Foto: Goran Srdanov/Nova.rs

Ministarstvo zdravlja Srbije je tokom prošle godine utrošilo 12,38 milijardi dinara za opremu kovid bolnica u Srbiji i prevenciju i ublažavanje posledica kovida 19, utvrdila je Državna revizorska institucija. Tih oko 105 miliona evra utrošeno je, prema navodima DRI, i na rashode za materijal, dotacije međunarodnim organizacijama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, kao i za ostale dotacije i transfere. Kada je reč o nepravilnostima, revizori su ministarstvu skrenuli pažnju na četiri stavke.

„U konkursnoj dokumentaciji za dve javne nabavke za pojedina dobra ukupne vrednosti 533,8 miliona dinara Ministarstvo zdravlja nije odredilo zahtevane karakteristike dobara, jedinice mere, tehničke specifikacije i nije predvidelo rubriku za jedinične cene dobara koja se naručuju u okviru kompleta dobara“, navela je Državna revizorska institucija u svom Izveštaju o reviziji pravilnosti poslovanja Ministarstva zdravlja.

Ministarstvo zdravlja, inače, 24. januara 2020. donelo je plan javnih nabavki.

„Ukupna procenjena vrednost svih planiranih nabavki do 4. septembra 2020. godine iznosila je 1.755.223.344 dinara, s tim što je planirana nabavka dobara u iznosu od 826.234.011 dinara, usluga u iznosu od 637.322.666 dinara i radova u iznosu od 291.666.667 dinara“, ističe se u izveštaju DRI.

Revizori ističu da je plan javnih nabavki urađen u skladu sa finansijskim planom za budžetsku 2020. godinu.

„Ministarstvo zdravlja je u skladu sa odredbama člana 88. Zakona o javnim nabavkama, koji je u primeni od 01. jula 2020. godine donelo Plan javnih nabavki (verzija plana 1) dana 4. septembra 2020, koji je do isteka budžetske 2020. godine izmenjen devet puta“, ukazali su revizori.

DRI je ministarstvu izrekao četiri preporuke u tri oblasti.

Prva je usmerena na donošenje posebnog akta Ministarstva zdravlja kojim će se „bliže urediti način planiranja, sprovođenja postupka javne nabavke i praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci, način planiranja i sprovođenja nabavki na koje se zakon ne primenjuje, kao i nabavki društvenih i drugih posebnih usluga, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama“.

Druga se odnosi na određivanje zahtevanih karakteristika u konkursnoj dokumentaciji za dobra koja se nabavljaju. Reč je o tehničkim karakteristikama, njihovom opisu, materijalu, kvalitetu, jedinici mere i dr. Takođe, treba da bude predviđena posebna rubrika – kolona za jedinične cene dobara koja se naručuju u kompletu, kao i svih drugih okolnosti koje su od značaja za pripremu ponude od strane zainteresovanih ponuđača i za izvršenje ugovora.

Uz to, revizori su preporučili Ministarstvu zdravlja da oglase o javnoj nabavci objavljuje na Portalu javnih nabavki u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Bolnice u Batajnici i Kruševcu

Ministarstvo zdravlja nabavljalo je opremu radi lečenja obolelih od zarazne bolesti kovid 19 u vojnim kompleksima „Zemun ekonomija“ u Beogradu (bolnica u Batajnici) i „Rasina“ u Kruševcu.

Zaključkom Vlade Republike Srbije od 1. oktobra 2020. godine doneta je odluka da se izvrši javna nabavka opreme radi lečenja obolelih od zarazne bolesti kovid 19 u ove dve bolnice.

„Sredstva za realizaciju predmetne nabavke u iznosu od 2.172.481.222 dinara, u skladu sa navedenim zaključkom, obezbediće se preusmeravanjem sredstva iz emisije državnih hartija od vrednosti. Javnu nabavku sprovešće Ministarstvo zdravlja, a izdatke po ovom osnovu izvršiće sa ekonomske klasifikacije ‘mašine i oprema’“, citira DRI.

Ilustracija Foto: Goran Srdanov/Nova.rs

Ministarstvo zdravlja je Planom javnih nabavki (verzija plana 3) od 1. oktobra 2020. godine planiralo nabavku opreme radi lečenja obolelih od zarazne bolesti kovid 19 za potrebe ove dve bolnice, procenjene vrednosti 1.810.401.019 dinara (bez PDV-a).

„Planirano je da se sprovede pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva. Odluku o sprovođenju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva za javnu nabavku Ministarstvo zdravlja je donelo 2. oktobra 2020. godine“, navodi se u izveštaju DRI.

U tački 4. navedene Odluke o sprovođenju postupka javne nabavke, Ministarstvo zdravlja je navelo i da „imajući u vidu epidemiološku situaciju, preporuke kriznog štaba i drugih nadležnih institucija, potrebno je da se u skladu sa gore navedenim Zaključkom sprovede javna nabavka medicinske opreme za potrebe navedenih kovid bolnica kako bi se u što kraćem roku stvorili uslovi za lečenje obolelih od zarazne bolesti izazvane virusom, imajući u vidu da je rok za završetak izgradnje objekata kovid bolnica 1. decembar 2020. godine za Batajnicu i 15. decembar 2020. za Kruševac.

„Kako je predmet javne nabavke kompletno opremanje bolnica – kreveti poluintenzivne i intenzivne nege, respiratori, ultrazvučni uređaji, monitori, rendgen aparati, CT skeneri i druga oprema – potrebno je da se javna nabavka dobara sprovede do gore naznačenog roka i da se ista isporuči i instalira“, citira DRI navode iz Odluke.

