Foto: Nova.rs

Milenko Jovanović, nekadašnji načelnik ukinitog Odeljenja za kontrolu kvaliuteta vazduha Agencije za zaštitu životne sredine (SEPA) i osnivač Nacionalne ekološke organizacije (NEA) u autorskom tekstu za Nova.rs objašnjava u kojoj meri je i zašto u poslednjih godinu dana ugroženo ispunjavanje zakonskih obaveza Agencije u oblasti monitoringa kvaliteta vazduha.

Analizu propusta koji vode sve lošijem monitorinugu kvaliteta vazduha u Srbiji Milenka Jovanovića prenosimo u celosti:

S obzirom da sam više puta u poslednjih šest meseci pismeno i usmeno pokušao da menadžmentu Agencije skrenem pažnju na urušavanje sistema državnog automatskog monitoringa i ponudim svoju pomoć u zaustavljanju procesa degradacije, a nije bilo reakcije, sada potpuno dobronamerno, a u cilju ostvarenja zakonskog i ustavnog prava građana u ovoj oblasti i u skladu sa Arhuskom konvencijom predočavam probleme radi njihovog prevazilaženja. Najveći objektivni i subjektivni problemi, koji su se pojavili su neadekvatno rešavani, što je uzrokovalo nove, a sve to ugrozilo pravo građana i institucija da dobiju adekvatnu i pravovremenu informaciju o stanju životne sredine (kvaliteta vazduha) su sledeći:

1. Nedostatak i osipanje neophodnog stručnog kadra najvećim delom zbog neadekvatne kadrovske politike, koji se ne može nadoknaditi ni desetinama mladih, ali neukih „ugovoraca“, uz neadekvatnu sistematizaciju (Odeljenje sa realnom potrebom prerastanja u Sektor prema kvantitetu i kvalitetu obaveza je degradirano u grupu ukidanjem čak 3 radna mesta u sadašnjoj Sistematizaciji ) će neminovno uzrokovati dalji pad nivoa ispunjavanja zakonskih obaveza. Ovakva sistematizacija već 11 meseci pokazuje svoju neodrživost, što je potvrdio i Izveštaj EK za ovu oblast. Nije potrebno posebno obrazovanje da se shvati da operativni stručni poslovi moraju da i u Sistematizaciji imaju prednost u odnosu na prateće ‚‚birokratske‚‚ jer ovi drugi uglavnom služe za uhljebljenja prijatelja i raznih „veza“.

2. Zvanične preporuke EU u pogledu jačanja kapaciteta Agencije, kao i predstojeće povećanje obaveza vezanih za izveštavanje unutar Srbije i ka EEA, ali i dominantnim fokusom javnosti na ovu temu su u direktnoj suprotnosti sa sadašnjim statusom i stategijom koju je do sada sprovodio menadžment Agencije.

Foto: Vesna Lalić/Nova.rs

3. Jedan od prvih problema u ovoj godini je nedopustivo kašnjenje sprovođenja javne nabavke (JN) za održavanje i servisiranje analizatora na automatskim stanicama, odnosno neodržavanje istih u dvomesečnom periodu što je smanjilo pouzdanost podataka sa automatskih stanica i formalno ih sve eliminisala sa neophodne liste od potrebnih 90% pouzdanosti podataka tokom godine. Termin prestanka tada važećeg Ugovora je bio poznat 2 godine ranije – 12.marta. Da podsetim, da bi analizatori pružali svojim radom pouzdane podatke neophodno je kontinuirano servisiranje, održavanje i njihova kalibracija. Uređaj može, zbog nemara, raditi i godinu dana bez servisa, ali to je protivno proizvođačkom uputstvu koje je obavezujuće da bi sistem pravilno radio. Uz to se postavlja i pitanje zaštite državne imovine AMSKV od stvarne zapuštenosti njenim neodržavanjem. Prošlogodišnji izmišljeni scenario o navodnoj diverziji nekoga iz Agencije kad je u pitanju uzorkivač PM čestica u Radincu, što je dovelo do instaliranja kamere da snima nevidljive diverzante potkrepljuje ove iznete činjenice. Dokaze o neodrživosti te teorije zavere sam lično menadzmentu pružio u novembru 2020, a neispravnost pomenutog uzorkivača ili posledice loše manipulacije onih koji su odgovorni za terenski rad je uzrokovala još dva prekida krajem prošle godine u trajanju preko 20 dana. To je dovelo da na mernom mestu sa „rekordnim“ brojem dana prekoračenja granične vrednosti ovog polutanta u 2020. godini nedostaje tih dvadesetak dana merenja, što je ublažilo sliku stepena ugrožavanja zdravlja ljudi aerozagađenjem. Tek je zamena novim uzorkivačem krajem godine stabilizovala nephodna merenja, a ne kamera i lov na nevidljive i nepostojeće „diverzante“.

