Foto: Tanja Milovanović/Nova.rs

Više stotina advokata pobunilo se protiv Nacrta zakona o izmenama Zakona o parničkom postupku (ZPP), koji će po svemu sudeći, koristiti samo imućnima. Tako će novim izmenama građani Srbije, koji nemaju novčanih sredstava, biti uskraćeni prava da tuže, jer neće imati odakle da plate neophodnu sudsku taksu.

Ministarstvo pravde nedavno je objavilo Nacrt izmena ZPP, čija bi primena mogla znatno da oteža građanima pristup sudu. Njime bi tužbe za koje nisu plaćene takse bile odbačene, a građani bez novca ne bi imali mogućnost da tuže i pravdu potraže na sudu.

Pročitajte još:

Ove izmene izazvale su bunt među advokatima Srbije, koji su u ponedeljak, u znak protesta, blokirali saobraćaj kod Advokatske komore Srbije (AKS) u Dečanskoj ulici u Beogradu, tražeći hitno povlačenje Nacrta I formiranje nove radne grupe koja bi raspravljama o izmenama.

Advokat Lazar Tanasković istakao je ranije za Nova.rs da se pomenutim izmenama grubo krše prava građana Srbije, pre svega, pravo na pravično suđenje.

„Izmene, koje je predložilo Ministarstvo pravde, obiluju nizom protivustavnih odredbi kojima se direktno krši pravo građana Srbije, odnosno njihova osnovna ljudska prava, kao što je pravo na pravično suđenje i pristup sudu. Plastično rečeno, ukoliko bi izmene bile usvojene, građanin koji nema novčana sredstva ne bi mogao da ima pristup sudu, s obzirom da je učestvovanje u sudskom postupku uslovljeno plaćanjem sudske takse, što je protivustavno“, kaže Tanasković i dodaje:

„Znači, građanin koji nema novčana sredstva ne bi mogao da tuži, da učestvuje u postupku. Što je još gore, građanin koji nema novčana sredstva, a koji bi bio tužen od strane drugog lica koji ima, ne bi mogao da učestvuje u postupku jer se plaća taksa na odgovor na tužbu. On ne bi mogao da ospori tužbeni zahtev, a posledica toga bi bilo donošenje presude na osnovu propuštanja, jer bi se to tretiralo kao da je taj tužbeni zahtev priznat“, kaže naš sagovornik.

Foto: Tanja Milovanović/Nova.rs

Između ostalog, nacrt Zakona predviđa da bi građanin koji je pokrenuo više parničnih postupaka, na primer protiv banke, bio dužan da bez obzira na uspeh u sporu plati banci troškove u svim tim postupcima, osim u postupku koji je prvi pokrenuo, a izmena bi se primenjivala na sve parnice koje su u toku.

Advokati su izričiti da ovakve izmene ne bi doprinele pravednijem pravosuđu. Jedna od najpoznatijih advokatica krivičara Zora Dobričanin Nikodinović za Nova.rs kaže da, bez obzira što se ne bavi primarno parnicom, ovakve izmene su apsolutno neprihvatljive.

„Bez obzira što se primarno ne bavim parnicom, Nacrt izmena i dopuna ZPP-a me zanima i pročitala sam ga , ali ga je teško razumeti, a nemoguće opravdati. Aktuelni ZPP je prevazišlo vreme i izmene su potrebne, ali ne u smeru u kom to ide u najvećem broju odredaba Nacrta. U pitanju je osnovni sistemski zakon i tu ne sme da se lomi preko kolena. ZPP i ZKP su azbuka pravosuđa i sudskih postupaka i odluka. Procesne norme moraju da budu potpuno jasne da ne ostavljaju prostor za različita tumačenja. Ovde to nije slučaj. Po mom mišljenju i mišljenju mnogih mojih kolega, mnoga predložena zakonska rešenja su apsolutno neprihvatljiva i ne doprinose unapređenju procesa pristupa pravdi već naprotiv, građane udaljavaju i onemogućavaju u tome”, kaže za Nova.rs istaknuta advokatica Zora Dobričanin Nikodinović i dodaje:

Zora Dobričanin Nikodinović, Foto:Nemanja Jovanović


Na prvo čitanje, ovaj Nacrt deluje kao alat koji onemogućava adekvatnu zaštitu ljudskih prava građana, a koji pri tom onemogućava advokate pojedince u radu, a pri tom deluje da pogoduje samo bankama i najvećim advokatskim kancelarijama i Advokatskim ortačkim društvima koji mogu sebi da priušte da imaju u svom sastavu i IT stručnjake bez kojih po ovom nacrtu nije moguće podneti ni tužbu, ni žalbu, ni priloge uz njih, ni predlog za privremenu meru- ništa! Predviđena je isključivo elektronska dostava, u situaciji gde ogroman broj advokata starijih od 45 godina i dalje ne koristi mejl, internet uopšte, ne piznaje rad na kompjuteru i podneske i dalje kuca na „Olimpiji“ a kopije na peliru i indigu. Uvođenjem isključivo elektronske komunikacije suda s jedne strane i stranaka i advokata s druge strane, ogroman broj advokata bi ostao bez posla. Mora postojati mogućnost izbora – ko hoće elektronski, a ko u papirnom obliku”, kaže ona.

