Kapitalna ulaganja države kroz subvencije javnim preduzećima nisu, nakon završetka izgradnje, evidentirana kao imovina Republike Srbije, ukazali su državni revizori posle kontrole finansijskih izveštaja Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Posledica je, kako se ističe - nepotpuno i netačno iskazana nefinansijska imovina države. To se odnosi na subvencije u visini od 18,4 milijarde dinara. Ukupne subvencije javnim preduzećima preko ovog ministarstva u 2020. godini bile su nešto više od 60 milijardi dinara. Privatnim preduzećima, pak, date su subvencije u iznosu od 274,66 miliona dinara na ime nabavke - taksi vozila.

Komentari

Vaš komentar