Foto: NOVA S

Tvrdnje novosadskog advokata Branislava Antića da je njegova lista za kandidaturu za novog predsednika ogranka Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu odbijena “jer na njoj ima tri porodilje”, i da je u pitanju diskriminacija, demantovao je aktuelni predsednik AKV Vladimir Beljanski.

“Informacija da je u pitanju diskriminacija je potpuno netačna, jer kod nas postoji pravo koje koleginice mogu da iskoriste u takvoj situaciji, što su pomenute koleginice i učinile, a to je da im privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom zbog privremene sprečenosti usled porodiljskog odsustva ili zbog nege deteta. Šta više, AKV je pre četiri godine osnovala Potporni fond odakle se svakoj koleginici isplaćuje 800 evra jednokratne pomoći, a koje pravo su ove koleginice i iskoristile”, kaže Beljanski, ističući da je cela priča zloupotrebljena i da nema govora o diskriminaciji.

U tom periodu, objašnjava Beljanski, one zadržavaju status advokata, ali im miruju sva prava i dužnosti propisane statutom, a samim tim i pravo da biraju i budu birane u organe u komori.

Pročitajte još:

“To znači da su deponovale advokatsku legitimaciju u komoru i da ne mogu da se bave nijednim pravom koji advokat ima: ne mogu da zastupaju, ne mogu da se pojavljuju u sudovima, ne mogu da se koriste nazivom da su advokati … i između ostalog, ne mogu da se kadiduju niti da glasaju na izborima u organima komore. Isto ovo pravilo važi i za bolesne kolege koje su tražile privremeni prestanak, a slična situacija je i sa kolegama kojima status miruje usled izbora na neke funkcije, od gradonačelnika pa do ministra – pojašnjava Beljanski. On je istakao da su koleginice u ovakvim situacijama oslobođene i od plaćanja članarine komori, kao i od obaveze plaćanja ponovne upisnine u istu, i da to pravilo važio i za sve druge kolege koje sun a bolovanju.

Ono što je dodatno sporno u kandidaturi liste advokata Branislava Antića je i što na listi nisu imali nijednog predstavnika iz Sekcije advokata Bačka Palanka, što je obavezno po propisima komore.

“Ovo nije jedini razlog zbog kog lista kolege Antića nije proglašena, nego nije ispunjen jedan neophodan formalin uslov, a to je da na listi imaju predložene advokate iz svih sekcija koje pripadaju ogranku komore u Novom Sadu, a to su Vrbas, Bečej i Bačka Palanka”, rekao je Beljanski, napominjući da na spornoj listi nije naveden advokat iz Bačke Palanke. Beljanski pojašnjava da je u pitanju formalni uslov zbog kog bi svaka lista bila odbijena, bez obzira da li se na njoj nalaze trudnice ili neko ko je narodni poslanik ili kolega na bolovanju.

“Ovde uopšte nisu tema koleginice u drugom stanju, na porodiljskom ili bilo ko drugi … ovde je primarno bitan prestanak prava na bavljenje advokaturom. To je vrlo jasno regulisano i Statutom Advokatske komore i Zakonom o advokaturi”, rekao je Beljanski, dodajući da bi prihvatanje ovakve liste dalo za pravo predlagačima sa druge liste da se sa pravom žalbe.

“Postoji pravo prigovora o ovakvoj odluci izborne komisije i po tom prigovoru će svakako rešavati izvršni odbor ogranka, kao drugostepeno telo koje odlučuje o tom prigovoru”, zaključio je Beljanski.

Bonus video

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare