Foto: N1

Nuklearnim objektima Srbije upravlja lice koje duže od šest godina ima status vršioca dužnosti direktora, dok je mandat istekao predsedniku i četvorici članova Nadzornog odbora, ali oni i dalje obavljaju tu dužnost, saopštila je danas Državna revizorska institucija.

U izveštaju o reviziji pravilnosti poslovanja Nuklearnih objekata Srbije iz Vinče, revizori su utvrdili nepravilnosti kod tri javne nabavke procenjene vrednosti 4,55 miliona dinara, kao i da je nabavilo dobra i radove bez sprovedenog postupka u iznosu od 919.000 dinara, a da nisu postojali razlozi za izuzeće od primene Zakona o javnim nabavkama.

Takođe su utvrdili da su za usluge mobilne telefonije u 2019. godini i usluge obezbeđenja objekata u 2020. godini platili 567.000 dinara više od ugovorene vrednosti.

„Nuklearni objekti Srbije su u 2020. godini za 224 zaposlena isplatili deo zarade po osnovu radnog učinka u iznosu od 2,09 miliona dinara bez postojanja opšteg akta kojim se uređuju elementi za obračun i isplatu osnovne zarade i zarade po osnovu radnog učinka“, ukazali su revizori.

Tom javnom preduzeću dali su 11 preporuka za ispravku nepravilnosti u poslovanju, uz obavezu da u roku od 90 dana dostavi odazivni izveštaj o otklanjanju utvrđenih nepravilnosti i dokaze o postupanju po datim preporukama.

Na čelu Nuklearnih objekata u statusu v.d. direktora je – Dalibor Arbutina.

BONUS VIDEO: Novi snimci deponije u Vinči iz vazduha

Komentari

Svi komentari (0)