Aleksandar Kavčić Foto:Ivan Dinić/Nova S

Prvi besplatni udžbenici u Srbiji koje je omogućila fondacija "Alek Kavčić" postali su dostupni početkom prošle nedelje, a do sada je već preuzeto više od 70.000 primeraka. Izdavači koji su do sada pokrivali najveći deo srpskog tržišta reagovali su na to brojnim primedbama - od toga će elektronske knjige nakon štampe učenike više koštati do toga da bi njihovo preuzimanje moglo da unazadi kvalitet obrazovanja u Srbiji. Profesor na Karnegi Melon Univerzitetu u Pitsburgu Aleksandar Kavčić kaže za Nova.rs da je u pitanju beskrupulozna borba za profit izdavača i da očekuje da se roditelji i nastavnici udruže, da zajednički podrže superiorniju i jeftiniju tehnologiju.

Do sada je već preuzeto više od 70.000 besplatnih udžbenika sa sajta besplatnabiblioteka.com. Nova školska godina je tek u septembru. Šta Vam govori toliko interesovanje?

Interesovanje je veliko, jer su ti udžbenici za roditelje, nastavnike, đake besplatni. Nadam se da je vreme kada su roditelji dva đaka izdvajali i polovinu prosečne zarade samo za užbeničke komplete prošlost, ja bih voleo da je to prošlost, i spreman sam da i dalje radim na tome. Od januara do aprila, a ne u septembru, se učitelji, nastavnici i direktori škola opredeljuju za udžbenike koje će koristiti u nastavi od septembra. Do sada nikad u ovom period godine nije bilo interesovanja za udžbenike, jer prosto roditeljima je samo „na gotovo servirano“ koje udžbenike i on kojih izdavača trebaju da kupe. Sada je vreme, do aprila kada se odlučuje o tome, u avgustu ili septembru je već kasno.

Aleksandar Kavčić Foto: Fondacija „Alek Kavčić“

Na koji način je regulisano pitanje autorskih prava? S obzirom da nemate troškove štampe, da li svaki novo poreuzimanje udžbenika za Fondaciju Alek Kavčić predstavlja dodatni trošak?

Pitanja autorskih prava se uvek regulišu ugovorom. Fondacija ima legitimne ugovore koji joj dozvoljavaju da udžbeničke sadržaje postave na sajt u prenosivom pdf formatu. Svaki korisnik koji pristupi sajtu i koristi sadržaj za lične potrebe, ne krši autorska prava. Fondacija je otkupila štampane papirne udžbenike od Zavoda za udžbenike po punim maloprodajnim cenama, i darivaće ih besplatno đacima u malim seoskim školama širom Srbije ako se njihove škole odluče da usvoje te udžbenike za svoju nastavu.

Povezane vesti:

Pitanja autorskih prava za ta štampana izdanja su rešena ugovorima između Zavoda i autora, i Fondacija nema uvid u te ugovore. Sa autorima udžbenika koji su ih radili za fondaciju sve je zakonski regulisano, i naravno plaćeno. I ne samo autorima već i lektorima, prelamačima, ilustratorima, urednicima..sav njihov rad je platila fondacija, da bi potom sve to stavila na sajt, i da bi svi đaci imali besplatne udžbenike. I to nije novac ni poreskih obveznika niti bilo čiji drugi, već isključivo moj, koji sam ja odlučio da potrošim da bi svi đaci u Srbiji, bez obzira da li dolaze iz bogate ili siromašne porodice, iz grada ili sela, bar na početku imali jednake uslove za obrazovanje.

Udruženje izdavača je saopštilo da bi preuzimanje besplatnih udžbenika suštinski unazadilo kvalitet obrazovanja u Srbiji. Naveli su da se preuzimanjem besplatih udžbenika krši važeći Zakon o udžbenicima i Standardi kvaliteta udžbenika koji uključuju standarde kvaliteta štampe, prilagođavanje specijalnim formatima za slepe i slabovide učenike, kao i prevođenje na jezik nacionalne manjine na osnovu zahteva Ministarstva prosvete. Kako to komentarištete?

