Foto:ftn.uns.ac.rs

Povodom teksta "Pismo sa FTN: “Dekan preti, proganja, zastrašuje…” oglasio se dekan FTN Rade Doroslovački, čiji odgovor prenosimo u celosti.

Do trenutka pisanja ovog odgovora Vašem portalu, navodno otvoreno pismo grupe profesora nije dostavljeno ni meni ni organima Fakulteta. Sa svoje strane, sa kolegama ne želim da komuniciram putem medija, nego u okviru organa Fakulteta ili na način koji odrede nadležni državni organi. Što se tiče uvreda i iznošenja neistinitih ličnih i porodičnih prilika kojima sam izložen od strane prof. dr Ilija Tanackova u više medija u poslednje vreme, obaveštavam Vas da sam podneo privatnu krivičnu tužbu protiv prof. dr Ilije Tanackova.

Novčani saldo Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu je 542 miliona dinara, a navodna krivična prijava zaposlenih meni nije dostavljena, tvrdi dekan FTN Rade Doroslovački reagujući na navode koje je profesor tog fakulteta Ilija Tanackov izneo 15. januara u emisiji televizije N1 Novi dan, kao i u tekstu objavljenom dan ranije na portalu N1.

”Pre svega, govori se o krivičnoj prijavi zaposlenih koja do današnjeg dana nije dostavljena dekanu, a u vezi sa objavljenim neistinitim navodima da je dekan ’ojadio’ Fakultet za 7,5 miliona evra i račun Fakulteta doveo do višemilionskih gubitaka, navodimo tačne, javno dostupne podatke”, navedeno je u dopisu dekana FTN dostavljenom redakciji N1. Kako se dalje navodi, novčana sredstva Fakulteta tehničkih nauka (FTN), u skladu sa zakonom, vode se na podračunima Ministarstva finansija Uprave za trezor.

Prema podacima koje je u dopisu izneo dekan Rade Doroslovački, saldo novčanih sredstava FTN na dan 31.12.2012. godine iznosio je 396.953.910,78 dinara, dok je saldo fakulteta na dan 31.12.2020. godine 542.032.890,80 dinara. Dodaje se i da je učešće sopstvenih prihoda u ukupnom prihodu FTN 2012. godine bilo 42,89 odsto, a 2020. godine 37,54 odsto.

”U vezi sa navodima koje se odnose na Institut za ispitivanje medicinske opreme d.o.o. Novi Sad, u vreme stupanja na funkciju dekana Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu dana 1. oktobra 2012. godine nisam imao niti imam vlasnički udeo u tom privrednom društvu, kao ni u bilo kom drugom privrednom subjektu”, navodi Doroslovački u dopisu, dodajući da ”navedeni Institut ne koristi prostorije Fakulteta tehničkih nauka, kao i da FTN nema evidentiranih potraživanja ni dugovanja prema Institutu”.

Podsetimo, profesor Fakulteta tehničkih nauka Ilija Tanackov rekao je u razgovoru za portal N1 da je protiv dekana FTN Radeta Doroslovačkog podneta krivična prijava kriminalističkoj policiji zbog sumnje da je u periodu od 2012. do 2020. zloupotrebom svojih ovlašćenja oštetio fakultet za više miliona dinara, dodajući da je prijavu u ime grupe zaposlenih na fakultetu podnela advokat Jelena Zakonović.

Objašnjavajući razloge za podnošenje krivične prijave protiv dekana fakulteta, Tanackov je naveo da je Doroslovački dolaskom na mesto dekana te visokoškolske ustanove 2012. godine zatekao na računu fakulteta 600 miliona dinara, a da je 2018. godine novčani saldo FTN bio u minusu od 300 miliona dinara.

Komentari

Svi komentari (1)