Foto: Nemanja Jovanović

Pred osmacima je veliki zadatak - polaganje male mature i upis u srednju školu. Završni testovi iz srpskog, matematike i kombinovani test zakazani su za – 23, 24. i 25. jun. Liste želja se popunjavaju od 26. juna do 2. jula, a pre svega toga treba dobro razmisliti koju školu odabrati. U obzir treba uzeti i konkurenciju, kao i broj bodova koji je potreban da bi se neko upisao baš u željenu školu. Za one koji se odluče za neku od beogradskih gimnazija proučili smo koji je minumum bodova u protekle tri školske godine bio potreban da bi ste seli u neku od njihovih klupa.

Prva beogradska gimnazija

2018. godie za upis na prirodno-matematički smer trebalo je 91,04 bodova, a godinu dana kasnije 89,18 prošle godine trebalo je 90,38 bodova.

Za društveno-jezički smer pre tri godine trebalo je 89 bodova , pre dve godine bilo je neophodno  88,53 boda, a prošle godine upisivalo se sa 87,38 bodova.

III beogradska gimnazija

Za upis na prirodno-matematički smer 2018. godnine je trebalo 94,31 bod, godinu dana kasnije 94,18, a prošle godine 94,78 bodova.

Za društveno-jezički smer je pre tri godine trebalo 94,25, pre dve godine 90,08, a prošle godine 91,15 bodova.

IV gimnazija

Za prirodno-matematički smer 2018. godnine  trebalo je 89,96 bodova, godinu dana kasnije bilo je potrebno 90,20, a prošle godine 91,67 bodova.

Za društveno-jezički smer trebalo je 87,03 boda pre tri godine, pre dve godine bilo je neophodno 84,55 bodova, a prošle godine bilo je potrebno  88,04 boda.

V gimnazija

Za upis na prirodno-matematički smer 2018. godine trebalo je 86,37 bodova, kriterijumi su rasli, pa je pre dve godine bilo potrebno 87,71 bod, a prošle godine upisivalo se sa 88,87 bodova.

Za društveno-jezički smer trebalo je 83,06 bodova, i tu su rasli satndardi, pa je godinu dana kasnije bilo potrebno 86,02 boda, prošle godine upisivalo se 87,57 bodova.

#related-news_0

VI gimnazija 

Za upis na prirodni smer 2018. godine trebalo je 88,11 bodova, pre dve godine 82,00, a prošle godine 86,06 bodova.

Društveno-jezički smer 2018. upsivao se sa 84,92, pre dve godine trebalo je 83,71 bod, a prošle godine 86,18 bodova.

VII gimnazija 

Za upis na prirodno-matematički smer 2018. trebalo je 73,77 bodova, godinu dana kasnije 72,87, a prošle godine 73,14 bodova.

društveno-jezički smer pre tri godine upisivao se sa 77,02 bododa, pred dve godine trebalo je 75,85 bodova, a prošle godine bilo je dovoljno 86,18 bodova.

VIII gimnazija

Za prirodno-matematički smer pre tri godine trebalo je 80,11 bodova,  pre dve godine 77,16 bodova, a prošle godine poslednji učenik se upisao sa 81,17 bodova.

Za društveno-jezički smer 2018. godine bilo je potrebno 80,76 bodova, 2019. trebalo je 79,74, a prošle godine su skočili kriterijumi,  pa je trebalo 82,35 bodova.

IX gimnazija „Mihailo Petrović Alas“

Prirodno-matematički smer pre tri godine upisivao se sa 88,42 boda, a godinu dana kasnije bilo je dovoljno 86,99, prošle godine trebalo je 90,54 bodova.

Za upis na društveno-jezički smer 2018. godine trebalo je 82,90 bodova. 2019. trebalo je 86,42 bodova, a prošle godine kritrijumi su porasli, pa je bilo neophodno 89,35 bodova.

Foto: Shutterstock/bibiphoto

X gimnazija

Tamo se upusuje opšti smer. Pre tri godine trebalo je 92,88 bodova, pre dve godine upsivalo se sa 91,79 bodova, a orošle godine trebalo je 93,03 boda.

XII gimnazija.

Tamo se pohađa opšti smer.  2018. godine u tu školu se upisivalo sa 80,51 bodom, godinu dana kasnije sa 79,03 boda, a prošle godine sa 80,50 bodova.

Gimnazija „Sveti Sava“

Za prirodno-matematički smer 2018. godine trebalo je steći 83,91 bodova, pre dve godine trebalo je 83,20 bodova, a prošle godine trebalo je 85,13 bodova.

Za društveno-jezički smer 2018. godine trebalo je 84,60 bodova, pre dve godine upisivalo se sa 84,77 bodova, a prošle godine trebalo je 86,16 bodova.

XIII gimnazija 

Za upis na prirodno-matematički smer pre tri godine trebalo je 58,97 bodova, naglo je porasla konkurencija, pa je godinu dana kasnije trebalo je 82,29 bodova, a prošle godine 86,93 boda.

Društveni smer se 2018. godine upisivao sa 82,47 bodova, godinu dana kasnije trebalo je 82,13, a prošle 86,82 boda.

XIV gimnazija

Prirodno-matematički smer se pre tri godine upisivao sa 92,95 bodova, pre dve godine  91,77, a prošle godine trebalo je 92,74 boda.

Za društveni smer trebalo je 85 bodova, konkurencija se pojačala, pa je 2019. trebalo 87,97 bodova, a prošle godine je minimalan broj potrebnih bodova bio 89,65.

XV gimnazija

Za prirodno-matematički smer trebalo je 75,6 bodova, pre dve godine 78, a pre godinu dana 79,12 bodova

Za društveni smer trebalo je pre tri ggodine 77,03 boda, pre dve godine 78,14, a prošle godine 80,11.

Zemunska gimnazija

Prirodno-matematički smer se pre tri godine upisivao sa 81,37, pre dve godine 84,42 boda, a prošle  godine bilo  je dovoljno 83,25 bodova.

za upis na društveno-jezički smer – 2018. godine tebalo je 81,65 bodova, a godinu dana posle 83,78, prošle godine trebalo je 83,74 boda.

Gimnazija u Grockoj

Prirodno-matematički smer se pre tri godine upisivao sa 50,05 bodova,  pre dve godine bio je potreban identičan broj bodova, a prošle godine poslednji upisani kandidat imao je 58,41 bod.

Za društveno-jezički smer 2018. godine trebalo je 66,83 boda, pre dve godine trebalo je 52,19 bodova, a prošle godine najslabije rangirani upisani učenik imao je 50,94 boda.

 

*Tekst je priređen na osnovu Informatora „Prosvetnog pregleda“ i podataka objavljenih na portalu roditeljsrbija.rs.

Pratite nas i na društvenim
mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram