FOTO: EPA/SRDJAN SUKI

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane da na vreme provere da li su upisani u Jedinstveni birački spisak (JBS) i ako jesu, da li su im upisani lični podaci tačni, kako bi mogli da glasaju na predstojećim izborima, 26. aprila.

Pravo na uvid u birački spisak ima svaki građanin, a to se može obaviti neposredno u nadležnoj lokalnoj samoupravi, kao i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva – upit.birackispisak.gov.rs

Upis u birački spisak je uslov za ostvarivanje biračkog prava, a birač može biti samo jednom upisan u birački spisak, podseća Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

U birački spisak upisuju se punoletni i poslovno sposobni državljani Srbije, odnosno osobe koje imaju biračko pravo – prema mestu prebivališta, odnosno mestu boravišta za interno raseljena lica.

Upisivanje u birački spisak, brisanje kao i sve promene i ispravke u biračkom spisku sprovode se po službenoj dužnosti ili na zahtev građana. Građanin zahtev za promenu u biračkom spisku podnosi lokalnoj samoupravi po mestu njegovog prebivališta, odnosno mestu boraviša za interno raseljena lica.

Svaka promena u biračkom spisku mora da se zasniva na podacima iz matičnih knjiga, drugih službenih evidencija i javnih isprava. o čemu odgovarajuće rešenje do zaključenja biračkog spiska (15 dana pre dana izbora, odnosno 10. aprila 2020. godine) donosi opštinska odnosno gradska uprava, a od zaključenja biračkog spiska pa sve do 72 časa pre dana izbora rešenje donosi Ministarstvo.

Podnosilac zahteva može na rešenje opštinske odnosno gradske uprave podneti žalbu Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u roku od 24 časa od dana kada je rešenje primio, a protiv rešenja Ministarstva može se podneti tužba Upravnom sudu u roku od 24 časa od dana kada je rešenje primljeno.