Foto: Shutterstock

Kako se ponaša po snegu, po ledu, da li je put kočenja sa tom gumom dobar, koliko utiče na potrošnju goriva, koliko je bučna i još drugih važnih informacija za vozače jasno su istaknute na novim oznakama za gume. Osim toga, sada pre nego što platite gumu možete da je proverite čak i putem QR koda i odlučite da li je dovoljno dobra za vas.

Od 2012. godine automobilske gume na tržištu gumama moraju da budu označene nalepnicom, slično kao mašine za veš ili frižideri. Ova oznaka na gumama ima za cilj da omogući kupcima guma da procene pojedinačne karakteristike guma o kojima je reč ili da uporede različite modele guma prema tri kriterijuma: otporu kotrljanja (potrošnji), svojstvima kočenja na mokrom i buci, navodi N1.

Prva EU oznaka guma sadržavala je ove tri informacije. Međutim, stara EU uredba je u međuvremenu zamenjena EU Uredbom 2020/740, koja pruža dodatne informacije o prianjanju po snegu i prianjanju po ledu na novoj standardnoj nalepnici sa simbolima, piše nemački autoklub (ADAC).

Foto: Shutterstock

Nova regulativa se odnosi samo na gume za automobile, kamione ili autobuse koje su došle na tržište posle 1. maja 2021, odnosno imaju najmanje datum proizvodnje DOT 1821 (18. kalendarska nedelja 2021.) ili viši na bočnoj strani gume. S obzirom na to da ne postoji obaveza ponovnog označavanja guma stavljenih na tržište pre 1. maja 2021, obe oznake se mogu naći jedna pored druge u prodavnicama.

Najvažnije novosti

Uz centralne prikaze efikasnosti potrošnje goriva i energije (levo), prianjanja na mokroj podlozi (desno) i spoljne buke kotrljanja (dole levo), jedna od najvažnijih novosti u novoj EU oznaci je QR kod u gornjem desnom uglu.

Foto: Shutterstock

Ako to skenirate svojim pametnim telefonom, dobićete direktan pristup detaljnim informacijama o gumama koje je proizvođač postavio u Evropsku bazu podataka o energetskim oznakama proizvoda (EPREL). Naziv proizvođača, tačan broj artikla gume, dimenzija s indeksom brzine i nosivosti, kao i klasa gume (npr. C1 za automobile, autobuse…) dopunjuju informacije.

Foto: Continental

Dva simbola su dodata dole desno za zimske i univerzalne gume. Označavanje dobro poznatim alpskim simbolom potvrđuje usklađenost s minimalnim zahtevima za gume za zimske puteve, koji su definisani u skladu s UNECE-R 117. Alpski simbol takođe mora da bude utisnut na obodu gume ili mora da postoji sertifikat proizvođača. Novi simbol sa stilizovanim planinskim lancem u trouglu označava prianjanje na ledu i prvenstveno se koristi za posebne zimske gume u skandinavskoj regiji.

Otpor kotrljanju, odnosno potrošnja goriva i energetska efikasnost guma podeljeni su u klase od A do E. Razlika između najboljih A i E guma je oko 0,5 l/100 km, odnosno oko 7,5 posto u potrošnji goriva. Budući da većina guma na današnjem tržištu spada u klase B i C, realni potencijal za uštedu goriva znatno je manji nego što sugeriše ovih pet slova.

Kako koče

Da bi se opisala efikasnost kočenja gume na mokroj podlozi, put kočenja ili maksimalni koeficijent trenja između gume i puta se meri i upoređuje s vrednostima referentne gume. Iz toga se izračunava koeficijent prianjanja na mokrom i deli na klase od A do E. Ako je automobil opremljen gumama klase A, u poređenju s gumama klase E, put kočenja može da se smanjiti i do 18 metara u slučaju hitnog zaustavljanja od 80 km/h na putu s prosečnim prianjanjem.

Da li su bučne

Kao i kod stare oznake, spoljna buka gume navedena je u decibelima. Međutim, dok se buka prethodno klasifikovala dodavanjem ili izostavljanjem jednog od tri zvučna talasa u odnosu na važeće homologacijske vrednosti, nova EU oznaka sada koristi slova.

Nijedna guma nije označena sa C jer premašuje dozvoljenu granicu i zato ne bi bila prihvatljiva za homologaciju. Inače, granične vrednosti buke nisu iste za sve automobilske gume i zavise od odgovarajuće klasifikacije (C1 do C3), širini gume i vrsti gume. Zbog toga različite kombinacije klasifikacija slova i niova buke mogu proizaći iz različitih guma.

Gume označene alpskim simbolom moraju da imaju određeni kapacitet kočenja ili prianjanja na nabijenom snežnom pokrivaču u poređenju sa standardizovanom referentnom gumom. Trouglasti simbol sa simbolom  planine potvrđuje određeno minimalno prianjanje na ledu za zimske gume za putnička vozila koje su, zahvaljujući svojim posebnim mešavinama gume (mekanim smesama), posebno dizajnirane za upotrebu na zaleđenim putevima u severnoj Evropi. Ove gume generalno nisu namenjene za upotrebu van severne Evrope.

Starija oznaka gume razlikuje se od nove EU oznake pre svega u klasama performansi (klase su pooštrene s novijom oznakom), nedostatku informacija o zimskim svojstvima i prikazu zvučnog talasa spoljne buke.

Ako gume nisu testirane, informacije sadržane na nalepnici biće pouzdan vodič kojim se svakako treba služiti pri kupovini. Posebno kada se radi o karakteristikama kočenja na mokroj podlozi, koje su bitne za bezbednost, treba odabrati gume klase C ili bolje, naglašava revija HAK.

Bonus video: Testirali smo – Pogledajte kako izgleda kočenje na „ćelavim“ gumama

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Ostavi prvi komentar