Povezane vesti:

4. Konstataciju o neadekvatnom tretmanu analizatora zbog neopravdanog neodržavanja dodatno potvrđuje još jedan propust, a to je šestomesečni prekid u snabdevanju stanica gasnim smešama, čime je onemogućena autokalibracija analizatora i takođe uzrokovalo nepouzdanost merenja (ne i nužno netačnim), a samim tim i adekvatnu analizu rezultata, kvalitet izveštavanja, kategorizaciju gradova i opština, naravno i donošenje adekvatnih mera za smanjenje aerozagađenja. Da pojasnim, da se pomenute boce za autokalibraciju instrumenata vremenom prazne i neophodno ih je odmah zameniti novim, ali za to je potrebno imati Ugovor sa snabdevačem koji je istekao decembra 2020, što je bilo poznato godinu dana ranije. Da li je razlog u nestručnosti, nezainteresovanosti ili u nedostatku sposobnosti odgovornih za operativne poslove ili sve zajedno nije u mojoj nadležnosti da procenjujem.

5. Kašnjenje, i to višemesečno procesa JN vezane za odrzavanje funkcionalnosti kalibracione laboratorije sa više aspekata (etaloniranje opreme, nabavka specijalnih gasova za terensku kalibraciju, nedostatak tehničkog kadra koji se mogao rešiti), takođe su sprečavale ispunjavanje zakonske nadležnosti Agencije na potrebnom nivou i sa treće strane čini rezultate monitornga objektivno nepouzdanim (ne i nužno netačnim). Jedna terenska kalibracija u toku kalendarske godine usled nabrojanih kašnjenja , umesto potrebno dve je takođe nedopustivo urušavanje već postignutog nivoa automatrskog monitoringa za koji je nadležna Agencija.

Foto: Goran Srdanov/Nova.rs

6. Iz nedopustivih razloga je tokom leta 2021. bilo 2x(10-15) dana prekida uzorkovanja PM čestica praktično u celoj Srbiji, čega nije bilo ni u vreme vanrednog stanja. Propustom osobe koja je na čelu operativnog sprovođenja aut.monitoronga je došlo do još jednog dvonedeljnog prekida u dostupnosti podataka o koncentracijama PM 10 u Zaječaru, tako da je grad koji je na drugom mesto po godišnjem nivou koncentracije PM 10 od 63 mikrograma po m3 ostao bez dovoljno potrebnih podataka (90%) u 2021. godini. To se može nazvati diverzijom prema pravu građana da se adekvatnim informacijama štite od aerozagađenja.

7. Sadašnje neracionalno korišćenje tehničkih resursa, analizatora i druge opreme je istovremeno i udar na raspoloživ budzet koji je više nego skroman kad je životna sredina u pitanju. Tu pre svega mislim na raspodelu analizatora, ali ne prema stručnoj analizi i potrebama državnog monitoring koji vodi Agencija. Četiri automatska analizatora PM čestica, kupljenja 2021. godine iz budžeta Agencije, su verovatno nezakonito i stručno nepravdano predata u sistem lokalnog monitotonga Grada Beograda, dok Vranje, S. Mitrovica, Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, Zaječar…. iste nemaju i daleko su većeg prioriteta nego da u Beogradu bude njih 15, što je takođe ugrožavanje zakonskih obaveza Agencije.

Povezane vesti:

8. Sličan problem je i neprekidan rad mobilne automatske stanice u Šapcu (aktivirane 28.10.2020) skoro 8 meseci dok je ona sa razlogom projektovana za epizodna merenja u trajanju 2-3 meseca. Za to vreme nije bilo neophodnih boca sa gasnim smešama za autokalibraciju niti same terenske kalibracije, što je takođe dalo predznak nepouzdanosti rezultata merenja koncentacija, koje su bile dostupne građanima on line.

