Foto: prof. Lazar Lazić, Privatna arhiva, Shutterstock

“Tvrdnje profesora Dramićanina su apsolutno netačne!” kaže za Nova.rs dekanka Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu prof. dr Milica Pavkov Hrvojević. Njen odgovor usledio je nakon komentara profesora, koji se početkom godine prijavio na konkurs za posao, na ovom fakultetu, ali je njegova prijava odbijena, tačnije upisan je kao kandidat koji je odustao, iako to nije tačno, a on smatra da je razlog tome činjenica da nije “podoban” za ovu ustanovu.

Profesor i naučnik Miroslav Dramićanin je naime pokrenuo lavinu s jednom objavom na Tviteru, u kojoj je objasnio kako je pokušao da se prijavi na konkurs za redovnog profesora za eksperimentalnu fiziku kondenzovanog stanja na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, ali da je iz “trke” isključen.

Pročitajte još:

Dekanka PMF-a pak tvrdi da profesor Dramićanin nije dostavio dokumentaciju koja je raspisanim konkursom bila tražena.

“Njegove tvrdnje su netačne iz više razloga. Polazeći od akata po kojima se vrednuju kandidati za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, Komisija za pripremu izveštaja u postupku navedenog izbora je nakon uvida u priloženu dokumenataciju, utvrdila da nedostaje sledeća dokumentacija: Overene fotokopije diploma prethodnih nivoa studija, kopije naučnih i stručnih radova, ocena pedagoškog rada od strane studenata u prethodne tri godine i kopija doktorske teze” navodi prof. dr Pavkov Hrvojević, koja je i predsednik Komisije za pripremu izveštaja u postupku izbora u zvanje.

Međutim, profesor Dramićanin nikada od fakulteta nije dobio dopis da nešto od dokumentacije nedostaje, samo su ga “izbrisali” sa konkursa. Ipak, na fakultetu uporno tvrde da su dopis poslali.

Miroslav Dramićanin Foto: Privatna arhiva

“Neželeći da neki kandidati zbog nepotpune dokumentacije ne budu vrednovani, Komisija je i mimo uobičajene procedure pismenim putem zatražila da se izvrši dopuna dokumentacija. Naime, prof. Dramićanin je doktorirao iz oblasti elektrotehničkih nauka, a javio se na konkurs za oblast fizičkih nauka, te je bilo potrebno utvrditi da li doktorska teza ipak pripada oblasti fizičkih nauka da bi uopšte mogao biti biran na konkurs na koji se javio. Već je tu pokazana dobra volja da se kandidatu Dramićaninu pruži šansa. Profesoru je dana 07. marta 2022. godine, Komisija za pripremu Izveštaja uputila Zahtev za dopunu dokumentacije broj 0602-02-84/22-14, na adresu koja je navedena u prijavi i sa koje je kasnije stigao prigovor dr Dramićanina. Prema primljenoj evidenciji kandidat je obavešten da je pošiljka prispela, ali je on nije preuzeo” kaže dekanka.

Foto: PMF Novi Sad

Na konkurs su se, naglašava ona, javila još dva kandidata, međutim…

“Istina je da jedan radi na fakultetu, ali drugi ne radi i takođe nije dostavio potpunu dokumentaciju. I njemu je istog dana poslat Zahtev za dopunu dokumentacije. Inače, postavlja se pitanje kako je kandidat Dramićanin zaposlen sa 100 odsto radnog vremena u Institutu Vinča, a predstavlja se kao redovni profesor Fizičkog fakulteta u Beogradu, kada to po Zakonu o visokom obrazovanju nije dozvoljeno. Pozadina cele priče je inače vrlo slojevita, a rezultat je bliske veze profesora Dramićanina i profesora Dragoslava Petrovića, bivšeg Pokrajinskog sekretara za nauku” smatra dr Pavkov Hrvojević.

Foto: prof. Lazar Lazić

Naime, mesto redovnog profesora na ovoj katedri još niko nije dobio.

“Procedura nije završena. Izbor se završava na Univerzitetu u Novom Sadu, a najpre treba da se održi Sednica Stručnog veća za prirodno matematičko polje, a zatim i Senat Univerziteta. Kada se na javni konkurs prijave kandidati, najpre je Referat Komisije o prijavljenim kandidatima na uvidu javnosti 30 dana, kada bilo ko može dati prigovor na referat. Tendencioznost kandidata Dramićanina se ogleda i u tome što je dan pre isteka tog roka prigovor poslao poštom. Posle isteka toka se o Prigovoru i Izveštaju komisije izjašnjava veće odgovarajućeg Departmana, to je u ovom slučaju Izborno veće Departmana za fiziku, a zatim sledi procedura na Univerzitetu” kaže dekanka PMF u Novom Sadu.

Foto: Goran Srdanov/Nova.rs

Podsetimo, cilj objave profesora Dramićanina, bio je da pokaže kako izgleda nameštanje konkursa i katastrofalno stanje u kojem se nalazi visoko obrazovanje u Srbiji. On je inače zaposlen na Institutu za nuklearnu nauku u Vinči i redovni je predavač na Fizičkom fakultetu, njegovo ime se nalazi među prvih 10 na Stanford listi najboljih naučnika sveta.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram