Kako da „prevarite“ moratorijum i ne platite veću kamatu

Podeli:
Foto:Shutterstock

Iako 10. avgusta zvanično ističe rok do kada građani koji ne žele da koriste moratorijum na kredite treba da se "odjave" kod banke za tu uslugu, rok, zapravo - ne postoji. Svi oni koji se dvoume da li da koriste ovaj zastoj u otplati rata o tome mogu da odluče sve do - prvih dana oktobra. U međuvremenu banci ne moraju ništa da plate.

Kada istekne moratorijum, svaka banka će svakom dužniku koji ga je koristio, uz novi plan otplate morati da ponudi još dve mogućnosti.

Jedna je da dužnik može u roku od sedam dana umesto novih rata i dva meseca dužeg roka otplate, da izmiri sve obaveze koje su bile obuhvaćene moratorijumom – sve rate iz perioda moratorijuma – i glavnicu i redovnu kamatu.

Druga je da dužnik, za šta se izjašnjava takođe u roku od sedam dana, izmiri sve obaveze po osnovu redovne kamate koja se obračunavala za vreme trajanja moratorijuma, uz produženje roka otplate kredita za dva meseca.

U oba ova slučaja dužnik je, praktično, koristio moratorijum, a preostale rate mu neće biti uvećane za iznos kamate za avgust i septembar.

Ako se dužnik odluči da u oktobru namiri i avgustovsku i septembarsku ratu, to znači da bi ipak trebalo da tokom trajanja moratorijuma odvaja ovaj iznos novca.

Potom nastavlja otplatu svog zajma uobičajenom dinamikom.

„Ukoliko klijent po isteku moratorijuma plati u celosti obe rate dospele tokom zastoja, onda on nastavlja da otplaćuje kredit po starom planu otplate i ne plaća dodatnu kamatu zbog dvomesečnog prekida u plaćanju“, potvrdili su za Nova.rs u Udruženju banaka Srbije.

moratorijum, banka, pozajmica, kredit
Foto: Shutterstock

Druga opcija je za neke povoljnija – da dužnik po isteku moratorijuma plati samo kamatu koja bi mu sledovala tokom avgusta i septembra. Koliko ona tačno iznosi, svaki dužnik može da vidi u svom otplatnom planu, gde je jasno razgraničen iznos koji se svakog meseca plaća na ime glavnice duga, i iznos koji se plaća na ime kamate.

U tom slučaju, dužniku neće biti uvećane preostale rate na ime kamate, a dobiće dva meseca duži otplatni rok, uz redovnu, ugovorenu kamatu.

Ukoliko se dužnik opredeli za jedan od ova dva načina nastavka otplate kredita posle moratorijuma, banka će morati to da prihvati, što je predviđeno i Odlukom NBS o moratorijumu.

Rok je sedam dana od dana dostavljanja novog otplatnog plana.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Vaš komentar