9. Nastavak nestručnog, odnosno samo formalno bavljenja problemom monitoringa kvaliteta vazduha je i tekuća aktivnost na zameni ključeva na automatskim stanicama i katanaca na kapijama „kaveza“ u kojima su smeštene stanice radi takozvane bezbednosti. Od svih velikih navedenih problema, jedino ne postoji ni kao najmanji – navodna ugrožena bezbednost pomenutih automatskih stanica. Kao neko ko je ih je instalirao širom Srbije i bio zadužen za njihov pouzdan operativan rad, tvrdim da nikada nije postojao problem sa bezbednošću jer su ključeve imali samo odgovorne osobe iz Agencije, serviseri i stručne institucije koje su pomagale realizaciji monitoringa radi obezbeđenja neophodnih informacija u cilju upravljanja kvalitetom vazduha. Svi su ključevi bili univerzalni jer ima 37 stanica i nositi umesto 1, 37 ključeva je atak na zdrav razum. Zbog pomenute iluzije bavljenja radom automatskih stanica (što je već nabrojano ranije) došlo je i do zastoja u realizaciji operativnog rada institucija koje su koristile ova potpuno bezbedna merna mesta kako bi se povećao obim informacija o kvalitetu vazduha, jer o zameni ključeva nisu bili obavešteni. Da li se sadašnji ključevi trakođe mogu kopirati i pasti u ruke nepostojećih neprijatelja državnog monitoringa? Jedini neprijatelj je neznanje, nekompetentnost i nastavak negativne kadrovske selekcije.

Najjednostavnije poređenje sa ovim apsurdnim činjenjem nepotrebne aktivnosti je da lekar zvanično propiše kao medicinsku terapiju: nabavku nove četkice za zube bolesniku od korone na intenzivnoj nezi.

Milenko Jovanović Foto:Ivan Dinić/Nova S

10. Svi ovi i drugi manji problem su vidljivi svima koji prate rad do skoro najpozantije stručne institucije-Agencije, a posebno partnera iz EU koji svoje planove vezane za donacije vezuju za poštovanje naših preuzetih obaveza i njihovih preporuka. Konkretno, proširenje u kvantitativnom i kvalitativnom smislu postojećeg monitoringa (a za sta je EU opredelila vise od 3 miliona evra samo za IPA 2020 što je, neskromno rečeno, uspešna realizacija moje ideje) neće moći biti realizovano sa ovakvim organizacionim i kadrovskim trendom u Agenciji. Usporena realizacija pomenutog projekta lako može dovesti do njegove nerealizacije, jer donatori iz EU ne mogu popravljati ruiniran organizacioni i kadrovski potencijal Agencije. Možda treba napomenuti da je, za sada, nepoznata sudbina jedinog prihvaćenog projekta iz IPA 2022 vrednog milion evra koji bi obnovio u punom obimu 10 godina staru postojeću opremu, što je takođe slučajno bio moj predlog.

11. Neophodno i realno moguće je učiniti dostupnim javnosti u kontinuitetu sve postojece informacije koje su pribavljene iz procesa monitoringa u najkraćem mogućem roku, kao sto su gravimetrijske analize koncentracija PM 10 i PM 2.5 sa svih mernih mesta, što sada nije slučaj. To sam predložio pre skoro dve godine, a moj prestanak rada u ovoj sferi nije smeo da prekine već uspostavljene uspešne aktivnosti. Da li je razlog, nedostatak resursa da se pomenute laboratorijske analize urade u potrebnom roku ili opet nemar i neznanje nije mi poznato, ali je evidentno da se rezultati analize filtera sa uzorkivača PM čestica mogu videte tek u godišnjem izveštaju sa nedopustivo velikim zakašenjenjem.

Umesto zaključka: Prvi preduslov za lečenje bilo koje bolesti (pa i problema u funkcionisanju ove zakonske nadežnosti Agencije za zaštitu živote sredine ) je priznanje problema, a zatim stručna dijagnoza i eliminisanje uzroka i posledica. Nadam se da će ovaj tekst tome doprineti zbog dobrobiti građana, a ne pojedinaca i grupa.

***
Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram