Izveštaj ODIHR potvrđuje sve ono o čemu se u Srbiji, ali i u Evropskom parlamentu, govori već dva i po meseca, od kako su održani poslednji izbori u Srbiji. Vlastima u Srbiji se ukazuje na to da se mora rešiti pitanje jedinstvenog biračkog spiska, preminulih u njemu, pojava masovnih migracija birača i to uz saradnju sa političkim partijama i civilnim društvom.

U Izveštaju ODIHR koji je Nova.rs ekskluzivno objavila, nekoliko je ključnih tačaka. A to su upravo stvari na koje međunarodni posmatrači, opozicija i poslanici Evropskog parlamenta ukazuju od 17. decebra do danas. Najviše se govori o biračkom spisku, preminulima koji se i dalje u njemu nalaze, kao i o migracijama birača.

„Ograničeni su mehanizmi za efikasno ispitivanje jedinstvenog biračkog spiska, nedostataka detaljnih podataka o promenama u stalnoj i privremenoj registraciji, kao i navoda o brojnim preminulim osobama koje ostaju u registru, ali i tvrdnji o masovnoj migraciji birača u vezi sa lokalnim izborima, što je značajno nagrizli poverenje javnosti u tačnost biračkog spiska. Ovo ograničeno poverenje je dodatno pogoršano nedostatkom sveobuhvatnog odgovora vlasti na ove zabrinutosti. Prethodna preporuka ODIHR da se izvrši potpuna revizija biračkog spiska nije sprovedena“, navodi se u Izveštaju ODIHR.

Zato se u preporukama, pod rednim brojem 4 navodi:

„Da bi se rešila zabrinutost oko tačnosti biračkih spiskova i povećalo poverenje javnosti, relevantne zakone, propise i praksu treba ponovo razmotriti kako bi se omogućio pristup podacima o registraciji birača i olakšalo sprovođenje značajne revizije Jedinstvenog biračkog spiska uz učešće relevantnih aktera, uključujući političke partije i civilno društvo, u skladu sa standardima zaštite podataka“.

Naredne tri preporuke odnose se na funkcionersku kampanju, zastrašivanje birača i rad REM-a.

U preporuci broj 5 se navodi da Zakon treba da obezbedi jasno razdvajanje između zvaničnih funkcija i aktivnosti kampanje nosilaca funkcije.

„Vlasti treba da preduzmu mere da spreče zloupotrebu položaja i državnih resursa, a na bilo koje kršenje treba proaktivno rešavati kroz proporcionalne i odvraćajuće sankcije“.

Foto: Vesna Lalić/Nova.rs

Prethodno je navedeno da je u kampanji dominirao odlučujući angažman predsednika Aleksandra Vučića, koji je dajući sistemsku prednost vladajućoj stranci, stvorio nepravedne izborne uslove.

Zatim se u preporuci 6 kaže i da vlasti treba da spreče zastrašivanje i pritisak na birače, uključujući i zaposlene u javnom sektoru i državnim institucijama.

Kad je REM u pitanju, Izveštaj ODIHR o izborima u Srbiji navodi:

Olivera Zekić Foto: Vesna Lalić/Nova.rs

„Nezavisnost Regulatornog tela za elektronske medije (REM) treba da bude garantovana i u skladu sa novim zakonskim odredbama. REM treba proaktivno da koristi svoje zakonska ovlašćenja i da postupa po službenoj dužnosti u slučaju kršenja medijske regulative, a na osnovu njenog sistematskog praćenja“.

Međutim, nekoliko ključnih pitanja i dalje ostaje nerešeno, uključujući ona koja se odnose na obezbeđivanje jednakih uslova za igru, mere za sprečavanje zloupotrebe javne funkcije i državnih resursa, razdvajanje zvaničnih funkcija i aktivnosti kampanje i efikasne mehanizme za sprečavanje zastrašivanja i pritiska na birače, uključujući kupovinu glasova.

BONUS VIDEO: Šef ODIHR o izborima u Srbiji 

 

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare