traje tri decenije.

Koje su glavne promene u vašem političkom kursu?

U Proglasu “Promena sistema – sigurnost za sve” sa kojim smo nedavno izašli u javnost i koji je izazvao brojne kontroverze napravili smo programski iskorak u pravcu obnove demokratije, pravne odgovornosti i lustracije, zelenog patriotizma i novog sela i novog grada po meri čoveka i porodice, a sve sa završnom idejom da mladi ljudi ostanu da žive u svojoj Otadžbini jer je ovo obećana zemlja za njih. Najviše interesovanja privuklo je naše insistiranje na participativnoj demokratiji i većem uključenju građana u odlučivanje o tome kako će živeti putem direktne demokratije i više referenduma na svim nivoima: od republičkog do lokalnog. Otvorili smo i novu temu digitalne demokratije i većeg učešća građana, a posebno mladih u političkom izjašnjavanju putem digitalnih platformi. Posle dužeg vremena otvorili smo temu reforme izbornog sistema koji je potpuno prevaziđen, jer ovakav proporcionalni izborni sistem sa zatvorenim izbornim listama i Srbijom kao jednom izbornom jedinicom ne postoji nigde drugo u Evropi sem u Srbiji i Crnoj Gori, što već dosta govori.

Građani direktno da biraju poslanike 

Kako izgleda vaše rešenje?

Predložili smo se da o tome otvori široka javna rasprava i dođe do najboljeg rešenja. Ono što bi bio minimum promene izbornog sistema jeste da se Srbija podeli u više izbornih jedinica i da tako svaki deo države dobije predstavnike u Parlamentu, a da građani ne samo glasaju kao do sada nego da mogu i da biraju narodne poslanike glasajući direktno za kandidate po imenu i prezimenu. To se može ostvariti i u postojećem izbornom sistemu, tako što bi se uvele otvorene izborne liste na osnovu čega bi u Narodnu skupštinu ušli oni kandidati koji ostvare najbolji rezultat u svojoj izbornoj jedinici bez obzira da lisu 1 ili 250 na izbornoj listi.

Govorili ste i o pravnoj odgovornosti političara na vlasti. 

Druga važna tema koju smo pokrenuli je pravna odgovornost političara na vlasti i da konačno svi oni koji su se bavili kriminalom i korupcijom, proneverama i pranjem novca, nameštanjem tendera i javnih nabavki, zloupotrebom državnog položaja i nesavesnim vršenjem vlasti – za to i odgovaraju. Mi smo predvideli četiri vrste kazne za ova krivična dela javnih funkcionera: zatvorska kazna, finansijska kazna za učinjenu štetu, imovinska kazna – oduzimanje nezakonito stečene imovine, i lustracija – zabrana obavljanja javne funkcije na duži vremenski period. Određenim ljudima posle svega jednostavno treba zabraniti bavljenje politikom i obavljanje javnih funkcija, a to se posebno odnosi na sve one sa kupljenim diplomama i plagiranim doktoratima.

Ima li naznaka da se vaši stavovi sada približavaju nekom konzervativnom centru, poput CDU Angele Merkel?

Lično se kroz aktivnosti Foruma za nacionalnu demokratiju u kome sam zaposlen bavim ideološkim postavkama konzervativizma i hrišćanske demokratije i Srpski pokret Dveri jeste po mnogo čemu blizak raznim konzervativnim i demohrišćanskim evropskim političkim organizacijama koje su danas na vlasti u Austriji, Nemačkoj, Poljskoj, Mađarskoj…, ali među nama ima i određenih razlika. Dveri svakako popunjavaju tu ideološku prazninu koja postoji na srpskoj političkoj sceni kada su u pitanju konzervativne, demohrišćanske i suverenističke političke opcije. Nemački model socijalno-tržišne privrede je svakako ideal ka kome treba težiti i u Srbiji.

Foto: Nemanja Jovanović/Nova.rs

Da li ćete na ovaj način privući one koji do juče ne bi glasali za vas, upravo zbog “ekstremno desnih stavova”, što je epitet koji se često lepio uz Dveri?

Tačnije bi bilo reći da je to etiketa koja je namerno lepljena Dverima od strane naših političkih protivnika i ideoloških neistomišljenika iz redova vlasti i opozicije sa željom da nas diskvalifikuju iz političke utakmice. Pritom, nikada nisu umeli da navedu primer iz našeg političkog programa koji bi dokazao njihove tvrdnje o bilo kakvim ekstremnim stavovima, iz prostog razloga jer ih nema.

Očekujem posebno interesovanje i povećanje broja članova, pristalica i glasača u Beogradu jer je program za grad Beograd koji smo nedavno objavili nešto što nas okreće ka Beogradu kao srpskoj prestonici po meri čoveka i porodice. Upravo na tom primeru Beograda kao kosmopolitskog, demokratskog i slobodarskog grada, ali porodičnog i zelenog grada i grada mladih – primenili smo 4. tačku našeg Proglasa koja donosi urbane javne politike i spušta velike političke priče na lokalni nivo, podsećajući na lokalnu demokratiju odakle mislimo da treba i može da počne obnova srpske demokratije u celini. Isto tako, sigurni smo da će u celoj Srbiji naš iskorak biti prepoznat i vrednovan kao afirmativan za sve građane Srbije.

Da li očekujete da će promene u temama kojima se bavite i politici uopšte biti dobar put ka povećanju broja glasača?

Svakako očekujem da će novi Proglas i drugi delovi našeg programa, kao i novi ljudi u politici koje predstavljamo svake nedelje privući pažnju javnosti i glasača, jer je to upravo odgovor na ono što najčešće čujemo među građanima da žele da vide nove ideje i nove ljude u politici. Svojim novim samostalnim aktivnostima smo odgovorili na ta očekivanja. Sada treba pokazati ko i šta je ta alternativa i šta dolazi posle ove vlasti.

Dveri nikada nisu bile na vlasti. To nas razlikuje i od vlasti, i od opozicije. Mi ne želimo samo da menjamo vlast, već samu prirodu vlasti u Srbiji. Idejna i programska platforma Dveri jasno nas razlikuje od pseudo-patriotizma režima kao i njegovih satelitskih “pro-srpskih” organizacija, ali i od lažnih “demokratskih” i “građanskih” i pseudo-levih organizacija u tzv. opoziciji. Ovi prvi kompromituju ideju nacije, a ovi drugi, kompromituju ideju demokratije i socijalne pravde. Oni zajedno, čine danas status-kvo u Srbiji i sprečavaju njen razvoj.

Gde leži rešenje?

Varaju se i jedni i drugi. Naciju, i u njenom etno-kulturnom, i u građansko-ustavnom smislu ne možemo očuvati bez istinske demokratije. Ali isto tako, varaju se svi koji misle da je očuvanje demokratije i ideje građanstva moguće ukidanjem nacije i suverenosti. Dveri će čuvati i ideju nacionalnog suvereniteta, i ideju demokratije. Zato verujemo da predstavljamo većinu građana Srbije. Zato smo pokret očuvanja budućnosti ovog naroda. U toj borbi kao saveznike vidimo sve koji se istinski zalažu za te vrednosti. Dakle, ni desno, ni levo, nego pravo ka spasenju države i naroda.

Komentari

Vaš komentar