Dragan Dobrašinović Foto:BETAPHOTO/Press centar UNS

Danas je formiran Inicijativni odbor za osnivanje političkog pokreta Uspravna Srbija. Odbor je formulisao programska načela pokreta u 12 tačaka, definisao organizacionu strukturu i usvojio kriterijume za uključivanje članstva, a za predsednika Inicijalnog odbora izabran je Dragan Dobrašinović, direktor Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava.

Pokret je, kako se navodi u njihovom saopšttenju, otvoren za sve građane koji prihvataju programska načela i spremni su da se angažaju u njihovoj realizaciji, uz uslov da nisu učestvovali u političkim procesima koji su doveli do urušavanja institucija, ograničavanju i kršenju građanskih i političkih prava i sloboda, koruptivnim aktivnostima i narušavanju ugleda Republike Srbije.

Za predsednika Inicijativnog odbora izabran je Dragan Dobrašinović, koji je povodom početka aktivnosti na formiranju pokreta Uspravna Srbija izjavio:

„Ne pravimo pokret radi pokreta niti zbog toga što je to politička moda u današnjoj Srbiji. Uspravna Srbija nastaje iz potrebe da se uobliče i artikulišu nove politike oslonjene na realne potrebe društva i redefiniše odnos političkih aktera prema javnom dobru i javnom interesu. Iz potrebe da se politika, koja je oteta i otrgnuta od građana vrati onima kojima stvarno pripada. Živimo u zemlji u kojoj su nam ugroženi i jezik i pismo, kultura i identitet zanemareni, obrazovanje omalovaženo, institucije uništene, građani pregaženi u svom elementarnom dostojanstvu. U zemlji koju vode uzurpatori, u kojoj je politički život zatrovan, tržište razoreno monopolima i kartelima. U zemlji u kojoj, najbolje od svega, uspeva korupcija, dok su čast i poštenje proterani iz politike i pretvoreni u arheološku kategoriju“, rekao je Dobrašinović.

Inicijativni odbor pokreta Uspravna Srbija naredna dva meseca će raditi na pripremi osnivačke kupštine i izradi programskih i organizacionih dokumenata.

„Pred nama je veliki posao za koji nam je potrebna podrška građana koji veruju da zajedno možemo da izgradimo bolje, zdravije i pravednije društvo. Zbog toga će Inicijativni odbor pokreta Uspravna Srbija, koji je danas formiran, naredna dva meseca raditi na pripremi osnivačke skupštine i izradi programskih i organizacionih dokumenata i, što je najvažnije, uspostavljanju saradnje sa građanima i stručnjacima u oblastima od ključnog značaja za društveni i ekonomski razvoj“, navodi se u saopštenju.

Određeno je i 12 tačaka, za koje će se Pokret Uspravna Srbija, kao umereno konzervativna organizacija desnog centra zalagati. Neke od njih su:

„Izgradnja društva zasnovanog na poštovanju ljudskih prava i sloboda i etničkoj, verskoj i rasnoj toleranciji i uvažavanju, uspostavljanje nezavisnog sudstva i efikasnih i funkcionalnih sistemskih antikorupcijskih mehanizama, uspostavljanje i razvijanje tržišne ekonomije u kojoj će poslovni subjekti, u fer uslovima, bez monopolističkih privilegija, na slobodnom tržištu konkurisati sa svojim proizvodima i idejama, sa fokusom na izgradnju tehnološki i informaciono naprednog i kompetitivnog društva, u kome će svaki pojedinac imati šansu za uspeh i afirmaciju u skladu sa svojim sposobnostima. Zatim, odbrana Kosova i Metohije kao neotuđivog dela Republike Srbije, u skladu sa Ustavom i odredbama međunarodnog prava. Puna sloboda medija. Uspostavljanje novih principa spoljne politike koja se zasniva na razvijanju bilateralnih odnosa sa državama članicama EU i drugim zemljama, u oblastima od interesa za Republiku Srbiju“.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram