Foto: TANJUG/ SAVA RADOVANOVIC

Izmenama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koji je danas pred poslanicima srpskog parlamenta, biće omogućeno nekoliko ključnih promena, kada je reč o borbi sa koronavirusom. Uvode se prekršajne kazne za nepoštovanje ličnih mera zaštite, definiše se šta je kućna izolacija, a šta karantin u kućnim uslovima. Kada je reč o vakcinama, zakon će dati mogućnost uvođenja i obavezne vanredne vakcinacije.

Šta je lična zaštita od infekcije, po čemu se razlikuju karantin i izolacija, da li će vakcinacija protiv kovida 19 biti obavezna, ko će moći da nam naplaćuje kazne za nenošenje maski, koliko ćemo plaćati kazne, ko će ih plaćati, da li će postojati posebne mere na granicama kada je reč o zaštiti od infekcije zaraznim bolestima, pitanja su na koje bi odgovore trebalo da daju izmene i dopune Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Ovaj predlog zakona, koji je Vlada Srbije usvojila prošle nedelje, danas je na raspravi u Skupštini, a njegova primena počinje po usvajanju i objavi u Službenom glasniku.

Vakcinacija

„U slučaju pojave epidemije zarazne bolesti, može se odrediti i preporučena ili obavezna vanredna imunizacija protiv te zarazne bolesti za sva lica, odnosno za određene kategorije lica, ako se utvrdi opasnost od prenošenja te zarazne bolesti, kao i u slučaju unošenja u zemlju određene zarazne bolesti, u skladu sa planovima za odstranjivanje i održavanje statusa iskorenjivanja određenih zaraznih bolesti“ navodi se u Izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Foto:AP Photo/Luca Bruno

Odluku o vanrednoj vakcinaciji donosi ministar.

„Obavezna, odnosno preporučena vanredna imunizacija naređuje se aktom ministra, u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije, na predlog Zavoda uz saglasnost Komisije“, stoji u Zakonu.

 

Nošenje maski, kontrola i kazne

Izmenama zakona definiše se pojam „lična zaštita od infekcije“.

Šta tačno spada u tu kategoriju, ne navodi se, pa tako nema ni pomena od obaveze nošenja maski. Međutim, precizira se da te mere propisuje Vlada, a da kontrolu, uz izricanje novčanih kazni, obavlja sanitarna inspekcija, a kada je reč o širim razmerama epidemije u kontrolu se ukuljučuje i komunalna inspekcija i komunalna milicija.

„Mere lične zaštite od infekcije, vrstu ličnih zaštitnih sredstava, prostor, objekte i uslove korišćenja tih sredstava, obaveze fizičkih i pravnih lica koja obavljaju delatnost ili koja koriste ili borave u tim objektima, odnosno prostoru, način vršenja kontrole i druga pitanja od značaja za primenu mera lične zaštite od infekcije radi sprečavanja ili suzbijanja širenja zarazne bolesti, propisuje Vlada“, navodi se u zakonu.

U propisu se ističe da kontrolu sprovođenja mera lične zaštite „vrši sanitarna inspekcija“.

„A, u slučaju epidemije zaraznih bolesti od većeg epidemiološkog značaja širih razmera, pored sanitarne inspekcije, kontrolu sprovođenja mera lične zaštite vrše i komunalna inspekcija i komunalna milicija, u skladu sa ovim zakonom, kao poverene poslove“, ističe se u ovom propisu.

Kolike su kazne

Prekršajne kazne za građane, koji se ne pridržavaju mera lične zaštite od infekcije (poput mere obaveznog nošenja maski u zatvorenom prostoru) iznose 5.000 dinara.

Foto:Shutterstock/Petar An

„Novčanom kaznom u iznosu od 300.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne preduzme radnje i aktivnosti radi primene mera lične zaštite od infekcije, kao i ako ne odredi lice odgovorno za neposrednu primenu tih mera“, stoji u Zakonu.

Kazna za direktora preduzeća je 50.000 dinara, dok će lice odgovorno za primenu mera lične zaštite od infekcije, ako ne obezbedi primenu tih mera, biti prekršajno kažnjeno u iznosu od 30.000 dinara. 

Kazna za preduzetnike iznosi 150.000 dinara.

Ograničavanje slobode kretanja u kolektivnom smeštaju

Još jedna novina vezana je za sve vrste i sve objekte kolektivnog smeštaja, gde će izmenama zakona sada biti omogućeno i ograničavanje slobode kretanja, kako bi se sprečilo unošenje zaraze u kolektiv.

Na koju vrstu kolektivnog smeštaja će se mere odnositi, propisivaće ministar (ne navodi se kog resora), dok će primenu mera kontrolisati sanitarni inspektor.

„Preventivnu meru ograničavanja slobode kretanja licima u kolektivnom smeštaju u cilju sprečavanja unošenja infekcije u kolektiv naređuje ministar u slučaju epidemije zaraznih bolesti od većeg epidemiološkog značaja, ukoliko postoje indikacije. Preventivna mera ograničivanja kretanja licima u kolektivnom smeštaju s ciljem sprečavanja unošenja infekcije u kolektiv se može narediti za sve vrste i sve objekte kolektivnog smeštaja ili posebno za kolektive u kojima su smeštena lica u povećanom riziku od teških formi bolesti i smrtnog ishoda usled infekcije“, navodi se u zakonu.

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Komentari

Svi komentari (35)