Foto: Vesna Lalić/Nova.rs

Nevladina organizacija Transparentnost Srbija (TS) saopštila je da je u izbornoj kampanji pred izbore koji su održani 21. juna koalicija "Aleksandar Vučić - za našu decu" potrošila 686 miliona dinara (oko 5,8 miliona evra), kao i da je ta sredstva sa 467 miliona pokrila iz javnih izvora i 219 miliona od "sopstvenih sredstava", odnosno sa računa za finansiranje redovnog rada stranke.

Tranparentnost Srbija u izveštaju koji je objavljen danas na njihovoj internet stranici navodi da „iako nosi drugačiji naziv, i tu je reč o sredstvima koja potiču iz budžeta, na osnovu dotacija koje dobijaju parlamentarne stranke“.

„Prijavljeni troškovi preostalih 20 izbornih lista su bili oko 400 miliona dinara“, navodi Transparentnost Srbija, koja se poziva na ispravljene podatke na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije.

TS navodi da je „Agencija ispravila podatke nakon što je TS ukazala na brojne nelogičnosti“.

„Postojale su greške u zbirnim iznosima, zbog čega su brojni mediji prvobitno objavili da je lista okupljena oko SNS potrošila 182 miliona, a koalicija SPS-JS 62 miliona dinara“, navodi se u izveštaju TS.

Transparentnost Srbija piše da „najveći deo troškova naprednjaka odnosi se na TV stanice: oko 293 miliona za oglase na televiziji, 166 za spotove i 15 za zakupljene termine“.

Koalicija Socijalistička partija Srbije – Jedinstvena Srbija potrošila je oko 212 miliona, od toga 151 za TV oglašavanje, a novac su prikupili iz javnih izvora (85,5 miliona), od priloga fizičkih lica (26,5 miliona), iz sopstvenih sredstava (3,5 miliona) i od kredita kod AIK banke (96 miliona).

Lista Aleksandar Šapić SPAS pokrila je 57 miliona troškova delom iz budžeta (34 miliona) i od sopstvenih sredstava (23 miliona).

Pokret obnove kraljevine Srbije (POKS), koji je ostao ispod cenzusa, potrošio je iznos blizak onom koji je i najavio pre izbora – 45 miliona dinara, a ova lista je iz javnih izvora dobila 7,5 miliona, od donacija fizičkih lica 14,5 miliona i od donacija pravnih lica 23 miliona dinara.

Ispod cenzusa su ostali i radikali (SRS) koji su potrošili 40 miliona – 7,5 iz budžeta, a ostatak sa računa za finansiranje redovnog rada.

Pokret „Metla 2020“ je potrošio 33 miliona a prihodovao 20 miliona, dok je lista Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) potrošila 29 miliona, koliko je i dobila iz javnih izvora.

Transparentnost Srbija navodi da su „ukupni troškovi učesnika u kampanji 21. juna bili manji nego četiri godine ranije, kada je SNS potrošila 771 milion, koalicija SPS-JS 359 miliona, a SRS 114 miliona dinara”.

Kako se navodi u izveštaju, SVM je udvostručila troškove u odnosu na kampanju pre četiri godine, kada je potrošila 13 miliona dinara.

TS ocenjuje da je „nivo javnosti finansiranja kampanje i dalje na niskom nivou“, i navodi da su ispravljeni podaci o prihodima i rashodima objavljeni tek oko dva meseca nakon održanih izbora, dok gotovo ništa od podataka nije bilo dostupno javnosti dok je kampanja trajala.

„Pored toga, ni podaci koji su sada objavljeni nisu potpuni, jer aktuelni propisi ne predviđaju obavezu objavljivanja pružalaca usluga, pa tako nije vidljivo na kojim TV stanicama, internet sajtovima i na čijim bilbordima je vršeno oglašavanje“, navodi se u izveštaju.

Transparentnost Srbija navodi da će tražiti ove dodatne podatke od Agencije za borbu protiv korupcije, radi poređenja prijavljenog sa nalazima monitoringa koji su sproveli.

TS navodi i da je „u ovoj oblasti neophodno da se poboljšaju i zakonska rešenja“, do čega nije došlo „kako u proteklih sedam godina, tako ni nakon prošlogodišnjeg međupartijskog dijaloga“.

Komentari

Svi komentari (2)