Foto: Miljana Isailović/Nova.rs, Video/N1, gadzinhan.rs, Shutterstock/Dejan Trajkovic

Povodom tvrdnji poslanice SSP Jelene Milošević da je predsednica Skupštine opštine Gadžin Han Marija Cvetković direktno povezana sa uništavanjem Opštinske direkcije za izgradnju, kako bi njena porodična firma preuzela poslove iz njene nadležnosti, pomenuta funkcionerka kaže da je reč o apsolutnoj neistini. Cvetković navodi da pomenuta firma nije porodična, već njenog devera Bobana Cvetkovića, te da uspešno posluje već dve decenije.

Demanti prenosimo u celosti.

„U spornom tekstu dalje je navedeno da Milošević Jelena „tvrdi da je opštinska funkcionerka učestvovala u nameštanju posla firmi svog devera.“. Sve napred navedeno je apsolutno neisitinito. Naime, firma o kojoj govori trećetužena nije porodična firma tužilje, već je u pitanju preduzetnička radnja devera tužilje, Bobana Cvetkovića i ista je u vlasništvu istog od dana osnivanja 01.07.2004. godine. Tužilja sa svojom porodicom ne živi u zajedničkom domaćinstvu sa svojim deverom i njihove kuće se nalaze u različitim delovima sela Zaplanjske Toponice. Pored toga, preduzetnička radnja Bobana Cvetkovića uspešno posluje već dve decenije i tokom tog perioda smena opštinskih vlasti nije uticala na njeno poslovanje.

U spornom teksu navedeno je da je opština Gadžin Han iz kamenoloma godinama iskopavala materijal kojim je posipavala atarske puteve širom Gadžinog Hana i okoline te da je to činjeno preko Opštinske direkcije za izgradnju, jer je to najjeftinija varijanta. Citirana je izjava Jelene Milošević koja je navela: “Firma devera Marije Cvetković je prijavila Direkciju za nelegalno eksploatisanje, iako je to i ona činila kada je bila predsednica opštine i Ministarstvo rudarstva i energetike je zabranilo Direkciji eksploataciju kamena. Na taj način se Direkcija praktično gura u stečaj, a tamo radi 50 ljudi koji mogu da ostanu bez posla, u Gadžinom Hanu koji je izuzetno nerazvijen, a sve kako bi neki došli do još malo para“.

U konkretnom slučaju, pravo priznato „Direkciji za izgradnju i komunalne delatnosti” iz Gadžinog Hana na istraživanje krečnjaka kao tehničko-građevinskog kamena na lokalitetu Gabor-Sopotnica priznato je rešenjem od 09.07.2015. godine sa rokom važenja istog do 09.07.2016. godine na osnovu čega se može zaključiti da je Direkcija nakon isteka tog roka nezakonito eksploatisala kamen na kamenolomu “Mandara”. Imajući u vidu navedeno, jasno je da pravo na eksploataciju kamena Direkcija nije izgubila zbog navodnih nezakonitih radnji tužilje, već zbog toga što je pravo Direkcije na eksploataciju isteklo. Pravo na izvođenje primenjenih geoloških istraživanja krečnjaka kao tehničko-građevinskog kamena preduzetniku Cvetković Bobanu priznato je na osnovu Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima odstrane Ministarstva rudarstva i energetike, na koju odluku tužilja nije mogla imati uticaja. Pored toga, rešenja kojima je priznato istražno pravo “Direkciji” i PR Bobanu Cvetkoviću odnose se na različite istražne prostore, odnosno različite su koordinate označene u rešenjima.

Autor teksta naveo je:“ Podsećanja radi načelnica Opštinske uprave u Gadžinom Hanu Ljiljana Petrović smenjena je pod optužbom da je rešenje Ministarstva energetike o tome da istražne radove u kamenolomu dobija privatna firma sakrila od opštine. Na taj način je onemogućila opštini da se žali. Privatna firma koja se spominje je upravo ona u vlasništvu devera predsednice Skupštine Opštine Gadžin Han Marije Cvetković.” Citirani navodi su maliciozni, zasnovani na netačno utvrđenom činjeničnom stanju i izneti sa ciljem da naruše ugled i čast Marije Cvetković kako u poslovnom, tako i u njenom privatnom okruženju. U spornom tekstu autor i lice čije se izjave citiraju aludiraju da se tužilja bavi kriminalnim aktivnostima, da je preduzimala radnje u cilju ostvarivanja koristi što ne odgovara istini. U prilog tome govori da se protiv Marije Cvetković ne vodi nijedan krivični postupak, ni za jedno krivično delo.

Imajući u vidu čl. 83. st. 1 Zakona o javnom informisanju i medijima koji definiše da lice na koje se odnosi informacija, koja može da povredi njegovo pravo ili interes, može od odgovornog urednika zahtevati da, bez naknade, objavi odgovor u kome ono tvrdi da je informacija neistinita, nepotpuna ili netačna, tražim da u skladu sa istim postupite i učinite javnosti dostupnim informacije koje se odnose na Mariju Cvetković, predsednicu skupštine Opštine Gadžin Han, koje su u ovom dopisu navedene sve imajući u vidu da je na portalu Nova.rs o istoj objavljen članak u izrazito negativnom konotatu.

BONUS VIDEO: Kamenolom Mandara u Gadžinom Hanu