Izbori i sumnjivi džipovi

Transparentnost Srbija (TS) je saopštila danas da je u cilju unapređenja izbornog procesa, poslala poslanicima Skupštini Srbije predloge amandmana na zakone koji se menjaju uoči najavljenih aprilskih izbora.

TS je navela da su predlozi amandmana na zakone o finansiranju političkih aktivnosti i o izboru narodnih poslanika, kao i o izmenama Zakona o sprečavanju korupcije dostavljeni svim poslaničkim grupama i samostalnim poslanicima.

Poslanici su u saopštenju pozvani da te amandmane u originalnom obliku, ili uz doradu prihvate i, kao svoje, predlože u parlamentu.

TS je dala predloge za celovito uređenje pitanja funkcionerske kampanje i uvođenje ograničenja troškova izborne kampanje.

Iznela je predloge i za omogućavanje bolje dostupnosti informacija o izvorima finansiranja i rashodima dok izborna kampanja traje, kao i za uređenje zaštite uzbunjivača u vezi sa izbornim postupkom.

Teško do sprečavanja funkcionerske kampanje

TS je navela da postojeći predlog izmene Zakona o sprečavanju korupcije praktično neće imati nikakav, ili tek veoma mali domet u vezi sa regulisanjem funkcionerske kampanje.

Dodala je da se njeme predviša da predsednik Srbije konačno bude obuhvaćen obavezom da, kao i drugi javni funkcioneri, naglasi da li nastupa kao lider stranke ili države.

TS je navela da je predložila znatno šire izmene ovog člana, koje bi na jasan način postavile zabranu organizovanja i učešća javnih funkcionera u promotivnim aktivnostima tokom izborne kampanje.

Ocenjeno je da su Vlada i parlament ranije već propustili jednu priliku da ovu oblast urede.

To dogodilo, po mišljenju TS, kada je izmenama Zakona o elektronskim medijima uvedeno ograničenje samo u vezi sa medijskim izveštavanjem sa promotivnih aktivnosti, ali u veoma ograničenom obimu.

 

Navedeno je da ta ograničenja važe samo za TV i radio, i to samo za neke aktivnosti, otvaranje objekata i potpisivanje ugovora, i samo za neke javne funkcionere, kandidate za predsednika, poslanike i odbornike.

TS je dodala da se Predlog Zakona o finansiranju političkih aktivnosti donosi na izmene u vezi sa preporukama ODIHR, kao što su smanjenje visine dozvoljenih priloga i uvođenje preliminarnih izveštaja o finansiranju kampanje.

Naglašeno je da se time ne predviđa ograničenje ukupnih rashoda izborne kampanje.

Uveden limit za donacije

„To je praksa u velikom broju evropskih zemalja, posebno zemalja u okruženju i TS je amandmanom, pored ostalog, predložila uvođenje ovog limita“, navodi se u saopštenju.

Navedeno je da Vladin predlog predviđa uvođenje obaveze učesnika izbora da podnesu preliminarne izveštaje o troškovima izborne kampanje sa stanjem na 15 dana pred izbore.

Ocenjeno je da to neće obezbediti transparentnost informacija, jer do tog momenta manje od 10 odsto troškova zaista bude plaćeno.

TS je navela da je zato predložila da se omogući javnost podataka sa posebnog računa za finansiranje kampanje koji otvaraju svi učesnici na izborima.

Ta organizacija je predložila i mere koje bi smanjile mogućnost za diskreciono ocenjivanje Poreske uprave kada odlučuje koje davoce priloga za kampanju će podvrgnuti kontroli.

Postoji način za smanjenje troškova izbora

Predložene su i mere u vezi sa preciziranjem obaveza Agencije za sprečavanje korupcije u sprovodjenju kontrole izveštaja o finansiranju kampanje i značajno unapredjene definicije krivičnih dela koja se odnose na nezakonito finansiranje kampanje, ili vršenje pritiska na donatore i pružaoce usluga, dodala je TS.

Kada je reč o Zakonu o izboru narodnih poslanika i drugim izbornim zakonima, TS je navela da je predložila da se uredi postupak uzbunjivanja u vezi sa nepravilnostima izbornog postupka.

TS smatra da to treba uraditi „tako da se jasno zna ko je odgovoran da ispita prijave nepravilnosti, ovlašćenja i status Nadzornog odbora čije formiranje za ove izbore nije čak ni najavljeno“.

Dodala je da je podnela i predlog koji bi smanjio troškove sprovođenja izbora.

Po stavu TS, to treba uraditi tako što stranke koje već imaju predstavnike u stalnom sastavu biračkih odbora ne bi imale pravo da o trošku budžeta imenuju plaćene posmatrače i u prošireni sastav tih tela.

Bonus video: Kako SNS krade glasove  – uhvaćeni na delu

***

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Svi komentari (0)