FOTO: EPA/ANDREJ CUKIC

Birači sa boravištem u inostranstvu mogu najakasnije do 4. aprila da podnesu zahtev preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Srbije da se u jedinstveni birački spisak upiše podatak da će na parlamentarnim izborima glasati u inostranstvu, saopštilo je danas Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

Zahtev za upis u jedinstveni birački spisak tog podatka obavezno mora da sadrži ime, prezime i ime jednog roditelja birača, jedinstveni matični broj birača, opštinu, odnosno grad i adresu prebivališta birača u zemlji, kao i podatke o opštini, odnosno gradu i adresi boravišta u inostranstvu prema kojoj će birač glasati na predstojećim izborima i potpis podnosioca zahteva.

Diplomatsko-konzularno predstavništvo Srbije koje dobije takav zahtev dostaviće nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mestu prebivališta birača u zemlji obaveštenje o tome.

Potom će nadležna opštinska, odnosno gradska uprava rešenje o upisivanju podatka da će birač na izborima 26. aprila glasati prema mestu boravišta u inostranstvu i biračko mesto na kome će glasati na isti način i po istom postupku dostaviti diplomatsko-konzularnom predstavništvu koje je prosledilo zahtev, radi obaveštavanja birača.

Po donošenju rešenja da će birač na predstojećim izborima 26. aprila glasati prema mestu boravišta u inostranstvu i upisu tog podatka u jedinstveni birački spisak, birač se ne upisuje u izvod iz jedinstvenog biračkog spiska po mestu prebivališta u zemlji.

On se, naime, upisuje u izvod iz jedinstvenog biračkog spiska prema mestu boravišta u inostranstvu. Podatak o tome da će birač glasati u inostranstvu može upisati u jedinstveni birački spisak samo za lice koje je već upisano u jedinstveni birački spisak.

U slučaju da lice koje ima biračko pravo nije upisano u jedinstveni birački spisak neophodno je prethodno sprovesti postupak upisa u jedinstveni birački spisak.

Zahtev za upis u jedinstveni birački spisak, istovremeno sa zahtevom za upis podatka da će birač glasati u inostranstvu, podnosi se diplomatsko-konzularnom predstavništvu Srbije koje oba zahteva dostavla nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi.

Takođe, birači koji imaju boravište u inostranstvu mogu preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Srbije podneti opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mestu njihovog prebivališta u zemlji zahtev za davanje obaveštenja o podacima koji su o njima upisani u jedinstveni birački spisak.