SNS, konferencija za novinare, novinari Foto: Dragan Mujan/Nova.rs
Foto: Dragan Mujan/Nova.rs

Zamenik Republičkog javnog tužioca Branko Stamenković predstavio je danas novo Opšte obavezno uputstvo koje je Republički Javni tužilac uputio tužilaštvima sa ciljem podizanja bezbednosti novinara u Srbiji, a novina je obavezivanje tužilaca na urgentno postupanje kada je reč o predmetima vezanim za ugrožavanje bezbednosti novinara.

Uputstvom, koje je Stamenković predstavio na sednici Stalne radne grupe za bezbednost novinara, predviđeno je i dvadesetčetvoročasovno dežurstvo tužioca koji je određen da se bavi prijavama napada na novinare (83 tužioca osnovnih i viših tužilaštava i četiri apelaciona su kontakt tačke sa razmenu informacija sa novinarskim udruženjima), piše u saopštenju.

Za nepostupanje po obavezujućem uputstvu predviđena je mogućnost pokretanja disciplinskog postupka protiv odgovornih lica u tužilaštvu.

Predstavnici novinarskih i medijskih udruženja, pozdravili su ovaj potez RJT i ocenili da je iskorak kada je reč o stvaranju uslova za efikasnije reakcije u slučajevima kada je ugrožena bezbednost novinara u Srbiji.

Predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova Slobodan Malešić izvestio je da je policija revidirala spisak kontakt osoba, pa će tako novinarima i predstavnicima udruženja biti dostupno 99 policijskih službenika koji će preuzimati sve prijave za napade u regionima koje pokrivaju.

Ove promene su rezultat iskustva četvorogodišnjeg rada Stalne radne grupe za bezbednost novinara, kao i sprovedenih analiza rada unutar Tužilaštva i MUP.

Povodom neujednačenih podataka o slučajevima ugrožavanja bezbednosti novinara, Republičko javno tužilaštvo je izvršilo reviziju evidencije u odnosu na baze podataka koje se vode NUNS i UNS.

Ustanovljeno je da tužilaštvo u svojoj evidenciji nije imalo 21 slučaj koji su se nalazili u bazama udruženja, od čega 13 događaja nije ranije bilo evidentirano, a osam slučajeva nije u smislu zaštite bezbednosti novinara ili u vezi sa novinarskim poslom.

Tužilaštvo novim obavezujućim uputstvom precizira načine evidentiranja i obavezuje tužilaštva pod pretnjom disciplinskim merama da urednije vodi evidencije.

Stamenković je naveo da u evidencijama NUNS i UNS ima i slučajeva koji ili ne predstavljaju ugrožavanje bezbednosti novinara ili nema ubedljivih dokaza da je krivično delo učinjeno u vezi sa novinarskim poslom.

Novinarska udruženja NUNS i UNS prema dogovoru dostavili su svoje evidencije ovogodišnjih napada, pritisaka, pretnji novinarima i medijskim radnicima, među kojima su i slučajevi u kojima je traženo od policije i tužilaštva da utvrde šta se dogodilo.

Dogovoreno je da se pronađe novi način evidentiranja napada koji će doprineti ujednačavanju podataka o broju i vrsti krivičnih dela učinjenih na štetu novinara.

Kada je reč o pregledu stanja u 2020. godini do 15. decembra, u evidenciji RJT registrovano je 49 predmeta koji se vezuju za bezbednost novinara.

Od tog broja, u tri predmeta je doneta osuđujuća presuda, u dva predmeta doneta je odluka da nema mesta pokretanju pripremnog postupka protiv maloletnog lica, u sedam predmeta doneto je rešenje o odbačaju, u pet predmeta doneta je službena beleška, u jednom predmetu u toku je postupak pred sudom po optužnom aktu javnog tužioca, u 13 predmeta u toku je postupak sprovođenja dokaznih radnji, u 15 predmeta u toku je postupak po zahtevu za prikupljanje potrebnih obaveštenja a u tri predmeta razmatra se činjenično stanje radi donošenja odluke.

U 14 predmeta identitet počinioca nije otkriven, a ovaj podatak odnosi se na predmete zaključno sa 15.12.2020. godine.

Stalna radna grupa za bezbednost novinara pripremila je i Akcioni plan za naredne dve godine koji obuhvata niz aktivnosti kojima će se unaprediti rad SRG, kako bi se stvorili bolji uslovi za krivično pravnu zaštitu novinara i medijskih radnika.

Predstavnik OEBS u Stalnoj radnoj grupi informisao je prisutne da će ova organizacija nastaviti da podržava njen rad kroz direktnu pomoć aktivnostima i projektima definisanim novim Akcionim planom.

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Ostavi prvi komentar