Foto: Tanjug, Goran Srdanov/Nova.rs

Organizacija Transparentnost Srbija (TS) saopštila je danas da je Ministarstvo zdravlja nabavilo opremu za kovid bolnice u Batajnici i Kruševcu bez primene Zakona o javnim nabavkama pozivajući se na odredbu koja omogućava takvo postupanje kada je to neophodno zbog zaštite bezbednosti države. Ministarstvo se u obrazloženju svoje odluke pozvalo, medjutim, isključivo na hitnost, a ne i na razloge bezbednosti, "što dovodi u pitanje zakonitost ovog postupka nabavke", navodi se u saopštenju TS.

TS je zbog toga pozvala Kancelariju za javne nabavke da izvrši monitoring ove nabavke.

„Vrednost nabavke je bila 1.760.129751,00 dinara bez PDV-a, odnosno nešto više od dve milijarde dinara sa PDV-om. U slučajevima izuzetne hitnosti, koja je u ovom slučaju bila neupitna, naručilac može da sprovede pregovarački postupak, što je, na primer, učinila Vojnogradjevinska ustanova, kada je ugovarala izgradnju istih tih Kovid bolnica“, kazali su u TS.

Istakli su „na osnovu šturih informacija koje su objavljene naknadno“ da konkurencija prilikom nabavke opreme postojala, ali je bila ograničena na firme kojima je Ministarstvo zdravlja, na osnovu nepoznatih kriterijuma, uputilo poziv da dostave ponude.

„U dopisu TS upućenom Kancelariji navodi se da je kao osnov neprimenjivanja Zakona naveden član Zakona o javnim nabavkama koji se može koristiti kao pravni osnov kada bi primena Zakona ‘obavezala Republiku Srbiju da otkrije podatke čije otkrivanje je u suprotnosti sa bitnim interesima njene bezbednosti, a na osnovu odluke Vlade'“, navodi se u saopštenju.

Ta vrsta izuzetka nema veze sa hitnošću nabavke, već isključivo sa zaštitom poverljivih podataka i to samo u slučajevima kada nije moguće očuvati interese bezbednosti države na drugi način, na primer tako što bi naručilac odlučio da ne objavi poverljive delove konkursne dokumentacije.

„Iz obrazloženja proizlazi da je Ministarstvo zdravlja, koje je nabavku sprovelo bez primene Zakona kako bi navodno zaštitilo bezbednost Republike Srbije, tu odluku zasnovalo isključivo na razlozima izuzetne hitnosti“, kažu u TS.

Štaviše, naručilac je, kako su u TS saopštili, propustio da navede i formalni osnov za primenu izuzetka kojim se utvrdjuje da bi „otkrivanje podataka bilo u suprotnosti sa interesima bezbednosti Republike Srbije“.

„Hitnost sprovodjenja javne nabavke ni u kom slučaju ne može biti valjani razlog za isključenje transparentnosti, pogotovo što je u vreme pandemija korona virusa jedna ovakva nabavka privukla veliku pažnju javnosti i što je u pitanju nabavka od velikog značaja za brojne gradjane Republike Srbiji“, objasnili su.

Takodje, kako su ukazali, hitnost takodje nije razlog koji bi bio opravdan za grubo narušavanje načela iz Zakona o javnim nabavkama, kroz ograničavanje konkurencije samo na one privredne subjekte koje je naručilac, na osnovu nepoznatih kriterijuma odabrao i pozvao da dostave ponudu.
* * *
Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Ostavi prvi komentar