Gde je bila vanredna situacija

Navedenom Odlukom, ukazuje DRI, određen je sastav komisije za javnu nabavku (ukupno pet članova, od kojih su dva iz Ministarstva zdravlja, a tri predstavnici Kliničkog centra Srbije) i odlučeno je da se nabavka sprovodi u dve partije, i to: partija 1 se odnosi na opremu za potrebe bolnice u Batajnici u vrednosti od 1,08 milijardi dinara i partija 2 koja se odnosi na opremanje bolnice u Kruševcu u vrednosti od 730.401.019 dinara.

Ministarstvo zdravlja je sprovelo pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva pozivajući se na odredbe člana 62. stav 9. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama.

Tom odredbom zakona, kako se ukazuje, precizira se kako postupa naručilac u slučaju sprovođenja postupka radi obezbeđivanja osnovnih životnih uslova u slučajevima elementarnih nepogoda ili tehničko-tehnoloških nesreća čije posledice ugrožavaju bezbednost, zdravlje i živote ljudi, materijalna dobra ili životnu sredinu, u skladu sa propisima kojima se uređuju vanredne situacije.

„U vreme donošenja Odluke o sprovođenju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva, u Gradu Beogradu je bila na snazi Odluka o proglašenju vanredne situacije, dok na teritoriji Grada Kruševca nije bila proglašena vanredna situacija“, ukazali su državni revizori.

Nabavka ostatka opreme

Preostali deo opreme radi lečenja obolelih od zarazne bolesti kovid 19 za potrebe ove dve kovid bolnice nabavljen je po osnovu Zaključka Vlade od 25. decembra 2020. godine.

korona
Foto: Goran Srdanov/Nova.rs/Ilustracija

Zaključkom je odlučeno da javnu nabavku sprovede Ministarstvo zdravlja, a da se sredstva za njenu realizaciju u iznosu od 110.943.982,60 dinara sa PDV-om, obezbede u Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu.

Ministarstvo zdravlja je Planom javnih nabavki (verzija plana 10) od 25. decembra 2020. godine planiralo nabavku preostale opreme za objekte ovih kovid bolnica procenjene vrednosti 92.453.320 dinara.

Planirano je da se sprovede pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva, o čemu je ministarstvo donelo odluku 28. decembra 2020.

Ukupna procenjena vrednost javne nabavke je 92.453.318 dinara (18,03 miliona dinara za Batajnicu i 74,4 miliona dinara za Kruševac), a Ministarstvo zdravlja je poziv za učešće u postupku dostavilo na adrese četiri ponuđača.

Preostali deo opreme, kada je reč o bolnici u Batajnici, odnosi se na opremu za kuhinju, magacin i apoteku – konvencionalni nameštaj, kolica za kuhinju, IT opremu i farmaceutske frižidere. Revizori ukazuju da su dopunom po prvi put tretirani objekti magacina i apoteke kao i dodatni sprat, koji je prema zahtevu KCS-a, nazidan na objektu kuhinje (dodatni sprat će se koristiti kao prostor za presvlačenje nemedicinskog osoblja i administrativne potrebe).

Preostali deo opreme za kovid bolnicu u Kruševcu odnosi se na izmene projekta centralnog objekta i portirnicu.

Ponuđači i zaključeni ugovori

Na prvu javnu nabavku broj 23/2020 blagovremeno su pristigle tri ponude, i to sledećih ponuđača: Trivax VV Beograd, zatim grupe ponuđača – Magna pharmacia Beograd, Dreger tehnika Beograd i Beolaser Beograd i treća ponuda takođe od grupe ponuđača – Alpha imaging Beograd, Sanomed Beograd i Medicoline Niš.

Ugovor je zaključen sa grupom ponuđača koju je predvodila Magna pharmacia.

Revizori navode da su kod druge javne nabavke, broj 25/2020, blagovremeno podnete ponude sledećih ponuđača: Magna pharmacia Beograd i Medicoline Niš.

Ugovor je zaključen sa firmom Magna Pharmacia.

Revizori su, kako se navodi u izveštaju utvrdili da su sva plaćanja prema dobavljaču Magna Pharmacia izvršena u skladu sa odobrenim iznosima, u utvđenim rokovima i potpisanim uslovima, a da je taj isti dobavljač dostavio svu opremu utvrđenu ugovorima i aneksima, sa dokumentovanim prijemom dobara u kovid bolnicama.

Novac za ove dve javne nabavke obezbedila je, navodi se, Vlada Srbije u ukupnom iznosu od 3,02 milijarde dinara.

Novac za plate medicinskih radnika

Ministarstvo zdravlja je tokom 2020. godine transferisalo 7,84 milijarde dinara Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje.

„Sredstva po osnovu dotacija organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, utrošena su za isplate zarada zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika i nemedicinskih radnika koji su tokom vanrednog stanja primljeni u radni odnos u zdravstvene ustanove iz Plana mreže zdravstvenih ustanova, kao i za troškove prevoza i troškove laboratorijskih usluga“, ističe se u izveštaju DRI.

Ostala plaćanja

Ministarstvo zdravlja je, prema izveštaju DRI, tokom 2020. godine na ime rashoda za materijal utrošilo 363,6 miliona dinara.

Na ime dotacija međunarodnim organizacijama izdvojeno je 484,95 miliona dinara, dok je za ostale dotacije i transfere bilo namenjeno 723,5 miliona dinara među kojima su i sredstva nemnjena zavodima i institutima za javno zdravlje za suzbijanje epidemije kovida 19.

Komentari

Svi komentari (0)