Ministarstvo zdravlja Srbije je tokom prošle godine utrošilo 12,38 milijardi dinara za opremu kovid bolnica u Srbiji i prevenciju i ublažavanje posledica kovida 19, utvrdila je Državna revizorska institucija. Tih oko 105 miliona evra utrošeno je, prema navodima DRI, i na rashode za materijal, dotacije međunarodnim organizacijama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, kao i za ostale dotacije i transfere. Kada je reč o nepravilnostima, revizori su ministarstvu skrenuli pažnju na četiri stavke.

Komentari

Vaš komentar