zoran božić foto vesna lalić nova.rs
Foto: Vesna Lalić/Nova.rs

Udruženje Mame su zakon, ukazalo je danas na propust Ministarstva za brigu o porodici i demografiju koje je, kako navode u saopštenju, zajedno sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 2. avgusta ove godine izdalo Instrukciju o postupanju opštinskim igradskim upravama i centrima za socijalni rad u vezi primene i sprovođenja odluka Ustavnog suda. Ovo udruženje negoduje zbog, kako smatraju, pogrešnog tumačenja koji radi na štetu porodica sa decom.

„Nadležna ministarstva, da li slučajno ili namerno, pogrešno tumače odredbu Zakona o Ustavnom sudu i nadležnim gradskim/opštinskim upravama i centrima za socijalni rad izdaju pogrešno uputstvo o tome da majke na kojima su primenjivane neustavne odredbe Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom mogu da podnesu zahtev za izmenu pojedinačnog akta (rešenja) koje je konačno i pravnosnažno, ukoliko od konačnosti, odnosno pravnosnažnosti rešenja nije prošlo više od dve godine, a što bi značilo da sva rešenja, koje se tiču neustavnim odredbi Zakona, doneta pre stupanja na snagu odluka Ustavnog suda Srbije neće moći da se izmene“, navodi udruženje Mame su zakon.

U saopštenju dodaju da je ovo tumačenje, veoma pogrešno, jer član 61. Zakona o ustavnom sudu, a koji govori o roku od dve godine, a na koje se ministarstva pozivaju u svom tumačenju, uopšte se ne odnosi na pojedinačna rešenja već na podnošenje predloga/inicijative za ocenu ustavnosti u roku od 2 godine od objavljivanja Zakona.

Sporni Zakon je stupio na snagu 1. jula 2018. godine, a Mame su zakon su preko narodnih poslanika iz prošlog saziva Narodne skupštine uputile Predlog za ocenu ustavnosti zakona 22. februara 2019. godine, a što znači da smo u roku predale Predlog za ocenu ustavnosti. Da smo ga predale posle isteka roka, majke sada ne bi imale pravo na obeštećenje. Poverenici za zaštitu ravnopravnosti takođe je pokrenula inicijativu pred Ustavnim sudom i učinila je to u zakonskom roku. S obzirom na to da su Predlog za ocenu ustavnosti Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom i druge inicijative podnte u roku, sve majke koje su oštećenje od 1. jula 2018. godine moraju da budu obeštećene.

„Obratićemo se ministarstvima sa zahtevom da svoje uputstvo usklade sa Zakonom. Takođe, obratićemo se Poverenici i Ustavnom sudu Srbije i obavestiti ih o pogrešnom tumačenju Zakona od strane ministarstava“, zaključuju iz Udruženja mame su zakon.

Pratite nas i na društvenim
mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Ostavi prvi komentar