Fondacija Alek Kavčić je inventivnošću uspela na slobodnom tržištu da ponudi cenu udžbenika od nula dinara. To do sada niko nije uradio u Srbiji, ali je to praksa u drugim zemljama. Na sajtu Univerziteta Stanford imate primer jednog takvog udžbenika u Americi, na elitnom unverzitetu Stanford. Da li to znači da elitni Stanford “unazađuje obrazovanje”? Moj utisak je da je ovo skretanje sa teme. Ovo je beskrupulozna borba za profit izdavača. Ja razumem da je svakoj kompaniji profit cilj, pa i ovima koje u Srbiji izdaju udžebnike, i to je u redu. Ali, slobodno tržište je dozvolilo da udzbenici mogu da se ponude po različitim cenama. Odluka fondacije je da cena bude 0 dinara. Osim toga, dok u svetu postoji svest o tome da se znanje besplatno demokratizuje, u Srbiji upravo oni izdavači koji zastupaju zastarelu tehnologiju govore da je inventivno rešenje Fondacije Alek Kavčić “unazađuje obrazovanje”.

Već deset godina u Srbiji vladaju strani izdavači, ne dozvoljavaju “daunloudovanje”, guraju inferiornu preskupu tehnologiju digitalne učionice koja zahteva non-stop internet vezu, prodaju preskupe udžbenike, a rezultati đaka na PISA testovima su sve gori. Možda je rešenje ipak u superiornijoj, jeftinijoj tehnologiji besplatnih udžbenika, u demokratizaciji znanja, u zautstavljanu bacanja novca Ministarstva prosvete na ovako skupe eksperimente. Rešenje je u preusmeravanju tih resursa na podizanje standarda, plata, uslova za rad prosvetnih radnika. Ne podiže kvalitet obrazovanja skupa tehnologija, već dobro plaćen i poštovan učitelj. To je po meni osnovna lekcija.

Aleksandar Kavčić Foto: Fondacija „Alek Kavčić“

Dok iz izdavačke kuće Klett tvrde da je cena štampe za stranice u boji 25 dinara, Vi kažete da to iznosi 2 dinara. Da li govorite o tržišnim cenama ili nameravate da sklapate dogovore sa štamparijama?

Zna se da pojedine izdavače cena štampe košta 8 do 10 puta manje maloprodajne cene udžbenika. Svaka cena koja se pojavi na tržištu je tržišna. Kako doći do tržišne cene je na inventivnosti ponuđača. Oni najinventivniji tu cenu postižu ugovorima na veliko. Oni neinventivni prodajom na malo. I velika firma Amazon je počela tako što je prodavala knjige na veliko, i izbacila mnogo knjižara sa tržišta. Sve je to urađeno po tržišnim cenama.

Povezane vesti:

Najgori scenario je monopol, u kome, na primer, jedna izdavačka kuća ugovara cene štampe na veliko, a udžbenike prodaje po paprenim maloprodajnim cenama. Fondacija nema nameru da profitira, ali Fondacija ima nameru da pokaže da njen model funkcioniše na tržišnim principima. Neka mala firma će se dosetiti i preuzeti ovaj novi model od Fondacije, i vrlo lako može da se desi da sebi napravi monopol na osnovu ove ideje. Zato mislim da je najbolje da država od Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva napravi “javni servis” čiji če mandat biti da udžbenike besplatno pošalje u etar u zamenu za status javnog servisa.

5. Svaka škola pravi sopstveni izbor udžbenika. U kojoj meri učekujete da besplatni udžbenici budu zastupljeni u školama? Od čega će to zavisti?

Očekujemo da se roditelji i nastavnici udruže, da zajednički podrže superiorniju i jeftiniju tehnologiju. Svako dete ima pravo na jednak start u životu, bez obzira u kom malom selu u Srbiji odrasta. To vodi demokratizaciji znanja i manjem rasipanju novca. A od ušteđenog novca, se zalažemo da se poboljšaju standard i uslovi rada prosvetnih radnika. Mislim da bi tako onda svi bili zadovoljni.

***
Pratite nas i na društvenim mrežama:

Facebook

Twitter

Instagram

Koje je tvoje mišljenje o ovoj temi?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare