Foto: REUTERS/Vincent Kessler/Guliver

Savet Evrope (SE) saopštio je danas da je prepoznao niz nedostataka u zaštiti privatnosti i ličnih podataka u nekim pravnim i tehničkim merama koje su vlade usvojile u sklopu dogovora o zaštiti podataka Konvencija 108. Izveštaj "Digitalna rešenja za borbu protiv kovid-19" pruža analizu uticaja na prava na privatnost i zaštitu podataka zakonodavnog okvira i politika koje su usvojile vlade, kao i detaljni i tehnički pregled aplikacija za digitalno praćenje kontakata i alate za nadzor.

U izveštaju se vlade pozivaju da osiguraju transparentnost digitalnih rešenja kako bi se obezbedilo poštovanje prava na privatnost i zaštitu podataka.

Izražava se žaljenje, što su, uprkos brojnim pozivima na digitalnih rešenja kako bi se sprečilo širenje pandemije, države pojedinačno primenile široko razilazeće sisteme, ograničavajući time efikasnost preduzetih mera.

Izveštaj identifikuje nedostatke u brojnim zemljama u vezi sa poštovanjem principa Konvencije 108 u pogledu pitanja kao što su zahtev za pravnom osnovom usvojenih mera, njihova proporcionalnost i aspekti kao što je opravdanost javnim interesom i saglasnost subjekta podataka za obradu podataka.

Konvencija o zaštiti pojedinaca u pogledu automatske obrade ličnih podataka, takodje poznata i kao Konvencija 108, jedini je pravno obavezujući instrument o zaštiti privatnosti i zaštite podataka otvoren za bilo koju zemlju na svetu.

Usvojen 1981. godine, ugovor je ažuriran 2018. godine protokolom o izmenama i dopunama, koji još nije na snazi, a obezbedjuje da su njegovi principi zaštite podataka i dalje prilagodjeni današnjim alatima i praksama.

Do sada je 55 zemalja ratifikovalo Konvenciju 108, a mnoge druge su je koristile kao model za novo zakonodavstvo o zaštiti podataka širom sveta. Osam zemalja je već ratifikovalo ažuriranu Konvenciju 108+, a još 34 su je potpisale, ali je još nisu ratifikovale.

Komentari

Svi komentari (0)