Foto: Shutterstock

Javno komunalno preduzeće (JKP) Beogradske elektrane u periodu od 2018. do 2020. godine naplaćivale su vlasnicima stambenog prostora uslugu grejanja prema površini, umesto prema potrošnji, utvrdila je Državna revizorska institucija (DRI).

„JKP Beogradske elektrane je od 90 odsto vlasnika stambenog prostora u periodu od 2018. do 2020. godine naplaćivalo toplotnu energiju prema jedinici površine, umesto prema potrošnji, kako je propisano Zakonom o energetici, Zakonom o efikasnom korišćenju energije i Odlukom o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji grada Beograda“, navela je DRI u izveštaju o reviziji poslovanja tog preduzeća. Dodaje se da JKP Beogradske elektrane, JKP Gradska toplana Niš i JKP Toplana-Loznica nisu sve reklamacije potrošača rešavali u propisanom roku, a evidencije o primljenim reklamacijama nisu sveobuhvatne.

Utvrđeno je i da nije u potpunosti uspostavljen efikasan nadzor nad primenom propisa u oblasti zaštite potrošača. Inspekcijski nadzor u periodu 2018-2020. godine nije u potpunosti obezbedio ostvarivanje prava potrošača u oblasti snabdevanja toplotnom energijom. Ističe se da pravni okvir nije u potpunosti stvorio uslove za efikasnu primenu Zakona o zaštiti potrošača zbog nepotpunog sprovodjenja i neuskladjenosti pojedinih propisa.

Foto:Dragan Mujan/Nova.rs

Revizori su utvrdili da pojedine odredbe Zakona o komunalnim delatnostima i odluke jedinica lokalnih samouprava u delu obaveze zaključenja pojedinačnih ugovora o snabdevanju toplotnom energijom, prava na raskid ugovora i prava potrošača na reklamaciju, nisu uskladjene sa Zakonom o zaštiti potrošača, čijim se odredbama pruža veći stepen zaštite potrošača.

Iako je, kako je navedeno, formirano 89 udruženja potrošača, samo njih 26 je podnelo zahtev i ispunilo uslove za upis u Evidenciju nadležnog Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, što za posledicu ima nejednaku dostupnost zaštite potrošača na teritoriji Srbije.

„Preduzete aktivnosti tih udruženja, ali i komunalnih preduzeća nisu u dovoljnoj meri doprinele efikasnom ostvarivanju prava potrošača u oblasti snabdevanja toplotnom energijom“, navedeno je u izveštaju.

Dodaje se da toplane u tom dvogodišnjem periodu nisu zaključile pisane ugovore o snabdevanju toplotnom energijom sa najvećim brojem vlasnika stambenog prostora, iako je navedena obaveza propisana Zakonom o zaštiti potrošača i Zakonom o energetici.

JKP Beogradske elektrane i JKP Toplana-Loznica u periodu 2018-2020. godine nisu, kako su utvrdili revizori, podnosili nadležnom organu pisani zahtev za odobravanje cene toplotne energije za nastupajuću grejnu sezonu i u toku grejne sezone ukoliko se ukupna cena energenta smanjivala za više od pet odsto, što nije u skladu sa Zakonom o energetici.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija u periodu 2018-2020. godine nije preduzimalo aktivnosti u cilju održavanja sednica Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača, a nije ni sačinilo izveštaj o realizaciji strateških dokumenata iz oblasti zaštite potrošača i energetike, a to nije učinilo ni Ministarstvo rudarstva i energetike.

BONUS VIDEO: Šampioni zagađenog vazduha Ugalj lošeg kvaliteta, termoelektrane blizu grada

***
Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare