Foto: TANJUG / VLADA REPUBLIKE SRBIJE / SLOBODAN MILJEVIC / an

U Srbiji ima oko 30.000 funkcionera, ali taj broj nikada nije fiksni, s obzirom na to da je sada prošao novi izborni ciklus i da se svi novi javni funkcioneri još nisu prijavili, a da su u međuvremenu nekima prestale javne funkciije, kažu u Agenciji za sprečavanje korupcije.

Ubuduće će javni funkcioneri vanredne izveštaje o imovini podnositi do 15. maja.

Predstavljajući rešenja iz novog Zakona o sprečavanju korupcije, koji je počeo da se primenjuje od 1. septembra, Jasmina Ćirković iz Agencije za sprečavanje korupcije rekla je da je novim zakonom preciziran i pojam povezanog lica sa javnim funkcionerom.

On, objašnjava, uključuje krvne srodnike, ali i svako drugo pravno ili fizičko lice koje se moze smatrati interesno povezanim sa javnim funkcionerom.

Tako je navela da se to odnosi na privredno društvo u kome javni funkcioner ima udeo ili akcije, kao i na kumove javnih funkcionera, braću i sestre od tetke, teču, snahu, devera, tasta i taštu.

Agencija u slučajevima sukoba interesa, kaže Ćirković, postupa po službenoj dužnosti, ali i po prijavama fizičkih ili pravnih lica.

Pročitajte još...

Navela je da je propisana obaveza za javnog funkicinera da bez odlaganja, a najkasnije u roku do pet dana, pismeno obavesti Agenciju i neposrednog pretpostavljenog ako ima sumnju da postoji sukob interesa ili ako zna da postoji situacija sukoba interesa.

Ćirković je navela da u novom zakonu ima dosta izmena kada je reč o članstvu i funkciji u političkoj stranci.

Tako je rekla i da javni funkcioneri mogu da budu u političkoj stranci ako to ne ugrožava nepristrasno vršenje njihove javne funkcije, ali da im je zabranjeno da koriste javne resurse za promociju političke stranke, što je bilo i ranije rešenje.

Novim zakonom je, naime, preciziran pojam javnog resursa, a Ćirković navodi da se zabrana odnosi na korišćenje javnih resursa u svrhu javnog predstavljanja učesnika u izborima, pozivanje birača da za njih glasaju, odnosno da bojkotuju izbore.

Dodala je da je zabranjeno korišćenje javnih resursa za druge vidove političkih aktivnosti kao što su rad sa biračima, organizovanje i održavanje skupova, promocija, izrada i podela reklamnog materijala, poličko oglašavanje, istaživanje javnog mnjenja, medijske, marketinške, konsultantske usluge i sprovođenje odluka za stranačke aktivnosti.

Ćirković je istakla da je u poslednjoj izbornoj kampanji, zbog povrede zakona, Agencija izrekla meru upozorenja direktorki škole koja je službene prostorije dala jednoj političkoj stranci za promociju.

Navela je i da je jednom lokalnom funkcioneru izrečena mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa javne funkcije, jer je kao nosilac izbore liste za potrebe snimanja predizbornog spota koristio prostorije javnog preduzeća, ali da mu je javna funkcija prestala posle izbora.

„Imali smo ranije situaciju kada je bivša ministarka tokom zvanične posete jednom rudniku tu posetu iskoristila da javno za televiziju, pred okupljenim građanima priča o svojoj političkoj stranci. I to je bila povreda zakona“, kaže Ćirković. I po novom zakonu su javni funkcioneri dužni da uvek nedvosmisleno predoče javnosti da li iznose stav organa čiji su funkcioneri ili stav političke stranke.

Takođe, ostalo je rešenje i da su iz te obaveza izuzeti narodni poslanici, poslanici u Skupštini AP Vojvodine, odbornici i predsednik Republike, kao neposredno izbarani organi. Novina je da je javnim funkcionerima zabranjeno da zlouptrebe informacije do kojih su došli tokom vršenja javne funkcije, ako one nisu dostupne javnosti.

Uvodi se nova zabrana da javni funkcioner ne sme da savetuje pravna i fizička lica o pitanjima u vezi sa javnom funkcijom na kojoj se nalazi, osim ako je na to obavezan.

Jadranka Pavličić iz Agencije za sprečavanje korupcije kaže da je novim rešenjima pomeren rok za podnošenje vanrednih izveštaja o imovini sa 31. januara na 15. maj.

Navela je da je za neprijavljivanje imovine i lažno prijavljivanje predviđena zatvorska kazna od šest meseci do pet godina, a da je produžen rok zastarelosti za pokretanje prekršajnih prijava na pet godina.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Svi komentari (0)