Foto:EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

Evropska komisija danas će objaviti godišnji izveštaj o Srbiji i drugim zemljama kandidatima, u kojem se ocenjuje stanje u kriterijumima za članstvo. Uz izveštaj Evropska komisija svake godine objavljuje i njegov rezime, a "European Western Balkans" imao je uvid u ovogišnji nacrt rezimea na izveštaj o Srbiji, koji pokriva period od oktobra 2020. do oktobra 2021.

U nacrtu se naglašava da je u proteklih godinu dana održavan međupartijski dijalog o izbornim uslovima, ali da je “politička klima tokom izveštajnog perioda ostala polarizovana”.

Komisija je pozvala sve političke aktere da se angažuju u proces konstruktivno i u dobroj meri, kao i da se primene sve ključne reforme OEBS-ove Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava značajno pre narednih izbora, piše „European Western Balkans“ .

Kada je reč o funkcionisanju parlamenta, u nacrtu se naglašava smanjenje korišćenja hitnih procedura i usvajanje novog Kodeksa ponašanja narodnih poslanika.

Zapaljiv jezik u parlamentu

Međutim, “zapaljiv jezik protiv političkih protivnika i predstavnika drugih institucija koji iznose drugačije političke stvove nastavio je da se koristi tokom parlamentarnih debata”. Takođe se navodi da je potrebno još napora da se uspostavi sistematska saradnja između Vlade i civilnog društva.

Foto:Nemanja Jovanović/Nova.rs

U oblasti pravosuđa, u nacrtu se beleži ograničen napredak i navodi da se proces izmene ustava očekuje do kraja 2021. Sistem postavljanja sudija i ocene rada sudija i tužilaca potrebno je temeljno revidirati nakon ustavnih reformi, navodi se.

I u oblasti borbe protiv korupcije navodi se da je zabeležen ograničen napredak, a navodi se da je Grupa država za borbu protiv korupcije Saveta Evrope zaključila da su njene preporuke o Agenciji za sprečavanje korpucije primenjene na zadovoljavajuć način.

Navodi se da još nije usvojena nova strategija za borbu protiv korupcije i da je broj optužnica i prvostpenih presuda u slučajevima visoke korupcije dodatno opao u poređenju sa prethodnim godinama.

Ograničen napredak u borbi protiv kriminala

U oblasti borbe protiv organizovanog kriminala se takođe navodi ograničen napredak i konstatuje se da Srbija tek treba da uspostavi ubedljiv rezultat efikasnih istraga, krivičnog gonjenja i konačnih presuda u ozbiljnim slučajevima organizovanog kriminala.

Kada je reč o slobodi izražvanja, navodi se u nacrtu, došlo je do ograničenog napretka usvajanjem i početkom primene ograničenog broja mera vezanih za Akcioni plan za sprovođenje Medijske strategije.

Nastavljeni napadi na novinare

Međutim, verbalni napadi na novinare od strane visokih državnih funkcionera nastavili su se, a slučajevi pretnji i nasilja su i dalje zavrinjavajući. Konstatuje se da su se napadi na medije u parlamentu nastavili i nakon usvajanja novog Kodeksa ponašanja u decembru 2020.

Aleksandar Vucic
Aleksandar Vučić i mediji Foto:TANJUG/ JAROSLAV PAP

Kako navodi EWB, u oblasti ekonomije, konstatuje se samo blagi pad BDP-a u 2020. zbog, kako se navodi, jakog predkriznog momentuma, velikih i pravovremenih fiskalnih i monetarnih mera usmerenih ka podršci ekonomije i sektorskoj strukturi ekonomije.

Tržište rada je zabeležilo dalji pad nezaposlenosti 2020, dok strukturne reforme javne uprave i državnih preduzeća nastavlja da napreduje sporo.

Srbija je ostala posvećena dobrosusedskim odnosima i regionanoj saradnji, mada su se tenzije sa Crnom Gorom nastavile tokom izveštajnog perioda.

Ima i pohvala

Srbija mora da nastavi da primenjuje sve prethodne sporazume u dijalogu sa Kosovom i doprinese dostizanju sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa sa Kosovom, navodi se u nacrtu u koji je imao uvid EWB.

Nacrt izveštaja ocenjuje da je u oblastima usklađivanja sa pravnim tekovinama EU Srbija uradila “važan posao u mnogim oblastima, uključujući i oporezivanje i energetiku”.

Navodi se takođe da je Srbija zabeležila napredak u oblastima privrednog prava, slobode kretanja radnika i slobode pružanja usluga. Srbija je dosegla, ocenila je Komisija, kriterijume za otvaranje poglavlja vezanih za socijalnu politiku i zapošljavanje, kao i za poglavlje vezano za energetiku.

S druge strane, nije bilo napretka u poglavljima koja se odnose na slobodu kretanja kapitala, finansijske usluge, zaštitu potrošača i zaštitu zdravlja. Usklađenost sa spoljnom politikom EU bila je 56 procenta u 2020, a porasla je na 61 odsto do avgusta 2021. „Veći broj akcija Srbije bio je u suprotnosti sa spoljnopolitičkim pozicijama EU“, navodi se u nacrtu.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Ostavi prvi komentar