Foto: Aleksandra Petrovic/Nova.rs

Samostalni sindikat kragujevačke fabrike "Zastava oružje", posle današnje sednice Skupštine sindikata, uputio je otvoreno pismo Vladi Republike Srbije, Ministarstvu odbrane i menadžmentu fabrike u kome ukazuju na pritiske i pretnje koje trpe članovi tog sindikata, zahtevajući i smenu predsednika Nadzornog odbora fabrike.

U otvorenom pismu koje je potpisao Dragan Ilić, predsednik Samostalnog sindikata, navodi se da članovi tog sindikata trpe pritiske da ga napuste i pristupe drugoj sindikalnoj organizaciji koja je pod ingerencijom predsednika Nadzornog odbora Ivice Marjanovića.

Samostalni sindikat podseća da Evropska konvencija o ljudskim pravima radnicima garantuje pravo pristupa sindikatu radi zaštite svojih interesa i svako zadiranje vladinih predstavnika u ograničavanje tih prava, znači i kršenje ustavnih načela Republike Srbije.

Sindikat u otvorenom pismu navodi da se predsednik Nadzornog odbora Ivica Marjanović bavi sindikalnim aktivnostima zaposlenih, dok sa druge strane, fabrika „tone pod teretom finansijskih gubitaka“.

Zbog toga, je kako navode, Skupština sindikata na današnjoj sednici usvojila zahteve koje je uputila Vladi Srbije, Ministarstvu odbrane i menadžmentu fabrike.

Od Ministarstva odbrane zahtevaju da pokrene postupak razrešenja predsednika Nadzornog odbora koji krši ljudska prava, Ustav Republike Srbije i devastira fabriku koja ove godine puni 167 godina postojanja.

Od Vlade Srbije traže da zaustavi svaku diskriminaciju zaposlenih po osnovu sindikalnih i drugih opredeljenja, a od menadžmenta „Zastava oružja“, između ostalog, da uspostavi kontrolu nad fabrikom i u skladu sa Statutom preuzme rukovodne ingerencije, kako bi se prekinulo mešanje Nadzornog odbora u poslove koji su u nadležnosti menadžmenta.

U Sindikalnoj organizaciji, takođe, traže da menadžment poštuje odredbe Kolektivnog ugovora o zaštiti sindikalnih predstavnika i da poništi rešenje o smeni rukovodioca zbog sindikalnih aktivnosti, kao i da rukovodstvo napravi plan konsolidacije, kako bi se zaposlenima redovno izmirivali doprinosi i zarade.