Foto:AP Photo/Michael Probst

Ministar prosvete Mladen Šarčević danas je direktorima škola uputio dopis u kojem, kako se navodi, stoje "predlozi za organizaciju obrazovno-vaspitnog rada koji se odnose na više različitih modela, uslovljenih veličinom škole i specifičnostima u pogledu resursa i potreba učenika i zaposlenih". Roditeljima i nastavnicima, preostaje da pažljivo, verovatno i po više puta iščitaju ove predloge, kako bi sve precizno razumeli i protumačili.

„Imajući u vidu brojna pitanja direktora škola koja se odnose na izradu operativnog plana organizacije i realizacije nastave koji sadrži neophodne elemente, dajemo predloge za organizaciju obrazovno-vaspitnog rada koji se odnose na više različitih modela, uslovljenih veličinom škole i specifičnostima u pogledu resursa i potreba učenika i zaposlenih“, navedeno je u dopisu.

Dragi čitaoci, neka vam je sa srećom u odabiru i razumevanju.

Organizacija obrazovno-vaspitnog rada u odeljenju koje se ne deli na grupe 

Ukoliko je broj učenika u odeljenju 15 i manje od 15 nastava se svakodnevno ostvaruje sa celim odeljenjem, prema redovnom rasporedu časova koji je usvojen na nivou škole, a prema Posebnom programu obrazovanja i vaspitanja za odgovarajući razred. Časovi traju 30 minuta. Izuzetno, grupa može brojati i do 18 učenika, ukoliko veličina učionice omogućava uslove da tokom rada između svake osobe udaljenost bude najmanje 1 metar u svakom smeru (4 kvadratna metra po osobi).

Nedeljna norma učitelja, kao i nastavnika koji realizuje obrazovno- vaspitni rad u predmetnoj nastavi iz stranog jezika kao obaveznog predmeta i nastavnika verske nastave u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja u okviru punog radnog vremena, u ovakvoj organizaciji potpuno je ista kao i u redovnim uslovima, s tim što se, pored redovne nastave nastavnik zadužuje sa 4 časa nedeljno (do 24 časa neposrednog rada) koji se planiraju tako da budu u funkciji pružanja podrške učenicima u otežanim uslovima rada.

U odeljenjima koja zahtevaju podelu na dve približno jednake grupe (škola bira najoptimalniji kriterijum za podelu na grupe), nastava se organizuje tako da učenici dolaze svakog dana. Obe grupe rade u istom sastavu svake nedelje (grupa A i grupa B), pri čemu se početak nastave za grupu menja na nedeljnom nivou (jedne nedelje grupa A radi kao prva, a druge nedelje kao druga, a satnica se određuje na nivou škole). Časovi traju 30 minuta.

Foto:printscreen/zelenaucionoca.com
Kombinovani model

U odeljenjima koja zahtevaju podelu na dve približno jednake grupe (škola bira najoptimalniji kriterijum za podelu na grupe) nastava se organizuje tako da učenici jedne grupe dolaze svakog drugog dana i to: – GrupaA – ponedeljak, sreda i petak – Grupa B-— utorak i četvrtak.

Ove grupe menjaju nastavne dane kada dolaze u školu na nedeljnom nivou. Nastava se svakodnevno ostvaruje sa jednom grupom učenika, prema redovnom rasporedu časova
koji je usklađen sa planom nastave i učenja za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanje i koji je usvojen na nivou škole. Moguće je realizovati više od 5 časova na dnevnom nivou po odeljenju, a prema Posebnom programu obrazovanja i vaspitanja za odgovarajući razred. Obe grupe rade u istom sastavu svake nedelje (grupa A i grupa B), pri čemu je početak nastave isti za svaku grupu (satnica se određuje na nivou škole). Časovi traju 30 minuta.

Foto: Nemanja jovanović
Edukacija o koroni

Tokom septembra 2020. godine, a posebno u prvoj nastavnoj sedmici školske 2020/2021. godine, u okviru redovne nastave i drugih oblika rada sa učenicima potrebno je predvideti informativno-savetodavni rad na temu pandemije i zaštite od SOMGRr-19, vodeći računa o uzrastu učenika, kao i poštovanju usvojenih pravila ponašanja.

Ništa nije zacrtano

Na osnovu izjašnjavanja roditelja škola će izabrati model organizacije obrazovno –  vaspitnog rada. Treba težiti ka tome da se izabrani model koristi u kontinuitetu da bi se obezbedila potrebna rutina radnog dana koja je važna za učenike. Međutim, kada postoje opravdani razlozi, roditelji mogu promeniti svoju odluku o pohađanju nastave njihovog deteta. S druge strane, škola može biti u situaciji da promeni izabrani model, što će biti uslovljeno promenama koje su povezane sa odlukama Kriznog štaba i promenama epidemiološke situacije na školskom, lokalnom ili regionalnom nivou.

Mi smo za vas izabrali najzanimljivije stavke i tačke ovog dopisa, a kompletan dopis dostupan je u ovom Fejsbuk postu:

Posted by Zelena učionica on Среда, 19. август 2020.

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare