Marinika Tepic ispred Telekoma
Foto: Vesna Lalić/Nova.rs

"Možemo zaključiti  da je 'Telekom Srbija' višestruko preplatio kablovske operatere 'Kopernikus' i 'Radijus Vektor'. Pri tome, platio je najmanje oko tri puta više za 'Kopernikus' i oko pet puta više za 'Radijus Vektor' nego što je to bila realna tržišna cena u trenutku kupovine. Stoga se postavlja pitanje da li je kupovina kablovskih operatera za tako visoku cenu bila opravdana investicija ili se radi o pljački velikih razmera", navodi ekonomista Goran Radosavljević u analizi kupovina koje je sproveo "Telekom Srbija", u koju je nova.rs imala uvid.

Pročitajte još:

Ekonomista Goran Radosavljević, docent na Fakultetu za ekonomiju, administraciju i državnu upravu i potpredsednik Socijaldemokratske stranke, napravio je analizu transakcija koje je sproveo „Telekom Srbija“, kada je kupovao manje kablovske operatere, a pre svih „Kopernikus“ i „Radijus Vektor“.

Radosavljevićevu analizu objavljujemo u celini.

„Kada je pre dve godine bivši predsednik Srbije i predsednik SDS Boris Tadić izjavio da je kupovina ‘Kopernikusa’ od strane ‘Telekom Srbija’ najveća pljačka, nekako je ta vest ostala nebitna za javni prostor Srbije. Dve godine kasnije, zahvaljujući podacima iz finansijskih izveštaja kablovskih operatra koje je ‘Telekom’ kupio (pre svega ‘Kopernikus’ i ‘Radijus Vektor’), možemo da procenimo o kolikim se razmerama pljačke radi“, naveo je ekonomista Goran Radosavljević na samom početku analize transakcija koje je sproveo „Telekom Srbija“ prilikom kupovine manjih kablovskih operatera.

Evo do kojih je rezultata došao:

„Prema raspoloživim podacima APR (Bilans stanja i Bilans uspeha ove dve kompanije) kao i na osnovu podataka S&P Capital IQ možemo izračunati da je kompanija Kopernikus u 2017. godini vredela oko 40 miliona evra, a Radijus Vektor oko 24 miliona evra, a plaćeni su 195 miliona, odnosno 108 miliona evra, što se vidi u priloženoj tabeli“, naveo je Radosavljević.

„Iako je kupovina završena tokom 2018. godine (‘Radijus Vektor’ formalno na samom početku 2019. godine), neki podaci za ove dve kompanije su se menjali tokom godine, te je korisno da uradimo istu procenu na osnovu rezultata poslovanja iz 2018. godine.

Na osnovu dostupnih podataka, možemo proceniti da je kompanija ‘Kopernikus’ u 2018. godini vredela oko 82,6 miliona evra, a ‘Radijus Vektor’ oko 23.5 miliona evra, što je takođe jasno iz tabele koja sledi“, kaže Radosavljević.

Foto: Nova.rs

„Rast EBITDA ‘Kopernikusa’ u 2018. godini rezultat je pre svega dupliranja amortizacije, a ne značajnog rasta poslovnih prihoda, što dovodi u pitanje realnu tržišnu vrednost kompanije.

Da bismo smanjili mogućnost greške ex post procene, kao referentnu vrednost uzećemo prosek 2017. i 2018. godine, kao što je prikazano u tabeli koju prilažem. Prema tome, procena je da je okvirna tržišna vrednost ‘Kopernikusa’ u vreme prodaje bila oko 61 milion evra, a ‘Radijus Vektora’ oko 24 miliona evra.

Nasuprot tome, kompanije su plaćene 195 miliona evra, odnosno 108 miliona evra.

Cena koju je ‘Telekom’ platio za ‘Kopernikus’ bila je 22 puta EBITDA te kompanije, a za ‘Radijus Vektor’ čak 34 puta EBITDA.

Poređenja radi, na osnovu pomenutih podataka S&P, prosečna vrednost kablovskih operatera u svetu u 2018. godini je bila 8,9 puta EBITDA.

Konačno, ‘Telekom’ je platio čak 2.560 evra po jednom korisniku ‘Kopernikusa’ i oko 1.800 evra za jednog korisnika ‘Radijus Vektora’. Poređenja radi, ‘Telekom Srbija’ je platio oko 426 evra za jednog korisnika ‘Telekoma Srpska’ 2006. godine“, objašnjava Goran Radosavljević.

Foto: Nova.rs

„Na osnovu svega gore navedenog možemo zaključiti  da je ‘Telekom Srbija’ višestruko preplatio kablovske operatere ‘Kopernikus’ i ‘Radijus Vektor’.

Pri tome, platio je najmanje oko tri puta više za ‘Kopernikus’ i oko pet puta više za ‘Radijus Vektor’ nego što je to bila realna tržišna cena u trenutku kupovine.

Stoga se postavlja pitanje da li je kupovina kablovskih operatera za tako visoku cenu bila opravdana investicija ili se radi o pljački velikih razmera“, kaže je Goran Radosavljević.

Goran Radosavljević Foto: N1

„Interesantno je na kraju pomenuti da je za samo godinu dana broj zvaničnih korisnika kablovskih usluga  ‘Kopernikusa’ uvećan čak tri puta (sa 51.000 na 150.400) što navodi na sumnju da je ova kompanija pre 2018. godina u najvećoj meri radila sa neprijavljenim korisnicima“, zaključio je Radosavljević.

 

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare