Ilustracija Foto: N1

Advokatska komora Vojvodine podnela je disciplinsku prijavu zbog nelojalne konkurencije protiv trojice kolega iz Kruševca koji su samo prošle godine “zatrpali” novosadski sud sa više od 6.000 parničnih predmeta, zastupajući klijente koje nikada nisu ni videli. Imajući u vidu da prosečan parničar godišnje vodi oko tridesetak slučajeva, u AKV tvrde da kruševačke kolege ovim teško krše advokatski kodeks, ali i da rade na štetu sopstvenih klijenata. Mimo toga, ovakva praksa do te mere otežava i usporava rad suda, da se redovna parnična ročišta u Novom Sadu zakazuju tek za 2023. godinu.

“Prijavljeni advokati Branislav Popović, Zoran Punoševac i Marko Bekčić iz Kruševca organizuju i koriste usluge posrednika radi pribavljanja klijenata, u koju svrhu pojedincima ostavljaju blanko punomoćja radi dalje raspodele potencijalnih klijenata …” navodi se u prijavi AKV. Za uzvrat, nevidljivi klijent dobije odštetu od 800 pa do par hiljada dinara, dok opunomoćenom advokatu pripadaju “svi troškovi parničnog postupka”, što se u proseku po postupku kreće od 50 do 80.000 dinara.

“Neetičko prikupljanje klijenata jeste problem za advokaturu u celini. Advokatura jeste specifična delatnost po tome što se naš posao obavlja prema odredbama našeg kodeksa profesionalne etike, a taj kodeks isključuje rad na osnovu “divljeg kapitalizma”. Ovo nije delatnost gde se može reklamirati, a gde se klijenti mogu masovno prikupljati preko otvorenog poziva. Dostavljanje blanko punoći nekoj agenciji, bez da su navedeni podaci klijenta, o protivnoj strani i o osnovu spora je protivno etičkom kodeksu”, kaže potpredsednik AKV Laslo Joža, napominjući da je komora reagovala čim je uočila ovaj slučaj.

Foto:Privatna arhiva

Prema navodima prijave, advokat Branislav Popović je samo u 2020. godini pred novosadskim sudom vodio čak 4.553 parnična postupka, dok je njegov kolega i sugrađanin Marko Bekčić zastupao 1.928 predmeta. U većini slučajeva, navodi se u prijavi, kruševački advokati su do novosadskih klijenata stizali preko Udruženja za zaštitu prava potrošača “Delta plus 2020” iz Kovina, koje nudi usluge “naplate naknade za obradu svih tipova kredita” koje su im banke napaltile u bilo kom periodu.

“To grubo krši kodeks profesionalne etike, ali je protivan je i interesima klijenta. Taj advokat ne može da poznaje svojih 4.553 klijenta i pitanje je kako ti klijenti uopšte dobiju izveštaj od svog advokata kog nikada nisu ni videli, a u koga treba da imaju poverenje”, kaže advokat Srđan Gligorić iz Bečeja.

Prema njegovom rečima, ovakva praksa nije uobičajena samo za sporove protiv banaka, već i za parnice o nadoknadi štete, gde pojedini advokati takođe pribavljaju klijente preko mreže saradnika koji “lepe po banderama oglase i zovu ih telefonom”. Kako kaže, Gligorić se čak i sam našao u situaciji da su njegovi lični podaci završili u rukama posrednika koji mu je nudio da tuži banku.

Foto:Privatna arhiva

“Zazvonio mi je telefon nedavno i zvala me je izvesna Lidija Simić i pitala me da li imam neke ugovore sa bankama. Shvatio sam o čemu se radi i rekao da imam, na šta mi je rekla da će njihov saradnik u ponedeljak biti u Bečeju i da će doći do mene, navodeći moju adresu. Ono što je zabrinjavajuće je da je ta osoba znala kako se zovem, imala moj broj telefona i adresu stanovanja, što dokazuje da su se oni sada već povezali sa nekim bazama podataka gde im neko odaje lične podatke građana”, kaže Gligorić.

Foto:Privatna arhiva

On je istakao da prosečan parničar godišnje dobije od 15 do 30 novih predmeta i da je i profesionalno i fizički nemoguće da jedan advokat zastupa četiri i po hiljade ljudi u jednoj godini. Nova.rs je pokušala da dobije objašnjanje od advokata Branislava Popovića kako je njemu uspelo da zastupa 4.553 klijenta u 2020. godini, ali je, sem potvrde da je upoznat sa prijavom protiv njega, odbio da da komentar.

Bonus video: Klima zapalila stan u Užicu

***

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Svi komentari (1)