Grcka pozar
Grčka požar Foto:Tanjug/AP Photo/Petros Karadjias

Požari na Eviji još bukte, iz Pefkija na severu evakuisani su svi turisti, ali polasci ka ostalim turističkim mestima na ovom ostrvu nisu obustavljeni. Bez obzira što u mestu Edipsos, koji je od Pefkija udaljen 30 kilometara, ne bukti vatra, uslovi su daleko od uobičajenih za letovanje. Putnici koji, zbog ranije plaćenih aranžmana, tek treba da putuju ka Eviji, dobijaju potpuno različite informacije - jedne od agencija koje ih ubeđuju da je letovanje bezbedno, a druge od ostalih turista na ostrvu koji ga napuštaju. I dok predstavnici Jute ističu da nema naknade štete, ali ni zamenskih putovanja i odustajanja od destinacije dok Grci ne proglase vanrednu situaciju, u udruženjima potrošača tvrde - suprotno.

Turistima koji kreću put Grčke pomoćnica ministarke turizma Dunja Đenić savetuje da je odluka na njima – moraju, kaže da budu svesni rizika u koji se upuštanju pre nego što krenu na destinaciju.

Na pitanje N1 da li su agencije dužne da obaveste ljude kakva je situacija na konkretnoj destinaciji, ona navodi: „Ne mogu da kažem da je to njihova obaveza, ali trebalo bi da obaveste putnike, imajući u vidu da je požar aktivan, da se lokalizuje, sigurno neće prodavati aranžmane“.

„Ali sve dok Grčka ne proglasi vanrednu situaciju, za naše agencije je informacija da putovanja mogu da se realizuju, ali naravno da je etično da agencija obavesti putnike o situaciji“, navodi ona.

Putnici koji prihvate zamensko putovanje

„Ko prihvati zamensko putovanje – obeštećen je. Oni koji ne prihvate mogu da se vode članom 106 Zakona o zaštiti potrošača koji kaže da ako dođe do prekida putovanja krivicom ni jedne ni druge strane, prestaje i obaveza potrošača. To znači da putnik koji nije platio aranžman – ne mora da ga plati, a ko je platio, ima pravo na srazmeran povraćaj novca po principu sticanja bez osnova“, kaže za portal N1 Dejan Gavrilović iz organizacije potrošača Efektiva.

Sticanje bez osnova podrazumeva, objašnjava, da agencija ne može da zadrži novac za nešto što putnik nije dobio.

„Ako ste agenciji platili 10 dana, a na letovanju ste bili pet dana, za pet preostalih mora da vam vrati novac“, istakao je Gavrilović.

Putnici koji tek treba da putuju na Eviju

Mladen Alfirović, pravni savetnik iz Udruženja za zaštitu potrošača Vojvodine i Nacionalne organizacija potrošača Srbije, za portal N1 ističe da su prava putnika koji su ranije uplatili aranžman na Eviji, a još nisu otputovali, regulisana Zakonom o zaštiti potrošača.

„Potrošači koji još nisu krenuli na put mogu odustati od putovanja u skladu sa čl. 99 Zakona i pozvati se na okolnost koja bi da je postojala u vreme zaključenja ugovora predstavljala opravdan razlog da se ugovor uopšte ne zaključi“, navodi Alfirović.

Grcka pozar Evija
Požar na ostrvu Evija u Grčkoj Foto:REUTERS/Nicolas Economou

U navedenom članu su taksativno pobrojani ti opravdani razlozi, pa se pored iznenadne bolesti, smrti putnika, srodnika, proglašenog vanrednog stanja – na koje se pozivaju agencije tvrdeći da nije proglašeno- navodi i elementarna nepogoda.

„Dakle, u ovom slučaju veliki požar je opravdan razlog da potrošač odustane od putovanja, a u tom slučaju organizator (agencija) ima pravo na naknadu samo stvarnih troškova. Ovde ne treba mešati situaciju kada potrošač bez opravdanog razloga odustaje od putovanja – kada se predomisli i slično – a kada organizator ima pravo da zadrži određeni procenat uplaćene cene koji se određuje spram broja dana koji je ostao do početka putovanja“, ukazuje Alfirović.

