Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT

Agencija za privredne registre (APR) saopštila je da su svi postupci registracije u JSD Partizan sprovedeni u skladu sa nadležnostima Agencije i na osnovu propisa kojima su uređene sportske organizacije, postupak registracije i način vođenja Registra udruženja, društava i saveza u oblasti sporta.

APR kaže i da je postupak registracije urađen „na potpuno transparentan način“, odnosno da je „sva dokumentacija primljena u postupku registracije, kao i odluke registratora donete u tom postupku, javna i dostupna svakom zainteresovanom građaninu“.

Agencija je objavila ovo saopštenje, kako se kaže, povodom optužbi FK „Partizan“ u vezi sa nedavnom registracijom promene zastupnika u Jugoslovenskom sportskom društvu „Partizan“

APR kaže da je ovom konkretnom slučaju, „registrator, u okviru svojih ovlašćenja, odlučivao isključivo na osnovu podnetih registracionih prijava i dostavljene dokumentacije, odnosno na osnovu činjenica iz prijava, priloženih dokumenata i registrovanih podataka, na osnovu kojih je doneo predmetnu odluku“.

PROČITAJTE JOŠ:

„Obaveštenje koje je Agenciji prethodno uputio FK „Partizan“, sa upozorenjem na nelegitimnost skupštine koju je održao deo delegata JSD „Partizan“, nije moglo da utiče na drugačiji tok postupka registracije, s obzirom da postupak utvrđivanja zakonitosti u vezi sa sazivanjem i održavanjem skupštine sportskog društva i veštačenje pečata upotrebljenog u dokumentaciji predatoj APR-u, nisu u nadležnosti Agencije, već suda“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je Zakonom o sportu jasno propisano da se poništavanje registracije podatka o sportskom udruženju može tražiti od nadležnog suda, kao i da se na rešenje registratora može uložiti žalba.

„Dakle, to su jedina zakonska pravna sredstva koja članovima sportskog društva stoje na raspolaganju u borbi za ostvarivanje njihovih interesa“, poručuje APR i dodaje:

„U skladu sa odredbama navedenog zakona, Agencija je 27.09.2022. godine registrovala i objavila zabeležbu o postojanju spora pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu, po tužbi za utvrđivanje ništavosti odluke registratora od 13.09.2022. godine. Takođe, registrator je dana 29.09.2022. godine žalbu na rešenje registratora o registraciji promene zastupnika u JSD „Partizan“ prosledio ministru nadležnom za poslove omladine i sporta, kao drugostepenom organu, čije su odluke za APR obavezujuće. Imajući u vidu navedeno, Agencija za privredne registre poziva javnost da sačeka ishod zakonom predviđenih postupaka.“

PROČITAJTE JOŠ:

APR navodi da su se povodom odluke o upisu novog lica odgovornog za zastupanje JSD „Partizan“, u javnosti čula različita tumačenja u vezi sa ulogom Agencije u ovom postupku i dodaje:

„Mnoga od njih nisu doprinela istinitom informisanju javnosti, što svima koji komuniciraju javno u ovom slučaju treba da bude jedini i prevashodni cil.“

APR naglašava da neosnovano povezivanje ranije zakazanog službenog putovanja direktora Agencije, koje je vremenski koincidiralo sa upisom novog zakonskog zastupnika u JSD „Partizan“, predstavlja grub pokušaj dezinformisanja javnosti, koji „oštro osuđuje“.

Agencija, kako se kaže u saopštenju, „u cilju istinitog informisanja“, obaveštava javnost da je Milan Lučić, direktor APR boravio u Skoplju od 15. do 16. septembra, u cilju prisustvovanja Ministarskoj konferenciji Zapadnog Balkana o reformama javne uprave, u okviru koje je prisustvovao svečanosti dodeljivanja „Nagrada za javnu upravu 2022″ Regionalne škole za javnu upravu, za projekat koji su zajednički inicirali i uspostavili Agencija za privredne registre i Centralni registar Republike Severne Makedonije (CRRSM), koji je i uputio poziv za prisustvovanje ovoj ceremoniji, na osnovu koga je rešenje o službenom putovanju izdato direktoru APR-a 2. septembra 2022. godine.

APR zaključuje da „kada se ocene o radu i nadležnostima neke institucije – u ovom slučaju APR – iznose u javnosti, neophodno je da iste budu zasnovane na poznavanju zakonskih nadležnosti te institucije. To, ovom prilikom, nije bio slučaj, zbog čega je Agencija morala da se oglasi ovim saopštenjem.

Fudbalski klub Partizan je ranije izdao saopštenje u kom se kaže da je Ostoja Mijailović, da bi se registrovao kao novi predsednik JSD Partizan „koristio falsifikovani pečat“. Partizan tvrdi i da je to utvrdio sudski veštak, a da je na osnovu tog veštačenja FK Partizan podneo krivične prijave protiv pet lica, uključujući i Mijailovića.

Na čelu FK Partizan nalazi se Milorad Vučelić, koji je pre registracije Ostojića bio predsednik JSD Partizan.

BONUS VIDEO Željko Obradović o Evroligi

Komentari

Svi komentari (1)