Pročitajte još:

Dobričanin Nikodinović dodaje i da su nove izmene u pogledu plaćanja sudskih taksi apsolutno neprihvatljive.

“Uvođenje retroaktivnosti u parnične postupke kroz ovaj Nacrt ZPP je nedopustiv jer narušava načelo pravne sigurnosti kao temelja demokratije. Takođe, novo zakonsko rešenje bi predviđalo i da se odbaci tužba i svaki drugi podnesak koji podleže taksenoj obavezi ukoliko stranka taksu ne plati! O mogućim posledicama koje bi to moglo da ima ne smem ni da pomišljam, a kod i ovako siromašnih građana kojima je svaka taksa ogroman izdatak, a mnogi postupci su protiv drzave, poslodavaca, osiguranja, banaka, dakle finansijski i onako nadmoćnih protivnika, pa se može desiti da građaninu zbog toga što ne može da plati taksu na žalbu ista bude odbačena bez obzira na to što je osnovana, a npr. banka s druge strane može bez problema da plati taksu na svoju žalbu. To dovodi do diskriminacije, pa će postupke moći da vode samo imućni. Tako se narušava Načelo jednakosti stranaka pred sudom garantovano članom 2. ZPP-a i Ustavom zagarantovano pravo.. Takođe je neprihvatljiva odredba da sudija čije ste izuzeće zahtevali može da vas novčano kazni ako on isti odluči da je zahtev za izuzeće „očigledno nesnovan“! To bi bilo – „Kadija te tuži, kadija ti sudi.“, kaže ona.

Beogradski advokati izašli na ulice sa šest zahteva

Tokom jučerašnjeg dana, više od 200 advokata protestovali su ispred sedišta Advokatske komore Beograda i Advokatske komore Srbije tražeći da se pomenuti Nacrt zakona o izmenama ZPP povuče.

Oni su izneli i šest razloga zbog kojih su nove izmene neprihvatljive:

1. Nastavak započetih postupaka po izmenjenom zakonu, što bi imalo za posledicu masovno kršenje prava građana kroz primenu novih odredbi materijalnopravne, a ne procesnopravne prirode.

2. Uslovljavanje pristupa sudu plaćanjem sudskih taksi i automatski odbačaj svih netaksiranih podnesaka tj. tužbi, odgovora na tužbu i žalbi, koji bi se smatrali povučenim ukoliko taksa nije plaćana.

Foto: Tanja Milovanović/Nova.rs

3. Produženje trajanja parničnog postupka kroz brisanje limita za reviziju, što znači da bi dvostepeni postupci postali trostepeni, a prosečno vreme trajanja sa 10 povećano na 15 godina uz potpunu blokadu Vrhovnog kasacionog suda

4. Aplikacija e-sud čija je primena za advokate predviđena od 2022.godine u privrednim sporovima, a u redovnim sudovima od 2023.godine, što bi značilo da advokati u sklopu svoje profesije postaju i administrativni radnici, koji skeniraju i dostavljaju podneske svim strankama u postupku, a na svojim računarima praktično drže kompletnu sudsku arhivu.

5. Uvođenje isključive mesne nadležnosti za određenu vrstu sporova takođe produžava trajanje postupaka, za jer su sudovi van Beograda, većinom kadrovski i tehnički nepripremljeni za toliki priliv predmeta.

6. Širenje prava suda za odbacivanje tužbe, čak i bez održavanja ročišta, vodi daljem obespravljivanju advokata u parničnim postupcima.

Podsetimo, ministarka pravde Srbije Maja Popović u ponedeljak je razgovarala sa predsednikom Advokatske Komore Srbije (AKS) Viktorom Gostiljcem povodom nezadovoljstva advokature Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (ZPP), koji je objavjlen radi javne rasprave.

Maja Popovic
Maja Popović Foto:BETAPHOTO/VLADA SRBIJE/SLOBODAN MILJEVIC

Ministarstvo pravde i AKS su postigli saglasnost da se konsultativni proces, u kom će i advokati i druga zainteresovana lica izneti svoje primedbe, produži do postizanja konsenzusa o tekstu Nacrta zakona.

***

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Ostavi prvi komentar