Foto:Vesna Lalić/Nova.rs; shutterstock

Bankari očekuju da će uslovi kreditiranja za građane ostati gotovo nepromenjeni u odnosu na treći kvartal, osim za stambene kredite kod kojih se očekuje olakšavanje uslova (što se može dovesti u vezu sa odlukom NBS o privremenom ograničavanju kamata na stambene kredite). Banke očekuju ublažavanje cenovnih uslova za kredite privredi u poslednjem tromesečju ove godine, pokazala je Anekta NBS o kreditnoj aktivnosti.

Banke su ocenile da je i tražnja privrednika za kreditima smanjena u istom periodu, za svim vrstama kredita osim za dinarskim kratkoročnim kreditima – koji se potražuju više.

Tražnja stanovništva za gotovo svim vrstama kreditima smanjena je u trećem kvartalu ove godine, ocenili su bankari.

Rezulati anekte koja je urađena u od 2. do 18. oktobra, a u kojoj su učestvovali predstvanici 18 banaka u Srbiji, ukazuje da su finansijske institucije smanjile kamatne marže tokom trećeg kvartala kod devizno indeksiranih kredita, piše Nova ekonomija.

Banke isto očekuju i u četvrtom kvartalu, što se može dovesti u vezu sa odlukom NBS da se privremeno ograniče kamate na stambene kredite.

Pročitajte još

Ostali uslovi kredita stanovništvu ostali su nepromenjeni u odnosu na prethodno tromesečje, piše u Izveštaju NBS.

Prema oceni bankara, situacija na tržištu nepokretnosti i uslovi na tržištu rada (zaposlenost i zarade) uticali su na manju tražnju za kreditima, dok je povećana potreba za refinansiranjem postojećih obaveza.

Pročitajte još

Rezultati oktobarske ankete pokazuju da su banke u trećem kvartalu ove godine nastavile sa blagim pooštravanjem standarda za odobravanje kredita privredi, što je bilo u skladu sa očekivanjima u prethodnoj anketi.

Pooštravanje standarda u većoj meri odnosilo se na devizno indeksirane kredite, a posmatrano prema veličini preduzeća, najviše je bilo zastupljeno kod velikih preduzeća.

Bankari očekuju da će za kredite privredi u četvrtom kvartalu nastaviti da se pooštravaju uslovi (standardi, kolateral), ali samo za devizno indeksirane kredite  dok je kod dinarskih kredita očekivano ublažavanje.

Paralelno s pooštravanjem standarda, banke su ocenile i da su cenovni uslovi po kojima su odobravani krediti privredi (i dinarski i devizno indeksirani) blago pooštreni u trećem tromesečju, što je u skladu sa zaoštravanjem monetarnih politika Narodne banke Srbije i Evropske centralne banke.

Za poslednji kvartal ove godine ipak se očekuje ublažavanje cenovnih uslova kredita, po osnovu niže kamatne marže i za dinarske i za devizno indeksirane kredite, nezavisno od veličine preduzeća.

BONUS VIDEO Dušan Uzelac o odluci NBS da se ograniče kamatne stope za stambene kredite

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Ostavi prvi komentar