Foto:Don Tonge / Alamy / Alamy / Profimedia

Deci sa invaliditetom i sa smetnjama u razvoju u svakoj trećoj opštini u Srbiji nije dostupna usluga ličnog pratioca, utvrdili su državni revizori.

Usluga socijalne zaštite „lični pratilac deteta“ u Srbiji još uvek nije dovoljno razvijena.

„Iako se broj jedinica lokalne samouprave koje obezbeđuju uslugu lični pratilac deteta iz godine u godinu povećava, još uvek u 2019. godini uslugu nije uspostavilo 47 opština i gradova, što je 33 odsto. Najveći broj jedinica lokalne samouprave koje nisu uspostavile uslugu lični pratilac deteta pripada regionu Južne i Istočne Srbije“, utvrdila je Državna revizorska institucija prilikom kontrolisanja obezbeđenosti ove usluge iz oblasti socijalne zaštite.

Ko je lični pratilac

Lični pratilac deteta dostupan je detetu sa invaliditetom odnosno smetnjama u razvoju, kome je potrebna podrška za zadovoljenje osnovnih potreba u svakodnevnom životu u oblasti kretanja, održavanja lične higijene, hranjenja, oblačenja i komunikacije sa drugima, pod uslovom da je uključeno u vaspitno-obrazovnu ustanovu.

Ono što može da bude problem je što u 29 jedinica lokalne samouprave uslugu ličnog pratioca deteta pružaju nelicencirane organizacije.

„To stvara rizik da lični pratioci nisu prošli akreditovane programe obuka i dovodi u pitanje kvalitet pružanja ove usluge“, ističe DRI.

„U 29 jedinica lokalne samouprave,  495 dece  – što je 22 odsto svih korisnika ove usluge – uslugu ličnog pratioca deteta pružaju nelicencirane organizacije, što stvara rizik da lični pratioci nisu prošli akreditovane programe obuka i dovodi u pitanje kvalitet usluge“, ističe DRI.

Takođe, podaci pokazuju da u 2019. godini na teritoriji Srbije usluga ličnog pratioca nije realizovana za 470 dece kojima je u toku godine predložen lični pratilac kao vrsta dodatne podrške, odnosno 28 odsto dece ima potrebu za ovom uslugom i na nju čeka.

„Ako ovome dodamo podatke o nerealizovanim zahtevima iz 2017. i 2018. godine za uslugu ličnog pratioca ovaj broj je veći“, navodi se u izveštaju.

Podaci DRI ukazuju da na uslugu lični pratilac deteta čeka veliki broj dece sa smetnjama u razvoju i da veliki broj roditelja ne zna da ima pravo na ovu vrstu usluge.

„Odsustvo planiranja i nedostatak finansijskih sredstava u budžetima jedinica lokalne samouprave za realizaciju usluge ličnog pratioca, nepostojanje lokalnih normativnih akata, mali broj licenciranih organizacija ili ustanova za pružanje ove usluge kao i način na koji se vrši nadzor nad pružanjem usluge, ukazuju da postoji rizik od neefikasnog pružanja usluge lični pratilac deteta u Republici Srbiji“, navodi DRI u svom izveštaju.

Državna revizorska institucija je, u ovom izveštaju, objavila i spisak licenciranih pružalaca usluge lični pratilac deteta.

Na njemu se nalazi 29 organizacija koje su u Srbiji licencirane za ovu uslugu iz oblasti socijalne zaštite.

Važenje licence je ograničeno na pet godina.

* * *
Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Ostavi prvi komentar