Foto:Vesna Lalić/Nova.rs; google maps; promo logo

Povodom informacija koje su se pojavile u medijima u vezi sa podacima iz Izveštaja o imovini i prihodima Aleksandra Šapića, gradonačelnika Beograda, Agencija za sprečavanje korupcije saopštila je u petak da je Šapić prijavio da je tokom 2018. godine kupio stan u Trstu. Samo tri dana kasnije, a nakon upita Nove da li će biti pokrenut proces provere dokumentacije jer prethodni odgovor ne odgovara nalazima BIRN-a i prethodno dostupnim podacima na sajtu ove institucije, Agencija odgovara da će biti pokrenut postupak vanredne provere izveštaja o imovini.

Nakon pitanja koje smo uputili Agenciji za sprečavanje korupcije da li proveriti dokumentaciju koju je objavio BIRN, te da li će nešto preduzeti povodom medijskih natpisa, iz Agencije poručuju za Novu da su pokrenuli postupak vanredne provere imovine.

„Agencija je u petak, 27. januara 2023. godine, nakon medijskih navoda o imovini javnog funkcionera Aleksandra Šapića pokrenula postupak vanredne provere podnetih izveštaja o imovini i prihodima. Nakon sprovedenih svih radnji i analiza, koje ovaj postupak podrazumeva, uz angažovanje i drugih organa javne vlasti i pravnih lica, Agencija će obavestiti javnost o ishodu ove vanredne provere“, navodi se u odgovoru Agencije.

Dodatno, iz ove institucije poručuju da kako se dokumentacija o osnovu sticanja prava na prijavljenim nekretninama ne dostavlja Agenciji prilikom podnošenja izveštaja, uvid u ovu dokumentaciju Agencija stiče tek kada pokrene postupak provere izveštaja određenog javnog funkcionera.

„U postupku provere koja može biti redovna (određena Godišnjim planom provere – takođe javno dostupnim dokumentom na internet prezentaciji Agencije) ili vanredna (inicirana navodima iz medija ili sumnjom Agencije da u Izveštaju nisu prijavljeni tačni i potpuni podaci), od javnog funkcionera, ali i drugih organa javne vlasti, se može zahtevati dodatna dokumentacija“, tvrde iz Agencije.

Agencije podseća da su javni funkcioneri dužni da Agenciji prijave nepokretnosti u zemlji i inostranstvu na kojima oni, njihovi supružnici ili vanbračni partneri kao i maloletna deca (pod uslovom da žive u istom porodičnom domaćinstvu sa javnim funkcionerom), ostvaruju pravo svojine ili pravo zakupa.

„Podaci iz izveštaja koji se tiču prava svojine ili zakupa na nepokretnosti imaju karakter javnih podataka, izuzev podataka o adresi na kojoj se nepokretnost nalazi. Agencija ove podatke – podatke o vrsti, strukturi i površini nepokretnosti kao i vlasničkom udelu i osnovu sticanja, objavljuje na način na koji ih je javni funkcioner uneo u izveštaj o imovini i prihodima, prilikom njegovog podnošenja“, zaključuje se u odgovoru Agencije.

Podsetimo, BIRN i nedeljnik Vreme objavili su u četvrtak da je gradonačelnik Beograda 2018. godine kupio vilu u Trstu vrednu 820.000 evra i da je prekršio zakon jer to nije prijavio Agenciji za sprečavanje korupcije.

Šapić, tada predsednik opštine Novi Beograd, živeo je i radio u Beogradu, a sudeći po ugovoru na osnovu prebivališta, vilu u Trstu je nameravao da iskoristi za umanjenje poreza. Šapićevo vlasništvo nad vilom vidi se u izvodu iz italijanskog katastra do kog su došli BIRN i nedeljnik Vreme, ali kako tvrde ne i u registru o imovini i prihodima srpske Agencije za sprečavanje korupcije, kojoj su javni funkcioneri dužni da prijave sve promene imovinskog stanja.

On je agenciji u poslednjem izveštaju iz jula prošle godine prijavio da poseduje dva stana – od 150 i 98 kvadrata, dok je vila u Opičini znatno veća.

Aleksandar Šapić Foto: Foto: Vesna Lalić/Nova.rs

Istog dana kada je tekst objavljen, iz Agencije je stiglo saopštenje da je Šapić uredno prijavio da je tokom 2018. godine kupio stan u Trstu na adresi Strada Nuova per Obipina.

„Šapić je stan u Trstu prijavio u Izveštaju o imovini i prihodima koji je podneo Agenciji 22.01.2019. godine“, navodi se u saopštenju.

Iz Agencije dodaju da je javno dostupne podatke iz navedenog Izveštaja Agencija objavila na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji.

Budući da je saopštenje u celosti bilo prepuno nelogičnosti i pomalo kontradiktornih stavova, iz Agencije su odlučili da pokrenu postupak.

Bonus video: Marinika Tepić: „Šapić ozakonio još 186 kvadrata građevinske površine na Novom Beogradu“

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Ostavi prvi komentar