Tako, kada se na primer, od putovanja odustaje dan ili dva pre početka, agencija ima pravo da zadrži 90 odsto uplaćenog iznosa.

„Odredba koju je takođe moguće primeniti u ovoj situaciji ali pod uslovom da požar zahvati samu destinaciju i da je realizacija aranžmana praktično nemoguća, kaže ‘Ako zbog događaja za koji nisu odgovorne ugovorne strane ispunjenje obaveze organizatora postane nemoguće, prestaju i obaveze potrošača’, koji u toj situaciji takođe može zahtevati povraćaj uplaćenih sredstava“, objašnjava Alfirović.

Dejan Gavrilović ističe da, kada je reč o putnicima koji imaju od ranije uplaćene aranžmane za Eviju i ne žele sada da putuju bez obzira što ih u agenciji uveravaju da je Edipsos, udaljen 30 kilometara od evakuisanog Pefkija -potpuno bezbedan, oni imaju pravo na raskid ugovora, koji je predviđen Zakonom o zaštiti potrošača.

„To je ista priča kao što je bila početkom epidemije prošle godine, i putnici imaju pravo na povrat novca“, navodi Gavrilović.

Putnici koji ni ne otputuju na Eviju pošto su tamo vanredne okolnosti, imaju pravo, navodi Gavrilović – na isplatu pune uplaćene cene.

Putnici koji su otišli ne znajući šta ih čeka

U slučaju da putnik ipak otputuje na Eviju i vidi da se tamo dešava sve to što se dešava – nema direktnog požara, ali ima pepela, ne postoje uslovi za normalno letovanje, reč je o nesaobraznoj usluzi, gde potrošač prema navodima Dejana Gavrilovića, ima pravo na srazmerno umanjenje cene.

„Poslednjih godinu i po dana vidimo da agencije jednostavno ne zanima ni poštovanje zakona, ni interes putnika. One su prodale aranžman, poslaće putnike u vatru da bi mogli sutra da kažu da je putnik bio na letovanju i to je to. A, to što si tamo proveo pet noći na pučini to je nešto drugo“, navodi Gavrilović.

Mladen Alfirović ističe da je, kada je reč o putnicima koji su već na ostrvu, suština da je organizator dužan da potrošaču pruži turističko putovanje na način koji je ugovoren i da isto mora imati svojstva koja odgovaraju onom što je uobičajeno.

„Ako je u mestu boravka prisutan gust dim, pepeo, ako preti neposredna opasnost od požara jasno je da takvo putovanja po svojim svojstvima ne može biti saobrazno ugovorenom. U tom slučaju organizator je dužan da putnicima ponudi druge odgovarajuće usluge do okončanja turističkog putovanja bez dodatnih troškova za potrošača kao i da isplati eventualnu razliku u ceni između ugovorenih i pruženih usluga“, ukazuje Alfirović.

Ovde se, objašnjava, prvenstveno misli na promenu smeštaja, destinacije i slično.

„Ako potrošač ovo ne želi da prihvati ili je nemoguće pružiti druge adekvatne usluge, organizator je u obavezi da potrošaču nadoknadi troškove koji su nastali kao posledica naknadnih izmena i da mu obezbedi besplatan povratak u mestu polaska ili drugo mesto o kojem se dogovori sa potrošačem“, navodi Mladen Alfirović.

Potrošač, kaže, može i o svom trošku izvršiti povratak u mesto polaska ili promeniti destinaciju uz uslov da organizator nije bio u mogućnosti da izvrši svoju obavezu ili je to odbio, pa bi u slučaju takvog scenarija – potrošač opet imao pravo na nadoknadu troškova od strane organizatora.

BONUS VIDEO: Požar na Eviji